Home Forums Verzekering en vergoeding Doorbraak in vergoeding FSL!

Doorbraak in vergoeding FSL!

Ok ok, het geldt nog niet voor iedereen, het is super oneerlijk als je je stinkende best doet voor een mooi HbA1c of een mooi HbA1c hebt doordat je zélf je Freestyle Libre hebt betaald, maar….. HET BEGIN IS ER!

Lees hier het goede nieuws over de vergoeding van de Freestyle Libre voor 4 groepen.

Trotse groeten
DVN

  • BertW

  Gelukkig een positief bericht en goed nieuws ook voor de pompgebruikers.

  Gr. Bert

  • Momo

  Wat een supergoed nieuws, heel erg blij mee! Bedankt DVN, voor jullie inzet!

  En nu maar snel contact opnemen met mijn internist om de vergoeding daadwerkelijk in gang te zetten ;-)

  • inahbp

  De reactie van de DVN over de verruiming van de vergoeding van de FGM spreekt boekdelen: vooral benadrukken dat het zo fijn is dat mensen met type 2 die intensieve insuline therapie gebruiken ook de FGM vergoed gaan krijgen!

  Het is mij al langer duidelijk dat de DVN zich voornamelijk bezig houdt met type 2-ers, want daar zijn er meer van. De groep type 2 met intensieve insuline therapie is heel klein en het zou me niks verbazen als dat eigenlijk mensen met type 1 zijn, die verkeerd zijn gediagnosticeerd of in het elk geval het verkeerde label hebben gekregen van hun arts.

  Hoe dan ook: het is met name te danken aan de actieve Loes Heijmans-Beek en Orietta Koster, die de petitie starten die voor politieke druk zorgde, waardoor het Zorginstituut wel overstag moest.

  Inahbp: it’s not about health but politics!

 • Waar slaat dit op inahbp type 1 of type 2. Als je het goed volgt zijn er meerdere organisaties die zich alleen bezighouden met diabetes type 1. Maar wat een waardeloze discussie, wat is nu het probleem? Gun je het de diabetes type 2 niet. Het geldt toch ook voor diabetes type 1. Gelukkig wordt er geen onderscheid gemaakt. Wees blij, of had je het liever niet voor type 2 diabetes gezien. Als dat zo is , dan is dat wel heel kleinzielig. Waarom gun je het de type 2 diabeten niet? ze dan We zouden het elkaar juist moeten gunnen, zowel type 1 als type 2 diabeten en elkaar gelijkwaardig moeten beschouwen.

  • elleke

  He he, eindelijk. Superblij mee. Al 4 jaar zelf aan het betalen.

  Gelukkig voor IEDEREEN die meer dan 4x per dag bloedsuikers controleren moet. 1 of 2, maakt niet uit.

  Maar ook hulde aan het team in Zwolle dat zich hier sterk voor gemaakt heeft en alle mensen die zich op wat voor manier ook ingezet hebben om dit voor elkaar te krijgen. Want ook zijn er mensen die het ZIN zelf aangeschreven hebben met uitgebreide verhalen waarom en hoe belangrijk etc. vergoeding zou zijn. Eindelijk is er geluisterd.

  Ik ben blij voor iedereen.

 • Als u aanspraak maakt op de inzet van FGM, is dit voor maximaal 12 maanden. Na die periode zal er, op basis van de nog op te stellen criteria, worden getoetst of de inzet van FGM wordt voortgezet. Deze criteria worden voor 1 juli 2020 opgesteld door de beroepsgroep, patiënten vertegenwoordigers, leveranciers en zorgverzekeraars.

  Dit is een stukje van een mail van Boeren Medical.

