Home Forums Verzekering en vergoeding FGM voor iedereen in basispakket: snel graag!

FGM voor iedereen in basispakket: snel graag!

https://www.dvn.nl/nieuws/nieuwsbericht/fgm-voor-iedereen-in-basispakket-snel-graag

Wat is het nut van dit bericht? Het biedt géén informatie, géén hoop, en de kop dekt de lading niet.

Waaróm duurt het zo lang voordat er een positief standpunt van het ZIN? Aan de mededeling dat het een ingewikkeld proces is hebben we niets; het is een non-antwoord.

Waaróm wacht het ZIN op het Isala-onderzoek? Er is genoeg buitenlands onderzoek om conclusies uit te trekken. Op deze manier lijkt het Isala-onderzoek te worden gedaan om de zaak op te houden. Hoe verschillend zijn Nederlandse inwoners dan van Belgische, Duitse, en Engelse, dat de conclusies niet daaruit al getrokken kunnen worden?

Wanneer is dat Isala-onderzoek dan voldoende afgerond om afgerond te zijn?

Er zijn allang resultaten. Hoe lang moeten de resultaten “worden bekeken”?

Hoever is de Rondetafel Diabetes eigenlijk?

Hoeveel tijd zit er tussen het advies van de Rondetafel en het ZIN?

Met hoeveel terugwerkende kracht gaat het ZIN haar conclusies trekken? Wat bepaalt de peildata daarvoor?

Waarom worden de “kosten” in dit artikel verkeerd weergegeven? Dat gaat niet helpen. Tegenover de €1600 euro aan sensors, staat het verminderd gebruik aan strips, minder ziekenhuisopnames, minder consulten, minder arbeidsverzuim. Dit is al lang bekend. De netto kosten zijn hierdoor lager dan onze belangenbehartiger beweert. Waarom moeten kosten door DVN zo negatief worden voorgesteld?

Waarom gelooft DVN nog steeds in overleg, nadat zij al heeft ervaren dat na jáááren strijd het ZIN komt met alleen maar een standpunt ter bezuiniging op de behandeling van mensen die toch al in aanmerking kwamen voor een rt-CGM. En dat is alweer bijna een jaar geleden. En nu al bijna 5 jaar na de marktintroductie van de FSL, nog steeds helemaal niets voor andere insuline-afhankelijke patiënten?

Wat is het tijdschema Rondetafel > ZIN > feedback loop > ZIN > ministerie ?

Op welk punt in dit tijdschema zitten we nu dan?

Wat bedoelt DVN dan met de opmerking dat acties het proces bij ZIN kunnen verstoren? Hoe kunnen deze het proces verstoren? Gaat het ZIN expres vertragen als mensen ongeduldig worden dan? Welke acties doelt zij eigenlijk op?

Welke acties kunnen het proces versnellen? Bij onterechte of schadelijk trage besluitvorming hebben we hier in Nederland gewoon ook nog ons rechtssysteem. Als je dat niet wil gebruiken, en petities ook niet, wat dan?

 • Beste FGMinbasisiverzekering

  Ik snap jouw reactie volledig. Sommige vragen zijn zo terecht. Anderen zijn gewoon niet te beantwoorden door ons. Maar ik ben sowieso alleen maar FSL gebruiker en geen inhoudelijk deskundige op dit onderwerp. De dossier-eigenaar/specialist op dit vlak is er maandag weer. Ik stuur haar de link naar dit topic door.

  Groetjes moderator ^IO

  • Ben42

  Waarom worden de “kosten” in dit artikel verkeerd weergegeven? Dat gaat niet helpen. Tegenover de €1600 euro aan sensors, staat het verminderd gebruik aan strips, minder ziekenhuisopnames, minder consulten, minder arbeidsverzuim. Dit is al lang bekend.

  In het artikel staat:
  De kosten voor de FSL zijn nu ongeveer € 1.600 per jaar per gebruiker.

  Dit is een correcte weergave van de kosten.
  Het verminderd gebruik van strips is ongeveer 400 Euro per jaar. (Uitgaande van de vergoeding van 450 strips per kwartaal naar 50 strips per kwartaal). Voor strips wordt ongeveer een vergoeding van 21 a 26 cent per strip betaald door de zorgverzekeraars.

  Voor zover ik weet is voor de ander kosten geen langdurig onderzoek gedaan. Hoewel de bewering; ‘minder ziekenhuisopnames, minder consulten, minder arbeidsverzuim’, heel plausibel is, heb ik nog geen resultaten van onderzoek gezien. Als de schrijver (fgmindebasisverzekering) die gegevens wel heeft, graag inzage in deze gegevens.
  Bij de kostenberekening dient dan ook rekening te worden gehouden met de ‘gezondheidsparadox’. **)

  Nu ben ik ook voorstander van de FLS in de basisverzekering. Daarvoor zullen we dan de onderbouwde argumenten moeten gebruiken. Beweringen dat de kosten lager zijn zullen moeten worden onderbouwd. Ondertussen is wel bekend dat het gebruik van de FLS de kwaliteit van het leven verbeterd. (Hiervoor zijn veel bronnen bekend. Zowel anekdotisch als onderzoek).

  Vriendelijke groet,
  Ben

  **)
  De gezondheidsparadox.
  Het verbeteren van de gezondheidszorg, heeft vaak tot gevolg dat de gezondheidszorg duurder wordt, onder andere door de kosten van de verbetering zelf, maar ook met name daar waar de gezondheidszorg wordt verbeterd dat we langer gebruik zullen maken van de gezondheidszorg. (Doordat we langer leven).

