Home Forums Verzekering en vergoeding Consquenties vergoeding FSL en de praktische uitvoerbaarheid ervan?

Consquenties vergoeding FSL en de praktische uitvoerbaarheid ervan?

Tja……

Een begin is dit zeker, maar de vraag blijft natuurlijk of dit een door geld overwogen keuze is of een keuze is in het echte belang van diabeten.

Hier onder een link naar het rapport om eens goed door te lezen:

Link rapport: https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2018/04/30/standpunt-flash-glucose-monitoring-freestyle-libre-bij-diabetes

Vergoeding voor volgende groepen:

•Kinderen (vanaf 4 -18 jaar) met diabetes type 1;
•Volwassenen met diabetes type 1 van wie de bloedglucosewaarden slecht zijn in te stellen (64 mmol/mol of hoger);
•Zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2;
•Vrouwen met diabetes type 1 en 2 die een zwangerschapswens hebben.

Daarmee wil ik opmerken dat ik het een goede zaak vind dat voor kinderen t/m 18 jaar dit beschikbaar komt. Dat is toch zeker wel de moeilijkste fase voor (type 1) diabeten. En ja de volwassen diabeten (1 en 2) zouden hier natuurlijk ook recht op moeten hebben.

Alleen de grote vraag blijft hoe we omgaan met deze groep:

•Volwassenen met diabetes type 1 van wie de bloedglucosewaarden slecht zijn in te stellen (64 mmol/mol of hoger);

Jarenlang heb ik gezeten tussen de 66 en 86. De laatste 2 jaar heb ik door een intensieve verandering in levenswijze mijn HBA1C tussen de 42 en 48 kunnen krijgen.
Nu heb ik hier dus geen recht meer op. Mijn recht op inzicht van mijn boedsuiker gedurende de hele dag en nacht word mij nu ontnomen door het feit dat ik goed en verantwoordelijk omga met diabetes. Je word gestraft voor je gezonde levenswijze.
Welk signaal gaat hiervan uit vanuit de overheid (ZIN was toch een idee van de overheid?)

Vragen zijn nu:

– Wat gebeurt er als je HBA1C weer goed is? Beter dan 64? Moet je dan de FSL weer inleveren. Want dat is wat er gaat gebeuren natuurlijk. Er gaan steeds meer mensen betere HBA1C’s krijgen. Dus zal de groep die er recht op hebben slinken en terugvallen tot de mensen die insuline werkingsproblemen hebben en/of andere complicerende factoren hebben waardoor bloedsuikerschommelingen onvermijdelijk zijn.

Ik mag toch hopen dat dit niet gaat gebeuren. Als de DVN echt een belangenvereniging is, zouden ze zich hard moeten maken niet te laten gebeuren.

Het zou beter zijn als de DVN samen met zorgverzekeraars een rekensom (business case) maakt waarin aangetoond wordt dat de ziektekosten op de lange termijn gaan zakken door het verbeterde inzicht in bloedsuiker ontwikkeling. Geen hoge kosten meer door medische ingrepen vanwege complicaties etc.

Zolang het beleid niet gericht is op het voorkomen van complicaties zullen goede innovaties in de diabeteszorg niet of nauwelijks bij de patiënt terecht komen waarvoor ze bedoeld zijn.

Groet,

Bertrick

 • De DVN is geen belangenbehartiger, dat blijkt al uit de resultaten die zijn voortgekomen uit de Ronde Tafel met het Zorg Instituut Nederland over vergoeding van de FSL.

  Daarnaast is het taalgebruik van de DVN over het resultaat veelzeggend: “doorbraak” en “trotse groetjes” geeft in mijn ogen duidelijk weer dat ze plank volledig misslaan.

  Vanaf het begin van het verschijnen van de FSL op de markt hebben ze zelf al niet goed nagedacht over de strategie die moest worden gevolgd om de FSL bij iedereen vergoed te krijgen. Een beetje Abbott napraten over de voordelen van de FSL EN niet tegen de zorgverleners durven ingaan met betrekking van de HbA1c-waarde als maat van kwaliteit van zorg maakt niet duidelijk wat de toegevoegde waarde is gebleken van de FSL.

  De strategische fout is al begonnen door in te stemmen om de CGM aan een beperkte groep te vergoeden. Hierdoor hebben heel veel mensen met diabetes niet de voordelen van een CGM kunnen ervaren. Abbott heeft door haar gunstige prijsstelling EN het feit dat deze continue meting ook kan ZONDER een insulinepomp te gebruiken veel mensen met diabetes de meerwaarde van CGM kunnen laten zien. Waarom? Omdat mensen me5 diabetes zoveel meer zijn dan een HbA1c!