  • Hunter

  Alles nog eens lezende: dank aan Loes en Orietta.
  Maar nu verder:
  1. Doorlichten en evalueren van Zorginstituut met apart zijn WAR -> politieke actie. WAR is eigenlijk incompetent verklaart door de beroepsgroepen vanwege totaal verkeerde interpretatie van wetenschappelijke artikelen.
  2. Zorgverzekeraars Nederland, de overkoepelende organisatie, moet beter communiceren met zijn achterban om deze vergoeding en de problematiek die zich nu openbaart te verbeteren.
  3. Massamail moet de deur uit vanuit de NIV, NDF, NvvE en DVN aan alle betrokken behandelaren, DVK en zorgverzekeraars met daarin een duidelijke oproep om gevolg te geven aan die duidelijke uitspraak van het ZiN dat vergoeding aanwezig is voor elke TD1 diabeet, elke TD2 diabeet met intensieve insuline therapie.
  4. DVN zou zich moeten opheffen en zijn leden moeten onderbrengen/oproepen aan te melden bij een nieuwe nog op te richten organisatie die zich nu echt eens bezig gaat houden met diabetes. Niet alleen met type2 (wat met 1M Nederlanders eerder voor de hand ligt) maar zéker voor het geringe aantal van (110000) mensen die op één hoop wordt geveegd met ander diabeten.
  5. Druk moet worden uitgeoefend op eenieder die zich verschuilt achter interpretaties en muurtjes opwerpt om aan deze beslissing van het ZiN onderuit te komen.
  6. Zo spoedig mogelijk actie ondernemen om de CGM uit het ziekenhuisbudget te halen en in verzekerde zorgpakket te krijgen. Pas dan kan in de spreekkamer tussen internist en patiënt een duidelijk en tailored advies gegeven worden.

  • Beste Hunter

   Wat een ondoordachte oproep bij 4. Zonder DVN zou de vergoeding van de FGM er niet gekomen zijn. Tuurlijk zijn er recent mooie initiatieven geweest (zoals die van sensorvergoeding.nl) die wij ook van harte omarmd hebben. Maar DVN is al sinds 2015 (!) achter de schermen aan het lobbyen geweest om het ZiN, ZN enz het nut en de noodzaak aan te tonen van FGM. Om nog verder terug in de tijd te gaan: DVN heeft in haar lange leven gezorgd dat insuline in het ziekenfondspakket kwam, teststripjes en bloedglucosemeters werden vergoed, insulinepompen niet alleen voor de happy few, maar voor iedereen voor wie dit de beste therapie is in het basispakket kwam. En wat dacht je van het feit dat mensen met diabetes in overheidsdienst mogen werken, auto mogen rijden, een levensverzekering af kunnen sluiten en keuze hebben uit verschillende mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten? Dat zijn allemaal dingen die er zonder DVN niet (of in ieder geval pas veel later) zouden zijn geweest. I.p.v. op te roepen onszelf op te heffen, zou je op moeten roepen om je aan te sluiten! Te doneren, je in te zetten als vrijwilliger, lid te worden of ons op te nemen in je testament. Want jij wilt toch ook dat nieuwe ontwikkelingen (zoals de kunstmatige alvleesklier) beschikbaar komen voor patiënten waar dit een geweldig hulpmiddel voor zal zijn? Nou dan is het opheffen van een organisatie die al bijna 75 jaar overal (en als enige behartiger van de belangen van mensen met diabetes!) aan tafel zit echt niet slim.

   Dat gezegd hebbende. Je kunt gerust zijn, Hunter ;-). Het DiabetesFonds en Diabetesvereniging Nederland zijn druk bezig met een fusie. Dus hopelijk is DVN binnen niet al te lange tijd inderdaad ‘opgeheven’. (Maar het goede werk voor Goede zorg, Voluit mee kunnen doen en Belangebehartiging geven we nooit op!)

   Groetjes DVN, Inge

   • Beste Inge @gevraagdaandvn Als er, buiten DVN om, geen initiatieven waren geweest om petities aan de Tweede Kamer aan te bieden, dan zat de Rondetafel en DVN nu nog steeds te vergaderen en had de minister niet voortgemaakt met de vergoeding. Als wij, patiënten, niet onze eigen zorgverleners hadden ingeschakeld om de Wetenschappelijke Adviesraad eens flink te oren te wassen over hun incapabiliteit de wetenschappelijke literatuur te duiden, dan had het Zorginstituut een veel minder brede vergoeding voor FGM gekozen. Het past dan al helemaal niet dat DVN zich op de borst trommelt dat dit allemaal alléén en uitsluitend door DVN geregeld is (zie het filmpje op bv. Linkedin), zonder ook maar even de inzet en inspanning te noemen van de mensen die er na jaren (op DVN) wachten schoon genoeg van hadden dat er geen voortgang was te bespeuren, en die geheel uit eigen initiatief en zonder financiële contributie van leden bereikt hebben dat er in de Kamer over gesproken werd en dat er kritische Vragen werden gesteld.

