Home Forums Behandelaren Flash glucosemonitoring in basispakket. Wat vind jij?

Flash glucosemonitoring in basispakket. Wat vind jij?

DVN pleit voor vergoeding van flash glucosemonitoring. Freestyle Libre en toekomstige ‘pijnloos meten’ methoden die voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk komen daarmee mogelijk voor bepaalde groepen mensen in het basispakket. Lees het bericht hierover hier op dvn.nl.

Wij gaan samen met zorgverleners in gesprek met Zorginstituut Nederland (ZIN). Wat mogen we in die gesprekken wat jou betreft niet vergeten mee te nemen?

 • Het is toch niet zo moeilijk om de vergoedingen voor strips en lancetten als korting op de free style te geven.
  Het kost de verzekering nul komma nul.

 • Ik heb al jaren diabetes type 2 en heb een pomp voor de insulinetoediening. Desondanks waren mijn bloedsuikerwaarden, ook omdat ik meerdere chronische ongemakken heb, regelmatig bijna niet bij te sturen. Vanaf half juni 2016 heb ik een Free Style Libre systeem, dat door mijn kinderen is aangeschaft door een zeer krap persoonlijk budget en zowaar, zelfs tijdens een prednisonkuur bleek ik héél veel beter op de schommelende bloedwaardes te kunnen anticiperen, omdat er veel sneller en beter gereageerd kan worden.

  Het gevolg voor grote groepen diabetici zal ongetwijfeld zijn dat er minder nevenschade zal optreden, met als gevolg uiteindelijk lagere zorgkosten op lange termijn.

  Mijn echtgenote geeft bovendien de suggestie mee dat verantwoordelijken voor de zorgbudgetten o.a. verplicht zouden moeten worden zelf diverse keren per dag een vingerprikmeting uit te voeren. Hun ideeën over vergoeding van moderne meetmethodes zouden vermoedelijk per omgaande veranderen.

  Hênig an en good goan
  Hans Troost

 • Ik ben een groot voorstander van flash glucosemonitoring en sluit me in beginsel aan bij de reeds geplaatste reacties. Voor patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en industrie ontstaat hierdoor een win-win situatie. Belangrijkste aspect van flash- of Constant Glucose Monitoring (CGM) is het feit, dat je kunt zien of je bloedglucose waarde in dalende of stijgende lijn is.
  Dit gegeven is in combinatie met de waarde van de bloedsuiker bepalend of je bijvoorbeeld kunt deelnemen aan het verkeer, een activiteit begint etc.
  Bovendien kan veel beter worden geanticipeerd op acceptabele bloedsuikerwaarden tussen bijv.
  4- en 8 mml/gr.
  De ultieme situatie zou de combinatie van CGM en een insulinepomp zijn, waarbij CGM de insulineafgifte van de pomp reguleert. Ook het door Roche aangekondigde CGM-systeem in een samenwerking met Eversense eind dit jaar is veel belovend. Onderhuids in de bovenarm wordt daarvoor een minuscule sensor geplaatst. Boven de sensor wordt op de bovenarm een ontvanger/zender geplaatst, waarmee de bloedsuikerwaardes tezamen met een indicatie van stijgend of dalend weergegeven in een app. op een Android of IOS telefoon of tablet.
  De sensor kan gedurende 90-dagen functioneren. Over heet aanbrengen en verwijderen van de sensor is vooralsnog geen informatie bekend.

 • Ben het er helemaal mee eens.
  Reeds 69 jaar diabetes type 1.
  Meet 4x dgs en daardoor zijn de vingertoppen beurs en eelterig. Dus pijnlijk.
  Zou het heel normaal vinden, als er een nieuwe mogelijk is, dat deze dan ook kan worden vergoed.
  Ik heb op mijn leeftijd, niet om diabetes gevraagd.
  Succes.

