Home Forums Verzekering en vergoeding Doorbraak in vergoeding FSL!

Doorbraak in vergoeding FSL!

Ok ok, het geldt nog niet voor iedereen, het is super oneerlijk als je je stinkende best doet voor een mooi HbA1c of een mooi HbA1c hebt doordat je zélf je Freestyle Libre hebt betaald, maar….. HET BEGIN IS ER!

Lees hier het goede nieuws over de vergoeding van de Freestyle Libre voor 4 groepen.

Trotse groeten
DVN

 • Zojuist trof ik op de website van het Zorginstituut een update over de Rondetafel Diabeteszorg van afgelopen vrijdag aan:
  “De Rondetafel Diabeteszorg heeft vrijdag 10 mei 2019 unaniem geadviseerd om op basis van de informatie die er nu ligt, na te gaan of vooralsnog alle mensen met diabetes type 1 flash glucose monitoring (FGM, Freestyle Libre) vergoed kunnen krijgen.”
  Lees hier verder: https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/stofwisseling-en-hormoonhuishouding/flash-glucose-monitoring-freestyle-libre-bij-diabetes

 • Het is niet te begrijpen waarom dat nu weer tot EIND 2019 moet duren! Er staat op de site van het Zorginstituut “…de Rondetafel) gaan nu zo snel als mogenlijk een dossier samenstellen met alle beschikbare wetenschappelijke studies “. Wat heeft de Rondetafel dan de afgelopen 4 jaar zitten doen? Hebben ze nu nóg niet de publicaties verzameld? Moeten ze daar nu nog pas aan begínnen?
  Eerder is ons – door de minister – beloofd dat er EIND 2018 een standpunt zou zijn. Daarna is ons – door dezelfde minister – toegezegd dat er IN HET VOORJAAR VAN 2019 (nú dus) een standpunt zou zijn. En dan nu nóg een keer een reden voor uitstel zoeken?? Waarom? Is dat het doel van de Rondetafel? Om alle innovaties maar zo lang mogelijk tegen te houden?
  Kom op zeg. Vele specialisten hebben het stapeltje literatuur allang klaar en al geanalyseerd. Zie bijvoorbeeld
  https://diabeter.nl/nl/over-diabeter/nieuws/tijd-om-wakker-te-schrikken/ , met 85 referenties (!).
  De diverse petitionarissen hebben de gegevens ook allang stevig doorgespit, zie bijvoorbeeld
  https://sensorvergoeding.nl/de-wetenschap-over-de-sensor/ , maar het orgaan (de Rondetafel) dat dit allang had móeten doen gaat het nu pas een keertje samenstellen. ..

 • Een update van de stand van zaken volgens DVN (20 mei): https://www.dvn.nl/nieuws/nieuwsbericht/stand-van-zaken-vergoeding-fgm

  • Momo

  Ongelooflijk jammer dat het allemaal zo lang moet duren. Ik ben erg blij dat ik het me kan veroorloven om de FSL uit eigen zak te betalen, maar vergoeding zou me per jaar wel een hele smak geld schelen.
  Ik weet dat de zorg in Nederland behoorlijk goed geregeld is, maar het zou wel fijn zijn als sommige zaken wat minder log en soepeler zouden kunnen worden afgehandeld.

  Ik ben nu al jaren een trouwe gebruiker van de FSL en kan echt niet meer zonder. Ik vertrouw er zelfs volledig op en gebruik nog maar heel zelden de gewone strips om mijn bloedsuiker te meten. Diabetes is en blijft een nare ziekte, maar de FSL maakt mijn leven wel een klein stukje eenvoudiger en aangenamer.

 • “Jammer”? – ik vind het een SCHANDE dat het zo lang moet duren. In andere ontwikkelde landen zijn de equivalente zorginstituten uitstekend in staat om op grond van internationale wetenschappelijke publicaties tijdig een oordeel te vormen. In België gebruikten in 2017 de meeste diabetespatiënten al de FSL vanuit verzekerde zorg en in vele andere omringende landen ook al. Alleen hier in Nederland zit er een sterk vertragende instantie tussen, namelijk de Rondetafel Diabetes, die medio anno 2019, na vier jaar vergaderen, nog eens gaat beginnen met “het dossier met alle beschikbare wetenschappelijke studies en overige informatie zo snel mogelijk compleet te maken”. Alsof dat niet allang gebeurd had moeten zijn! Daarna gaat de Wetenschappelijke Adviesraad al het overdreven grondige werk ook nog eens dunnetjes overdoen en gaat het Zorginstiuut ook nog weer eens vergaderen. Wát een inefficiënte procedure.

 • Helemaal mee eens, niks jammer. Schande! Blijf maar voor je uit schuiven. Het is voor een normaal mens (met diabetes:)) niet te snappen.