   • Beste FGMindebasisverzekering
    Dat er geen voortgang te bespeuren was vóór de schermen heeft er alles mee te maken dat de Rondetafel eiste dat er niet naar buiten getreden zou worden met wat er besproken werd. Dit heeft geen invloed gehad op de niet-aflatende inspanningen van DVN áchter de schermen om het resultaat te bereiken dat er nu is. Het feit dat de FGM ook vergoed wordt voor mensen met type 2 die intensieve insulinetherapie gebruiken was er nooit gekomen als wij ons daar niet zo hard voor hadden gemaakt. En natuurlijk was de petitie een prachtig initiatief. Dat hebben we ook, zoals gezegd, omarmd, gedeeld, geliked, medeondertekend enz enz. En het staat iedereen uiteraard vrij te denken wat ze willen over de invloed van DVN danwel andere initiatiefnemers op ZiN, WAR etc. Maar wij weten dat alle partijen DVN de credits geven. En dat vinden we volkomen terecht. Zonder aan de Rondetafel te zitten zouden alle particuliere initiatieven bij elkaar nooit dit resultaat bereikt hebben. Daar zijn wij van overtuigd. En dat kunnen wij weten… Niemand anders is getuige geweest van de tegenwerpingen, het onbegrip, de onwetendheid over kwaliteit van leven met diabetes door dit hulpmiddel, de verkeerde aannames, de twijfels, het haantjesgedrag, kortom ‘het gedoe’ achter de schermen. Als je daar niet uit eerste hand over hoort, kan ik me jouw reactie prima voorstellen. Maar het is onterecht om te veronderstellen dat de rol van DVN in alles dat je schetst minimaal is geweest.
    Ben jij eigenlijk lid van DVN? Anders zou ik kritiek op de community van DVN, over het functioneren van de belangenbehartiging door DVN, zonder onderdeel te zijn van DVN wel heel schrijnend vinden ;-). Ben je wel lid? Super fijn! Dan heb jij ook bijgedragen aan de vergoeding van de FGM in het basispakket. En aan je Gebruikersnaam te zien is dat je een lief ding. Blijf dan vooral lid. En bekijk de positieve kant van alles dat DVN doet.

    Groetjes
    moderator Pieter

   • Er zijn zeker ook positieve kanten geweest, in andere kwesties. Feit blijft dat DVN zelf geen petitie over FGM/CGM is begonnen. Ik hoop op een sterke vereniging die dat in de toekomst wél zelf doet, of die via de rechtbank gaat als dat nodig is.

  • Hunter

  Beste Inge, goed dat er eindelijk van jullie kant gereageerd wordt op dit forum met betrekking tot wat jullie gedaan hebben in een ver verleden. Uiteraard zijn diabeten hier dankbaar voor. Voortschrijdend inzicht is ook nu bij jullie helder, immers de opheffing gaat plaats vinden.
  Dat is goed, maar nog nog niet genoeg. In dit geval niet best is the enemy of good, want de versnippering in verenigingen, met daarbij hun zelfverheerlijkingen is nog steeds aanwezig.
  Alle zichzelf respecterende verenigingen, fondsen of stichtingen die zich ten doel stellen diabetes Type1 de wereld uit te helpen zouden de armen ineen moeten slaan en één vereniging moeten oprichten die naar dat doel kan werken. Met daarbij alle obstakels wegnemend tegenover de overheid, industrie en zorgverzekeraars. Dat laatste wil niet zeggen tegenwerken, maar ook met hen de handen ineen slaan.
  Nu is het op ieder terrein: ieder voor zich en god voor ons allen, kijk mij eens!, verdeel en heers.Met als resultaat dat bv deze vergoeding van de FSL jaren later dan in het buitenland plaats vindt.
  Okay, we hebben een zeer goed zorgsysteem in vergelijking met het buitenland, maar er is nog zoveel te leren door naar het buitenland te kijken. Juist dit introverte bestuursklimaat met hun aanverwante verenigingen leidt er vaak toe dat innovaties pas jaren later in Nederland toepasbaar zijn.

  De publieke opinie bespelen en informeren is onderdeel van een strategisch communicatie plan, dat heb ik in deze FGM vergoeding bij de DVN totaal gemist. Altijd deelde de DVN achteraf mee wat er bereikt is, of wat zij bereikt hebben.
  1. Niet altijd enkel de DVN was hiervan de initiator, maar vaker toehoorder. Was het niet zo, dat jullie het polderen binnen de RondeTafel beter lag. Immers als patiënten belangenvereniging moet je nog langer mee in die vergaderingen. Een al te grote mond kan niet. Nou, hadden jullie die maar. Wat zou er gebeurd zijn als je als patiëntenvereniging met je vuist op tafel had geslagen?
  2. Er zijn petities geweest, al dan niet ondersteund maar zeker niet openlijk door de DVN. Waarom niet?
  3. Er zijn kamervragen gekomen die geïnitieerd zijn door patiënten
  4. Er zijn patiënten naar het ZorgInstituut geweest.
  Meerdere burgers en bezorgde mensen met of zonder diabetes hebben zich als lid of geen lid van de DVN afgevraagd wat de DVN nu eigenlijk deed of doet.