  • Pien71

  Sinds 1987 heb ik diabetes type I, sinds 2004 een ernstige vorm van Gastroparese (maagverlamming). Dat wil zeggen dat voedsel langzaam of niet wordt opgenomen door de maag.
  Het is ontzettend lastig en hard werken om mijn Hba1C goed te houden. Dat gaat alleen met enorm veel controleren, > dan 10 tripjes per dag, want ik eet door deze aandoening de hele dag kleine beetjes. Met name als ik iets gegeten heb, ga ik dan richting een hypo of een hyper? Daarnaast lig vaak een aantal dagen doodziek van mijn maag en brakend in bed, dan moet er elke 2 uur gecontroleerd worden.
  De verzekering gaf de afgelopen jaren geen toestemming voor continue monitoring, ook niet gezien de ernst van de aandoening (ze hebben overigens wel een operatie voor het plaatsen van een gastroneurostimulator in het buitenland vergoed, verder een goede verzekering!).
  Het is in mijn geval zo’n enorme vooruitgang als ik niet de hele dag in mijn vingers hoef te prikken. En waarschijnlijk ook veel voordeliger.
  Het is fantastisch als dit in de basisvergoeding komt!

  • inez

  Ik ben het ermee eens dit hulpmiddel in het basispakket thuishoort. Het heeft enorme voordelen om je glucose op welk tijdstip dan ook kunt meten. Ik vind het hinderlijk dat ik moet telkens met de verpleegkundige moet regelen dat de leverancier meer strips per kwartaal levert. Het is een administratieve rompslomp voor niets. De totale kosten per jaar van de flash glucosemonitoring (+/- E 1300,-) naast de jaarlijkse eigen bijdrage ziektekosten van E 385,- die ik zelf moet betalen omdat niet onder de inmiddels afgesproken categorieën val, weerhouden mij nu om dit hulpmiddel te gebruiken.

 • Ik gebruik de FSL nu al 1,5 jaar en moet zeggen dat het de beste uitvinding is sinds dat bloedmeter is uitgevonden.
  Zaken die niet vergeten mogen worden en wat ik grote pluspunten vind:
  -Checken is veel makkelijk. Hierdoor doe je veel vaker
  -Je doet niet meer verkeerd handelen. Als je in verleden een meting deed en die was bijvoorbeeld 12,7 deed je automatisch bij spuiten. Nu kun je door de grafiek zien of je waarde omhoog gaat, stabiel is of juist al in dalende lijn zit. Bij laatste doe je dus niks en wacht je gewoon en meet je na bepaalde tijd nog maals om te zien of je moet handelen
  -Bij autorijden meet ik nu veel vaker omdat het zo simpel is. Kans dat er dus iets mis gaat is veel kleiner
  -Ik heb minder discussie met mijn partner of waarde. Als ze nu vind dat hij te laag is en ik het er nu wel of niet mee eens ben meet ik toch. In verleden kregen we dan discussie omdat vingerprik zo irritant is
  -Sinds ik FSL heb is geconstateerd dat mijn waarde in de nacht niet goed was. Dat was met vingerprik niet te meten. Deze is nu aangepast en nu wel goed
  -Doordat mijn hbac nu veel beter is is er ook minder kans op complicaties. Hierdoor dus ook minder kans op ziekenhuis opnames en/of ingrepen. Uiteindelijk dus ook goedkoper voor de zorg. Daarnaast stuk minder drukte in de zorg aangezien wij minder hulp nodig hebben. Dat is dus een win/win
  -Voor vrienden is veel makkelijk te controleren. Met vingerprik durfde men dit niet en nu wel en men begrijpt het nu ook beter door zien van de grafiek
  -In ziekenhuis krijgen ze veel betere overzichten en kunnen dus samen alles beter inregelen

  • Linden

  Bij mijn zoon Nick, 10 jaar, is 7 jaar geleden Diabetes geconstateerd. Momenteel heeft hij een Medtronic pomp en meet gemiddeld 8 keer per dag zijn bloedsuikerwaarde.

  momenteel doen wij mee met een pilot, vanuit het ziekenhuis, met de freestyle libre. Het is even wennen, maar dan lukt het. je ziet een mooie lijn van het verloop van zijn bloedsuikerwaarden, ideaal!