  Bovendien zit er in de redenatie dat zwangere vrouwen en vrouwen die voornemens zijn zwanger te worden wel CGM en FSL te vergoeden eigenlijk al de redenatie dat het TOCH niet zo belangrijk is voor mensen met diabetes om zo goed mogelijke HbA1cs te verkrijgen. Want voor (potentieel) zwangere vrouwen is het blijkbaar nog belangrijker. Oftewel: de kans om een zo laag mogelijke HbA1c te behalen wordt blijkbaar genoeg vergroot door de CGM en de FSL om het risico op aangeboren afwijkingen en zwangerschapscomplicaties te verkleinen.

  Blijkbaar is dat voor “gewone” (niet zwangere of zwanger willen worden) toch niet zo belangrijk, als altijd gesteld wirdt.

  Dit soort “kromme volts” in de redenaties over vergoeding van hulpmiddelen had het DVN allang kunnen aanzwengelen bij diverse partijen!

  Er wordt altijd verschuild achter HbA1cs. Niet omdat het daar werkelijk om draait, maar omdat dat meetbaar is. En overheidsinstanties en dokters willen het liefst iets dat meetbaar is. Dat praat zo makkelijk en dat vergelijkt zo makkelijk. Wisten jullie dat het HbA1c heel lang (weet niet of dat nu nog zo is) werd gebruikt als kwaliteitsindicator van de geboden diabeteszorg?

  Ik vind dat te gek voor woorden want het hebben van type 1 diabetes 24/7 365 dagen per jaar en voor velen het grootste deel van het leven omvat zo veel meer dan het cijfer HbA1c.

  Ik las op een Amerikaans forum een mooi statement. Daar zei iemand: dokters worden dokter omdat ze mensen willen beter maken. Diabetes mellitus type 1 ontneemt ze op twee manieren dat verlangen. Ten eerste kunnen ze mensen met T1D niet beter maken, omdat er geen genezing is. Ten tweede doen mensen met diabetes mellitus type 1 de behandeling van hun ziekte zelf.

  Een manier om daar (psychologisch) mee om te gaan voor artsen is om extra met het vingertje te gaan wijzen. Je ziet het ook aan de partijen aan de Ronde tafel: 8 partijen, waarvan maar 1 die de belangen van mensen met type 1 diabetes vertegenwoordigd. Terwijl mensen met type 1 diabetes degenen zijn die de behandeling doen!

  Als de ziektenkosten zorg in Nederland niet zo zou zijn geregeld dat ik bij een internist moet lopen om mijn pomp vergoed te krijgen, dan zou ik er niet meer heen gaan. Zeker niet nu de FSL mijn HbA1c UITSTEKEND weet te voorspellen (zat er maar 1 punt naast). Dat het mogelijk zou zijn, dat mensen met type 1 diabetes helemaal zonder een arts zouden kunne leven komt gewoon niet in de hoofden van zorgverleners en het DVN op.

  Altijd maar meegaan in de status quo. Op de barricaden!

  Ik heb trouwens van een goed ingelichte bron uit het Zorg Instituut Nederland vernomen dat ook zij helemaal niet blij zijn met de manier waarop de DVN haar patienten vertegenwoordigd.

 • Is diabetes tyoe 2 geen diabetes?

  Oh ja, dat zijn die vreetzakken die geen wilskracht hebben en zich maar volvreten. Die mogen geen FSL. Dat geld kan beter gebruikt worden voor anderen, zoals mensen met problemen als drugs, alcohol en roken.
  Ik heb zwaar gedromken en zwaar gerookt, en ben er mee gestopt. Op eigen houtje. Maar met eten lukt mij niet, want ik moet dagelijks eten. Het gevecht tegen alcohol en roken heb ik gewonnen, die zijn volledig uit mijn leven verdwenen. Maar eten moet ik minimaal 2 x per dag. Volgens sommige specialisten zelfs liefst 6 maal per dag (incl. tussendoortjes).

  getekend,
  Een heel veel te zware type 2 diabetes patiënt

  • Hunter

  https://vergoedglucosesensor.petities.nl/

  @fredop; blijven promoten dat vergoeding MOET. Je bent goed geïnformeerd!

Wil je reageren op dit bericht, dan moet je ingelogd zijn met je account.