  Een teruglopend ledenaantal is dus indicatief voor de DVN en zijn goede bedoelingen, maar in een tijd als deze (en niet 30-40 jaar geleden) is méér nodig. Daadkracht, deadlines, ownership, verantwoordelijkheid en communicatie met leden. Alleen dan heeft een vereniging bestaansrecht.
  Terug in moeders’schoot het DiabetesFonds dus, want daar kwam de DVN vandaan. Dat is een goede stap op weg naar een lange reis. Deze reis moet eindigen in een comfortabel en eensgezinde organisatie. Ik roep dan ook de NDF, maar ook de NIV end de NvvE op om samen met alle anderen een toekomstplan neer te leggen binnen een nog grotere organisatie als waar jullie nu voor staan.

  Succes er mee.

  In de tussenliggende tijd zou alles op alles gezet moeten worden om nu de CGM uit het ziekenhuisbudget te halen en onder te brengen bij de zorgverzekeraars als wetenschappelijk en praktisch bewezen onderdeel van verzekerde zorg. Als de DVN zich openlijk hiervoor gaat inzetten in media, bij overheid en verzekeraars zal het vertrouwen in DVN toenemen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Draai het om!

  • Dank je wel voor je tips en wensen, Hunter. Ze zijn genoteerd.

   Groetjes
   Pieter

  • Dank je wel voor je tips en wensen, Hunter. Ze zijn genoteerd.

   Groetjes
   Pieter

  • elleke

  Dank Inge en collega’s en nogmaals al die andere die het voor elkaar hebben gekregen.

  Al 49 jaar lid van de DVN en er veel aan gehad, maa goed dat jullie samengaan, één diabeteshuis is het mooiste wat er kan zijn in mijn optiek.

  En voor zover ik weet is het Diabetes Fonds ontstaan vanuit de Diabetes vereniging, en niet andersom zoals ik hierboven lees.

  • Dank je wel, Elleke. Gelukkig worden we ook overspoeld met lieve telefoontjes, dankbetuigingen, kaartjes en complimenten door onze leden. Niet iedereen is kritisch of wat minder positief over ons werk. En ook dat hoort bij deze tijd. Sociale media zijn er vaak voor mensen die (anoniem) willen bekritiseren, leden die ons mailen of bellen met steunbetuigingen doen dat (ook) persoonlijk en niet op bijvoorbeeld dit forum. Dus fijn dat jouw positieve geluid hier klinkt!

   En je hebt gelijk, hoor ;-): DVN richtte het DF op (op 8 augustus 1978). Zodat we geld op konden halen voor wetenschappelijk onderzoek. Dat mocht een vereniging volgens mij (toen) niet Later werd het DF een zelfstandige organisatie.

   Groetjes Pieter

  • Hunter

  In elk geval bij elkaar.

  • elleke

  De humor ligt op straat.

  Heb ik in 2014 meegedaan aan een test met de sensoren, daarna zelf gaan kopen, toen weer meegedaan met de “Zwolle” test, kreeg ik 50% vergoeding van het Zilveren Kruis, daarna weer braaf zelf blijven kopen. Kortom duizenden euro’s en ongeveer 5 jaar later kan ik ze nu gewoon vergoed krijgen. Maar…
  wel even een cursus doen op je p.c. 9 filmpjes bekijken en de vragen beantwoorden, je moet minstens 80% goed hebben dan krijg je een certificaat. Verplicht door de verzekering.

  Ik moet er nog aan beginnen, nu maar hopen dat ik slaag!

  • Hunter

  Idd dat is humor; bittere humor.
  1. DVN zou dat hebben kunnen opnemen met fabrikant, immers ook zij weten dat veel mensen deze sensor zelf aanschaften.
  2. DVN had zich ook hard kunnen maken voor vergoeding terugwerkende kracht.
  3. Die test is ook nog eens humor; slagingspercentage van alle mensen zal omstreeks 99% zijn.

 • Die test is zeker humor; je kunt hem net zo vaak over doen tot je score 80% is. Maar dat zal niet lang duren.

  • elleke

  Ja Pieter, het leek me inderdaad goed om hier te reageren.