  Iedereen geeft aan dat het apparaat in de basisverzekering moet komen. Daar ben ik het in de basis wel mee eens.
  De jaarlijkse kosten (apparaat en 14-daagse sensoren) bedragen ± € 1.600. Onze huidige manier van bloedsuikerwaarden meten kost ongeveer de helft van dat bedrag. Één ziektekostenverzekeraar vergoed de helft van de kosten, wat gezien bovenstaande som eigenlijk iedereen al zou moeten doen.
  Wat ook dient te worden gedaan is dat de producent van de Freestyle Libre dient te worden benaderd. Als er een hoge eigen bijdrage dient te worden betaald, zullen ze niet zoveel producten verkopen, als dat het in het basispakket zou zitten. In de huidige prijs van € 1.600 zitten alle kosten die ze maken en een winstmarge. De kosten zullen veel lager worden als het product vergoed zal gaan worden in het basispakket, waardoor ze hun prijs naar de ziektekostenverzekeraars ook veel lager kunnen maken, misschien zelfs wel tot 50% reductie, waardoor de kosten voor de ziektekostenverkeraar, in ons geval, gelijk zullen blijven.

  Het is ook niet de bedoeling dat de ziektekosten, door invoering van (te) dure producten zullen gaan stijgen, lijkt me.

  Ik zie momenteel alleen acties, gericht op ziektekostenverzekeraars. Dat vind ik dus niet reëel. We dienen ook de producent van het apparaat te benaderen, want als die in plaats van aan ± 10% van de diabetici aan 80%/90% van de diabetici in Nederland haar product kan verkopen, zij een aanzienlijke daling in de kosten van het product kunnen realiseren en het product tegen een “gezonde” prijs aan kunnen bieden, waardoor deze wel in het basispakket zou kunnen komen te vallen.

  • Misschien gebruikten jullie andere stripjes, maar voor onze dochter van 9 gebruikten we gemiddeld 6 stripjes op een dag (de gewone freestyle, €1,- per st. is al 2190,- per jaar) en dus dito naaldjes (accucheck, weet niet wat die kosten). Wij hebben berekend dat de freestyle libre dus een stuk goedkoper moet zijn voor de verzekeraar, dan het gebruik van de stripjes en naaldjes. Dus ik snap niet helemaal dat jullie op een berekening komen dat het de helft duurder is….

    • mike

    hoi susanbibo-middel,
    de berekening zoals ik die gemaakt had hier boven is gebaseerd op cijfers van zilveren kruis en m’n apotheek.
    zilveren kruis betaald maximaal €0,24 per strip en €0,07 per lancet, leviring bij voorkeur via mediq, maar eigen apotheek mag ook en daar zit dan dus gelijk een probleempje.
    de apotheek kan voor die prijs niet leveren via hun eigen groothandel (benu/brocasef), maar als ze bij mediq(hun directe concurrent) zouden bestellen, dan moet die het wel voor die prijs leveren.
    het is dus niet de prijs zoals je de strips zou betalen in de apotheek, maar hoeveel er voor vergoed wordt, ook voor de strip van jullie dochter van €1 krijgt de apotheek maar €0,24 vergoed.
    daarnaast is het zo dat de kosten van bnv strip voor de verzekeraars weer worden verrekend met het verevingsfonds(overheidsfonds, dat compenseert de extra kosten die verzekeraars hebben voor o.a. chronisch zieken), als je dus de sensor gaat gebruiken ipv de normale strip, dan vervalt de compensatie voor de strip, maar de sensor wordt dan weer niet verrekend omdat die niet onder de verzekering valt

 • Als ik een vergelijking mag maken:4 x daags vingerprikje/continue meting..
  Zie het maar als geblinddoekt autorijden en 4 x daags even door een spleetje kijken of je nog tussen de lijntjes zit, versus continue zien en … nou ja.Sorry; maar het voordeel is toch zó groot dat onderzoeken of zo’n ding er een keer een paar procent naast zit niet meer als “geneuzel” is om de ( financiële ) boot nog even gaf te houden.