 • Hier word ik nu echt ziek van 😡
  Zeg, schrijf maar niet wat ik echt wil zeggen

  6feet10

 • Klopt, en op 26 juni wordt erover gesproken in de commissievergadering in de Tweede Kamer.

 • Een update over de stand van zaken op de website van het ZIN: Stand van zaken Flash Glucose Monitoring
  en hier een bericht van DVN: Eind 2019 waarschijnlijk duidelijk wie FGM vergoed krijgt

  Dit heeft te maken met het tot nu toe ontbreken van eenduidig klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Ook het meest recente onderzoek dat in Nederland in 2019 is afgerond en waarvan de resultaten nog worden gepubliceerd, lijkt te weinig klinisch bewijs te bieden om de meerwaarde van FGM ten opzichte van het vingerprikkers aan te tonen.
  bron: Zorginstituut Nederland

  Dit verbaast mij eigenlijk niet meer. Toch ben ik benieuwd waar dit aan ligt. Aan een fout in de onderzoeksopzet of zijn de resultaten onvoldoende?

 • Een kind kan op basis van wetenschappelijk onderzoek vaststellen dat FGM beter werkt ten opzichte van vingerprikken, en dat kon jaren geleden ook al. Ik begrijp absoluut niet waarom het Zorginstituut met al hun adviseurs, én de input van de Rondetafel, dat dan niet kan. Op zijn slechts zou dat nu kunnen zijn, maar ze moeten nog een halfjaar bovenop de data zitten en de zaak nog weer verder vertragen voor het een keer tot ze gaat doordringen.

 • Onbegrijpelijk. Maar voor mij duidelijk: vertragen, vertragen en vertragen.

 • Het duurt inderdaad veel en veel te lang!
  En dankzij het vergoeden van de FSL voor sommige mensen (die ze niet allemaal gebruiken maar wel vergoed krijgen) is er nu een “leuk” handeltje onder de prijs ontstaan op marktplaats

 • Ik val van mijn stoel van verbazing, dit meen je niet. Dit is erg.
  Wel weet ik dat er mensen zijn die hem ‘mogen’ gebruiken en er geen gebruik van maken. Wat ik dan weer onbegrijpelijk vind, maar goed we leven in een vrij land.

  • KeesB

  Ik wens dat de mensen die hierover beslisten, zelf snel diabetes krijgen.
  Ik hoopte zo dat ik ook een sensor zou kunnen krijgen. Als ik aan het werk ben en dan moet ik vaak sjouwen, soms ook trappen op en af, is het ineens een bijna onneembare vesting geworden om een trap op te gaan. Dan zit ik al zo laag, net boven of onder de 2 mmol/l dat ik een staaf dextro eet en een paar stroopwafels en dan ga ik me wel beter voelen maar de energie is er uit. Ik ben dan gewoon ff buiten dienst. Een paar vingers lijken wel een speldekussen. Even de sensor scannen en de waarde aflezen zou zoveel verbetering geven. Dan kon ik meer op tijd iets eten en gewoon doorgaan met mijn werk. Een CGM zou natuurlijk ideaal zijn :-) maar een FGM zou al veel verbetering geven. Ook onderweg als ik 2 uur moet rijden en gewoon even de bloedsuikerwaarde kan scannen is toch veel beter? Als ik nu niet snel een parkeerplaats vind dan moet ik maar iets eten, ook al zit ik goed of al te hoog, maar voor de zekerheid?
  Nee, laat de beslissers zelf maar diabetes krijgen en geen sensors vergoed krijgen.
  Ik dacht er ook heel even aan om dan maar voor een hoge Hba1C te zorgen om die meter te krijgen maar dat zou de wereld op zijn kop zijn, complicaties riskeren om ze te kunnen voorkomen. Als mijn waardes beneden de 64 mmol/mol liggen omdat ik toch wel een beetje op mijzelf let dan word ik beloond met geen FGM. Het is toch idioot! Mensen met mooie waardes zouden juist beloond moeten worden.
  Ik zou het ook nog niet zo erg vinden als ik toch het geld vergoed krijg van de teststrips die ik nu krijg en daarvoor FGM spullen mag aanschaffen. Wat ik dan nog moet bijbetalen neem ik maar voor lief.

   • inahbp

   Goed idee! Als ik de baas wordt over Nederland haal ik de pancreas van alle medewerkers van het Zorginstituut die hebben meegeschreven aan het advies om maar 4 groepen een vergoeding te geven er persoonlijk uit!

   Heeft iemand anders ook gehoord van zijn/haar internist dat er plannen zijn bij de verzekeraars of Zorginstituut Nederland om de vergoeding van de Freestyle Libre weer in te trekken als de HbA1c niet verbetert na gebruik FSL?