  Ik ben in 1979 begonnen als vrijwilliger bij het DF en heb dat 30 jaar volgehouden, vandaar dat ik dit wist.
  Het was toen idd zo dat een vereniging geen geld op mocht halen. Wat ben ik blij dat die afsplitsing er kwam en wat werd en wordt er een mooi werk verricht.
  Maar ben blij dat jullie nu samen gaan. Succes.

  • Wow, Elleke! 30 jaar… Als je zo betrokken bent geweest bij een organisatie blijf je dat toch altijd een beetje in je bloed houden, he?

   Groetjes Inge

  • Hunter

  Mijn ongevraagde adviezen heb ik hierbij gegeven. Kijk niet achterom maar vooruit.
  In de WOB stukken heb ik jammergenoeg de mondelinge en felle bewoordingen waar haantjes gedrag dan over gaat, niet terug kunnen vinden.
  Maar embargo over de voortgang is ook kwalijk, wat overigens met de WOB niet is vol te houden. Het gaat hier om aanzienlijke verbetering van kwaliteit van leven voor mensen die nog decennia moeten en nu kunnen leven dankzij verbetering qua inzicht in hun ziekte. Stilzwijgen, embargo, tijdrekken en andere politieke spelletjes zijn dan uit den boze. DVN was hier onderdeel van en dat vind kwalijk. Met meer body, een tienvoud aan leden bv had dit beter gekund.

  • Jasper

  Ik heb gisteren mijn eerste sensoren (en reader + test strips) die ik niet zelf heb hoeven betalen binnen gekregen!
  Als iemand met diabetes, boven de 18, een redelijke Hb1ac (54) en niet zwanger ;-)

  Dus die doorbraak is er nu wel!
  Lekker zeg :-)

  • Hunter

  @jasper.Kan je het forum een aantal zaken delen?
  Verzekeraar? Hoe is het proces gegaan. Het indienen bv; wie heeft dat gedaan en wat is er als indicatie ingezet. Hoe was je ingeregeld hiervoor. bv had je al een sensor. Heb je een pomp? Welke tussenhandel heb je (Bosman, DVN …)
  Dat zou helpen voor anderen om dezelfde weg te bewandelen.

  • Jasper

  Natuurlijk!

  ik moet zeggen dat het denk ik grotendeels door mijn DVK (+ ziekenhuis) en leverancier komt.

  Toen het nieuws bekend was 12 december heb ik meteen een mailtje naar mijn DVK gestuurd in het JBZ ziekenhuis in den Bosch. (mijn mailtje zet ik onder dit bericht)
  Als antwoord heb ik daarop van mijn DVK een document gekregen waarop alle info stond die ze nodig hebben om de FSL aan te vragen.
  De vragen heb ik meteen beantwoord (ze zijn ook niet moeilijk):
  – mijn naam
  – geboorte datum
  – leverancier van diabetesspullen (Bosman)
  – mijn insuline therapie (pomp)
  – of ik de FSL op eigen kosten gebruik (ja, vanaf oktober 2017)
  – wie mijn DVK is
  – welke informatie bijeenkomst ik zou willen volgen (ze hadden al 2 data beschikbaar)

  Ondertussen had ik ook al van mijn leverancier (Bosman) de 12e een mailtje binnen.
  Ik had daar vorig jaar toen de FSL voor de eerste groep vergoed werd gevraagd of ze (tegen betaling) ook aan mij wilden leveren. Maar dat kon toen niet, wie weet dat ik daarom nu zo snel een mailtje van ze kreeg???
  Het mailtje van bosman plak ik ook wel onderaan.

  Voor ik het wist kreeg ik een berichtje van postnl dat er een pakketje van bosman voor me onderweg was.
  Wie het nu precies heeft geregeld weet ik niet. Ik heb bijvoorbeeld ook een reader opgestuurd gekregen die ik niet nodig heb (ik heb al een reader en gebruik mijn telefoon ipv de reader met een miaomiao2 en xdrip+)

  Mailtjes onder de streep, af en toe heb ik wat sterretjes ipv namen geplaatst

  ————————————————————————
  Beste ****,
  Volgens berichten op dvn.nl is vanaf eergisteren de FSL beschikbaar voor mensen die meerdere keren perdag insuline spuiten of een pomp gebruiken. (ik gebruik een pomp)

  Het volgende staat op de site van de dvn:
  ————————————————————————–
  Hoe krijg ik een FGM?