  Om even op het commentaar van “Sugarboy” aan te haken: Ons grote “voordeel bij” is dat we met diabetes een aardig aandeel in de bevolking hebben en ik vind dat deze druk van de massa nog ruim onvoldoende benut wordt. Als we ons verenigen (DVN) moesten we toch door onze massa een veel grotere druk uit kunnen oefenen om sneller een eind aan misstanden te maken waarbij we nu nog collectief “een poot worden uit getrokken”.

  Daarbij denk ik bv aan de verzekeringen ( als “Nederland bv.” alle verzekeringen zou verplichten IEDEREEN aan te nemen en geen medische vragen meer zou mogen stellen, dan zou de druk door het collectief worden opgevangen en zou iedereen een betaalbare verzekering hebben ) gewoon een politieke keuze. Net als de “chronische ziekte belasting” trouwens, ja ik bedoel het verplicht eigen risico.

  Of noem maar de oogarts… je moet om de 1,5-2 jaar naar de oogarts voor diabetes controle.. die gegevens zijn er gewoon. Maar als je ze nodig hebt voor het CBR dan moet je nog een keer € 80,00 zelf betalen.

  Sorry DVN.. “we werken er aan” vind ik toch echt te mager dit had al lang niet meer moeten bestaan!

  • Anoniem
  • Inactief

  Geachte dames/heren,
  Mijn ervaringen met Free Style Libre sinds juni 2016 zijn alleen maar positief.
  Ik doe nu 1x per dag nog bloedprikken om te controleren of de FSL in de pas loopt.
  De FSL geeft in mijn geval meestal een iets lagere waarde aan tov de bloedprik, maw
  ik blijf de hypo indien dit het geval is, in de meeste gevallen voor en kan dan nog rustig
  tot actie overgaan, dit geeft mij persoonlijk een rustig gevoel en tevens is het vertrouwen toegenomen
  met het omgaan van de dagelijkse terugkerende suikerschommelingen/suikerziekte.
  Gelet op het feit wat alle lotgenoten/diabetici moeten doormaken, dagelijks 24 uur bezig zijn met deze ziekte
  en er al genoeg onderzoeken zijn geweest op de betrouwbaarheid van de FSL metingen is er maar 1 advies:
  VERGOEDING FREE STYLE LIBRE per direct in het basispakket……..en heren/dames denk bij uw beslissing
  aan het idee……stel dat U of uw partner of uw kinderen/kleinkinderen diabetici zijn of worden! Denk aan al die ouders die s’nachts hun kind wakker moeten maken om wederom een vingerprik meting te verrichten…….!
  Kom op met een positief besluit……het bewijs is geleverd…..Mijn FSL werkt en is een prima hulp in mijn leven als diabetici type 1.

  Met vriendelijke groet,

  Albert Westra.

  • mmmm

  Het is zinvol om alle bewezen argumenten op een rij te zetten (voor zover dit nog niet is gedaan) en dit in de brief c.q. het gesprek naar de Zorgautoriteit mee te nemen. Ook een calculatie zou zeer handig zijn: als door Flash glucosemeting de kosten op termijn dalen, zal introductie van deze nieuwe methode snel acceptabel maken.

 • Als er iemand onderzoek zou doen naar de gunstige resultaten na het in gebruik nemen van een CGM, wordt het wel duidelijk dat het in de toekomst juist kostenbesparend zal zijn als de diabeten zo snel mogelijk goed/ beter ingesteld zijn!
  Mijn Hba1c was vóór het gebruik van de Freestyle Libre nog rond de 70, Juli j.l. ben ik gestart met de FL: HbA1c juli 63 en augustus 58, en zal nog verder zakken!!! Zoals hier al eerder vermeld werd: je kunt nu veel beter, pijnlozer en sneller anticiperen en dus scherper ingesteld zijn.