   • Ik heb zoiets niet gehoord van mijn internist, maar deze waanzin is al eerder gebeurd. Ik heb al iets soortgelijks gezien in de vergoeding van medicijnen voor MS. Als het middel niet helpt, d.w.z. als de patiënten niet beter kunnen lopen, wordt het niet vergoed. Ziedaar de basisverzekering nieuwe stijl. Als het zorginstituut in december maar niet zoiets belachelijks gaat adviseren voor FGM/CGM! Het is inmiddels ruim aangetoond dat het werkt. En als er geen vergoeding is in het geval dat de resultaten voor een individuele patiënt hetzelfde blijven (by the way, wat voor resultaten? Het HbA1c alleen? Dat is een enorm primitieve maatstaf), dan zouden ze geheel voorbijgaan aan de ellende van veelvuldig vingerprikken die voorkomen kan worden.

  • henk67

  Wat is de laatste stand van zaken nu dan,

  Komt er binnenkort nog een nieuw advies / beslissing van het ZIN ?
  Duurt allemaal wel erg lang. Wat is het laatste nieuws ?

 • 25 oktober 2019: “groep jonge diabetespatiënten” die voor hun 18e diabetes kregen, mogen “de flash glucose monitor ook na hun 18e vergoed krijgen. De afspraak daarbij is wel dat patiënten zich aantoonbaar aan het behandelplan hebben gehouden.”

  Dat laatste (therapietrouw zijn) betekent dus dat je FSL blijft houden, oók als je HbA1c < 64 mmol/l is!

  En er is geen einddatum voor de vergoeding genoemd.

  Maar wat is dan nog het verschil tussen iemand met diabetes die 18 wordt en iemand die diabetes krijgt maar pas de dag na zijn 18e verjaardag? Krijgt die laatste dan nog steeds geen sensor, simpelweg omdat hij de pech heeft dat hij te vroeg geboren is?

  Dat zou interessant zijn voor de rechtbank!!!

  • maariz

  ZATERDAG IN KASSA: GEEN VERGOEDING VOOR BLOEDSUIKERSENSOR

  Zaterdag in Kassa besteden we aandacht aan sensoren om het bloedsuikergehalte te meten, want deze worden nog steeds niet vergoed. Verder laten we zien hoe een energieverkoper een consument in de val lokt en hebben we de naturel chips-test!

  Geen vergoeding voor bloedsuikersensor
  Sensoren om bloedglucose te meten worden nog steeds niet vergoed voor veel mensen die daar wel baat bij hebben. Dat terwijl Diabetesvereniging Nederland en artsen stellen dat de sensoren, die al jaren verkrijgbaar zijn, grote impact hebben op de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met diabetes. Waarom worden dergelijke sensoren niet vergoed?

  ARTIKEL + VIDEO
  HOE MOET JE OMGAAN MET DIABETES?

  Artikel
  Diabetes (suikerziekte) wordt in de volksmond ook wel volksziekte nummer één genoemd. Welke types diabetes en behandelingsmethoden zijn er? Hoe ziet het dagelijks leven met diabetes eruit? En wat kan de omgeving van een diabetespatiënt doen? Lees hier meer over het dagelijks leven met diabetes.

  https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/hoe-moet-je-omgaan-met-diabetes

  Video
  https://www.bnnvara.nl/kassa/videos/523949

  .

 • Hallo Marja van Strien, directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie en voorzitter van de Rondetafel Diabeteszorg, ik ben 60 maar ook ik heb een druk leven met studeren, werken, sporten en uitgaan. Als dat een goede reden is (zie: https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4337860608 ), waarom krijg ik dit dan niet vergoed? Alleen maar omdat ik niet 18 ben, of 19, of 20, of, …tot waar gaat het dan eigenlijk???

  “Alles wat diabetes een stukje makkelijker maakt is mooi meegenomen.” zegt u. Mag het voor alle leeftijden wat makkelijker zijn?

  • Momo

  Ik snap hier helemaal niets van, van deze ontwikkeling. Ik zie niet in waarom het ‘zielig’ is voor mensen boven de 18 (die ik de FSL overigens van harte gun, net zoals alle andere diabeten) om de FSL niet meer te vergoeden na hun 18e, terwijl de rest het nakijken heeft. Dan is de voorwaarde inderdaad geworden dat je na een bepaalde datum moet zijn geboren en anders heb je pech.
  Ik (en velen met mij) betaal de FSL al jaren uit eigen zak om te kunnen werken, sporten, uitgaan …
  Maar ja, ik ben al jaren geen 18 meer …
  Mijn klomp is nu echt gebroken.

Wil je reageren op dit bericht, dan moet je ingelogd zijn met je account.