  Spuit je minimaal 4 keer per dag insuline of gebruik je een insulinepomp? Wil je weten of je in aanmerking komt voor een FGM? Neem dan contact op met je behandelaar. Met je behandelaar maak je binnen een behandelplan afspraken over het gebruik van de FGM en volg je een gebruikerstraining. Vervolgens kan er een Freestyle Libre (FSL) worden aangevraagd door je behandelaar. De leverancier van je diabeteshulpmiddelen levert op dit voorschrift de FSL. De vergoeding wordt door de leverancier daarna rechtstreeks geregeld met je zorgverzekeraar.
  ——————————————————————————–
  Link -> https://www.dvn.nl/nieuws/nieuwsbericht/hoera-fgm-wordt-vergoed

  Dus volgens de DVN:
  – De sensor moet aangevraagd worden door mijn behandelaar. (jij of dr ****** dus)
  – We moeten een behandelplan hebben met afspraken over het gebruik (jullie DVK’s hadden gelukkig nog geen werk genoeg :P )
  – Ik moet een gebruikerstraining volgen (ik kan er ondertussen wel cursussen in geven denk ik ;-) )
  – De FSL word dan door mijn leverancier van diabetesspullen geleverd (Bosman in mijn geval)

  Hoe denk je dat we het zo kunnen aanpakken dat ik nog zo weinig mogelijk sensoren zelf hoef te kopen?

  ———————————————————————————————
  mailtje van Bosman:
  —————————————————-

  Geachte heer *******

  Sinds 2018 wordt Flash Glucose Monitoring (FGM), zoals FreeStyle Libre (FSL) voor een aantal groepen mensen met diabetes vergoed. In 2019 heeft het Zorginstituut Nederland onderzoek gedaan naar het effect van het gebruik van FGM. Dit met als doel om te bepalen of de doelgroep van mensen met diabetes die in aanmerking komen voor FGM kan worden uitgebreid.

  Bredere doelgroep voor vergoeding basisverzekering
  De conclusies van het onderzoek zijn vandaag, 12 december 2019, gepubliceerd en het Zorginstituut heeft besloten dat FGM een geschikt hulpmiddel is voor alle mensen met type 1 en 2 diabetes met intensieve insulinetherapie én die daarom ten minste 4x moeten vingerprikken. Onder intensieve insulinetherapie wordt verstaan standaard 4 of meer insuline-injecties per dag of het gebruik van een insulinepomp. Hierdoor komt een bredere doelgroep in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering.

  Uw behandelteam stelt vast of u in aanmerking komt voor FGM
  Denkt u in aanmerking te komen voor FGM? Bespreek de mogelijkheden voor de inzet van FGM bij uw eerstvolgende reguliere bezoek bij uw diabetes behandelteam. Wij begeleiden u in de aanvraagprocedure. Uw behandelteam stelt uiteindelijk vast of FGM een passend hulpmiddel is en of u daarmee recht heeft op vergoeding. Als u aanspraak maakt op de inzet van FGM, is dit voor maximaal 12 maanden. Na die periode zal er, op basis van de nog op te stellen criteria, worden getoetst of de inzet van FGM wordt voortgezet. Deze criteria worden voor 1 juli 2020 opgesteld door de beroepsgroep, patiënten vertegenwoordigers, leveranciers en zorgverzekeraars.

  Geef uw interesse door op mijnbosman.com/fsl
  Het is belangrijk dat u onderstaande unieke code invult. Hiermee kunnen we op een veilige manier uw gegevens snel verwerken.

  Uw unieke code *********

  U hoeft nu alleen maar uw interesse door te geven. Verder hoeft u niets te doen. Wij gaan voor u aan de slag en houden u op de hoogte van de status van uw verzoek.

  Met vriendelijke groet,

  ********
  manager Klantcontact

 • Dank je @jasper dat is heel behulpzaam. Zo zie je wat een voortvarende DVK allemaal kan doen. Mailtje van Bosman ook gehad. Waarschijnlijk iedereen die zich op de mailinglijst heeft laten zetten.

  • Hunter

  @jasper
  Dank je dat is een uitstekende uiteenzetting.
  Moge mensen dit als voorbeeld nemen. Zo moet het!
  JBZ en je DVK verdienen een pluim, maar ook Bosman in deze.

  Maximaal 12 maanden met verlenging mogelijk hoor, zoals het er staat.
  Stel dus duidelijke criteria op, zou ik zeggen waar het ZiN , ZN en anderen niet om heen kunnen.
  Dank hiervoor.

Wil je reageren op dit bericht, dan moet je ingelogd zijn met je account.