 • Mijn zoon gebruikt sinds een maand de Freestyle Libre. Omdat de sensor continue meet en dit in het geheugen opslaat, is gebleken dat hij erg vaak laag zit. Hij voelt dit zelf niet meer, hij zal daarom ook niet zelf meten bij een hypo. Immers, hij voelt zich ‘normaal’. Wij kunnen teruglezen dat hij tijdens de nachten zorgelijk laag zit. Hij slaapt hier doorheen en wordt hier helaas niet meer wakker van. De vele hypo’s zijn gevaarlijk en bedreigend voor zijn gezondheid. Doordat wij het terug hebben kunnen lezen, zijn de basale instellingen en ratio instellingen van zijn PDM (behorende bij Omnipod) aangepast. Dankzij de Freestyle Libre kunnen we het nu goed bewaken en trends doorzien.. Volstrekte onzin dat deze manier van bloedsuikers meten niet wordt vergoed. In korte tijd heeft de Freestyle Libre zijn kracht en medische noodzaak bewezen.

 • Natúúrlijk moet het flash glucose monitoring systeem worden vergoed! Zoniet in het basispakket, danwel via de aanvullende verzekering. Het is de uitvinding van de eeuw voor mensen met diabetes type 1. Ikzelf gebruik de Freestyle Libre nu bijna 2 jaar, dus vanaf het begin, na 30 jaar aangeklooid te hebben met bloedsuikerstripjes, waarvan ik er heel lang maar 4 per dag vergoed kreeg. En ik heb alleen maar voordeel van de sensor: ik meet zeker 15 keer per dag, zonder een enkele moeite, en heb daardoor veel meer zekerheid over m’n bloedsuikers en dus een veel fijner leven. Ik ben er namelijk veel sneller bij in geval van een naderende hypo en heb geen plotselinge, onverklaarbaar hoge bloedsuikers meer, omdat ik het allang zag gebeuren op m’n scanner. Die pijltjes bij je bloedsuikers zijn echt onmisbaar! Mijn HbA1C is nu fantastisch, nl. 6,2. Dat zou het ministerie van Volksgezondheid en/of alle verzekeraars toch moeten aanspreken om de Flash glucosemonitoring te vergoeden: veel minder diabetescomplicaties op de korte- en lange termijn!

 • De FSL moet in het pakket komen. Voor iedere diabeet moet de FSL beschikbaar zijn en vergoed worden! Echter onder de voorwaarde dat de diabeet zelf zijn bloedsuiker regelt en kan aantonen dat hij/zij begrijpt hoe de bloedsuiker is te regelen. Al 55 jaar ben ik bezig het regelsysteem van de diabetes te begrijpen en toe te passen. Vooral toen de eerste mogelijkheden beschikbaar kwamen om bloedsuikers te meten. Het (zelf) sturen van het open-regelsysteem werd mogelijk!
  Ik ben er van overtuigd dat mijn scherpe bloedsuikerregeling er voor gezorgd heeft dat ik nog steeds zonder enige lichamelijke diabetes-aandoeningen rondloop.
  Diabeten die aan de arts vragen hoeveel ze moeten spuiten en hoeveel ze moeten eten en wanneer en iedere drie maanden daarop terugkomen geven blijk niets te begrijpen van de diabetes-zelf-regeling en kunnen met een FSL ook niet geholpen worden. Zelf gebruik ik op dit moment ongeveer 5 accu-check cassettes van 50 metingen per maand. Mijn verbruik van de accu-check is gestegen door het gebruik van de FSL enige weken per jaar. Je leert met de FSL hoe belangrijk het is te weten niet alleen hoe hoog de bloedsuiker is maar ook of hij daalt of stijgt en hoe snel! Voor mij in deze situatie en voor andere in dezelfde situatie zou de FSL gewoon te wisselen moeten zijn met de accu-check; de kosten zijn gelijk.

  De FSL beschikbaar stellen voor iedereen lijkt mij duur en weggegooid geld. Het beoordelen wie wel en wie niet zou bij de diabetes-verpleegkundigen kunnen komen te liggen.

