Home Forums Onderwerptag: Lada

LADA staat voor: Latent Autoimmune Diabetes of the Adult. Dit is de auto-immuun vorm van diabetes (type 1 dus), die bij volwassenen ontstaat. Er wordt niet altijd meteen de juiste diagnose gesteld, omdat er vanuit wordt gegaan dat diabetes die bij volwassenen geconstateerd wordt altijd type 2 is. Complicerende factor hierbij is dat het verloop van de ziekte anders is dan bij kinderen: de vernietiging van de bètacellen gaat veel trager. Hier vind je meer informatie over LADA