Home Forums Onderwerptag: Hormonen

Er zijn een groot aantal hormonen actief in het menselijk lichaam. Hormonen zijn chemische stoffen die boodschappen overbrengen van onze klieren naar weefselcellen of organen in het lichaam. De werking van hormonen vindt plaats zonder dat je dat kunt beïnvloeden. Er zijn  hormonen die de bloedglucose kunnen verhogen doordat ze de lever aanzetten tot glucogenolyse: het omzetten van glycogeen in glucose. dit zijn glucagon, cortisol en adrenaline. Ook het groeihormoon kan voor verstoring van  de bloedsuikerspiegel zorgen. andere hormonen zorgen voor bloedglucoseverlaging: insuline en incretines.

Verstoringen in de hormoonhuishouding kunnen voor langdurige ontregelingen in het lichaam zorgen.