   • andrew

   hoe zo duur of nu 100 stips en 100 lanceten laat die vergoed wordt van +- 100 euro
   of FSL van 2 x 59,95 euro lijk bij na het zelfde

 • Onze zoon is nu net 19 jaar. Hij heeft al bijna 8 jaar Diabetes type 1.
  Voor hem is de flash glucosemonitoring te duur nu hij ook zelf ziektekosten
  en studiekosten moet betalen. Het zou voor hem geweldig zijn als dit in de basisverzekering komt.

 • Ik vind de freestyle libre een uitkomst!
  De vingertjes van mijn dochter vertonen nu geen prikplekken meer.
  Het meten gaat veel sneller en bij controle ook heel nauwkeurig. Ook wordt er meer gecontroleerd al je toch even benieuwd bent hoe hoog/laag ze zit. Met de vingerprik doe je dat zo snel! (krijgen daar niet zo veel stripjes voor en is ook een belasting voor mijn kind)
  Ik hoop dus dat de freestyle libre op genomen wordt in het verzekeringspakket!

 • Beste @panmelo

  We snappen uw ongeduld! U vraagt zich af waarom DVN niet al veel eerder in beweging is gekomen. Het antwoord is simpel: heel lang beschikte men alleen over onderzoeksresultaten die door de fabrikant zelf waren aangeleverd. Dat is onvoldoende basis om voor vergoeding in aanmerking te komen, zodat DVN van meet af aan heeft aangedrongen op onafhankelijk onderzoek. Heel goed dus dat Zilveren Kruis en CZ op ons verzoek deze handschoen hebben opgepakt. Pas heel kort geleden is er onafhankelijk onderzoek gepubliceerd dat een verzoek bij het ZIN naar de overtuiging van veel deskundigen voldoende kan onderbouwen. Het heeft pas zin om in actie te komen als dergelijk onderzoek er is, want anders is elke poging bij voorbaat kansloos. Zie ook https://www.dvn.nl/dvn/nieuws/2058/dvn-in-actie-voor-vergoeding-flash-glucosemonitoring onder “Waarom nu actie”.

  Hopelijk begrijpt u onze overwegingen en steunt u ons in onze strijd!
  Vriendelijke groeten
  Moderator

 • ik gebruik sinds 3 maanden een Freestyle Libre.
  op verschillende plaatsen vragen mensen wat het is, als ze de sensor op mijn arm zien zitten. ik ben vrijwilliger bij verstandelijk beperkte mensen.
  de begeleiders daar vroegen dus ook wat er op mijn arm zit.
  zij vinden het een mooi instrument. Zeker om ook bij verstandelijk beperkte mensen met diabetes te gebruiken.
  soms kost het veel moeite om deze mensen te prikken.
  ik denk dat deze groep mensen zich niet laat horen, maar ik ben van mening, dat voor deze mensen het ook een uitkomst zou zijn, als ze een Freestyle Libre zouden kunnen gebruiken.

  • Mieke

  Het onderwerp is heel belangrijk voor veel mensen met diabetes. Het zou zo fijn zijn dat het vergoed wordt. Onze zoon is inmiddels 20 jaar en vanaf zijn 2e diabetes. Al 18 jaar prikken wij en hij vaak nachts en overdag. Nu gaat hij er zelf heel goed mee om maar hij voelt s;nachts zijn hypo’s niet goed wel eens geprikt door mij 2.8 en niet wakker. Nu wil hij graag ook op hemzelf wonen en studeren maar dit gaat niet zolang hij nacht’s niet het goed kan aanvoelen. De free style libre is wel een verbetering maar heeft geen alarm functie. We proberen al een tijdje een Dex com sensor te krijgen maar dit gaat heel moeizaam helaas . En om dit nu zelf te gaan betalen is wel in uiterste nood het gaat ten koste van veel andere dingen en is niet heel lang vol te houden. Zou zo graag een vergoeding willen of desnoods een gedeelte!!!!!!!!!

Wil je reageren op dit bericht, dan moet je ingelogd zijn met je account.