Home Forums Onderwerptag: HbA1c

Het HbA1c is een weergave van de gemiddelde bloedglucosewaarde over een periode van 8 tot 12 weken. Vroeger werd deze waarde weergegeven in %, maar vanaf 2011 wordt dat gedaan in de meeteenheid mmol/mol. LET OP: dit zijn dus hele andere waarden dan wat een bloedglucosemeter aangeeft: dit is in mmol/l. Glucose hecht zich aan rode bloedcellen als deze ontstaan; deze versuikering geeft een beeld van een langere periode (een rode bloedcel gaat 2 tot 3 maanden mee). Aangezien er continue nieuwe rode bloedcellen aangemaakt worden, laat het HbA1c een gemiddelde zien van de hoge, lage, en normaalwaarden. Het is een soort tijdslijn van de bloedglucosespiegel. Het HbA1c wordt in een laboratorium bepaald,  het bloed wordt verkregen door middel van een venapunctie (bloed uit de ader) bij mensen zonder diabetes ligt het HbA1c tussen de 20 en de 40 mmol/mol; bij mensen met diabetes is dat bijna niet te realiseerbaar en is het advies om het HbA1c zo laag mogelijk te houden, in ieder geval beneden de 53 mmol/mol (oude waarde: 7%)