  Het rapport door het Zin zelf voldoet niet aan :‘de stand van de wetenschap en praktijk’
  Wetenschappelijk gezien is het rapport een lachertje.
  zie mijn reactie van 3 mei 2018:
  https://nldiab-menauhant.savviihq.com/bericht/doorbraak-in-vergoeding-fsl-2/

 • @ben42 , dank voor je reactie. Wat ik bedoelde is dat het in een bericht waar zo’n kop boven staat niet past om alleen te wijzen op de kosten van de sensoren. Er is ook een keerzijde en dáár gaat het juist om.
  Resultaten van het Nederlandse onderzoek naar de toepassing van FSL na 12 maanden zijn beschikbaar en al gepubliceerd op 19 november 2018. Geruime tijd daarvóór waren de resultaten al in handen van de Rondetafel Diabetes én het Zorginstituut. Het arbeidsverzuim daalt in 12 maanden van 20.1% naar 7.7% en het aantal ziekenhuisopnames van 11.1% naar 3.7% (n=273). Dit betekent een grote afname van de kosten voor de maatschappij. Daarnaast zijn er natuurlijk de positieve gezondheidseffecten. Ik wil je gezondheidsparadox wel ook relativeren. Als ik NIET blind wordt dankzij een goede glucose-instelling, zal ik daardoor niet per definitie langer leven. Als ik meer jaren blind ben tijdens het leven, zal ik veel zorg nodig hebben. Ik hoop dat er door het ZIN bij de bepaling van een standpunt niet gerekend met die kromme gezondheidsparadox. Dat zou wel erg ziek zijn.

  • Hunter

  @ben42.

  Allereerst even een opmerking over die gezondheidsparadox: kort en bondig: een dode patiënt is de goedkoopste en het liefst direkt dood neervallen bij het bereiken van de 67jarige leeftijd.
  Dat zou in jouw mening dus het goedkoopst zijn. En daar kan niemand je in ongelijk stellen.
  Echter deze stelling van jou staat haaks op wat we in deze sociale gemeenschap in Nederland doen, immers wil iedereen leven met een goede kwaliteit zoals die persoon ZELF ervaart. Daar staan kosten tegenover die we als maatschappij willen betalen. Die kosten zijn door de regel genomen bij aanvang van het leven en aan het eind van het leven het hoogst (>~ 75 jaar). Het feit dat we ouder worden komt doordat er steeds snellere en verbeterde methodieken zijn die therapieën voor ziektes kunnen genezen. Waarschijnlijk heb je geen idee wat ziekenhuiskosten zijn om ziektes te checken en te verhelpen. Ter info een opname vanwege diabetes kost al snel 4000-5000Euro.
  Bewezen is in diverse buitenlandse artikelen, maar nu ook in Nederland (uitvinders van het wiel) dat met gebruik van de FSL het aantal ziekenhuisopnames doet verminderen. Naast minder uitval tijdens arbeid! Waarom vergoeden sommige werkgevers de FSL anders?

  Kosten van lancetjes is inderdaad ~24ct. Als je er van uitgaat dat een gemiddelde diabeet 5/dag prikt (wat overigens te weinig is) dan klopt die berekening.
  Uit studies is gebleken dat het nu juist gaat om glucosevariabilitiet en dus “time in range” wat binnen de lijntjes moet blijven. Wat neerkomt op minstens 10/dag meten. Willen we dat: ja. Maar niet meer met prikken. Over en undershoots geven vaker aanleiding tot complicaties op latere leeftijd en dat willen we niet want dat verhoogd de kosten van de gezondheidszorg.
  Door een betere zelfregulatie is derhalve minder bezoek aan de specialist/diabetes verpleegkundige nodig. Van gemiddeld 3-4/jaar naar maximaal 1-2/jaar; dus ook hier minder kosten.
  Dan de kosten van de FSL zelf: nu 60E op de webshop, maar ik hoop niet dat je zo naïef zal zijn dat de zorgverzekeraars het voor deze prijs gaan doen. Inmiddels zijn ze in Frankrijk voor 40E gesignaleerd, direkte verkoop bij de pharmacie.

  Bereken alles dus nog maar eens goed: het is goedkoper met een sensor dan doormodderen met prikken!
  Bovendien is ook bekend dat er een QALY berekend kan worden. Een Canadese studie heeft hierover gemeld dat een sensor maximaal 36000C$ mag kosten voor elk gewonnen jaar met kwaliteit. Voor alle duidelijkheid ook maar: de Canadese gezondheidszorg is gebaseerd op een sociaal stelsel als die hier in Nederland. Voor die prijs van 1 jaar kan je dus lang vooruit.

  Als laatste: een auto-immuunziekte krijg je, daar kan je niets aan doen. Heel veel ziektes waar we in Nederland geld aan uit geven krijg je omdat je daar wel wat aan had kunnen doen/laten. Zelfs deze mensen laten we niet barsten en doen er alles aan om hen te helpen te genezen. Tot nu toe is DM1 niet te genezen, enkel de complicaties ervan en symptomen bestrijden. Doen we dat goed dan leven zij ook met goede kwaliteit en kunnen ingezet worden in het arbeidsproces, en zij dus netto premie betalers.

  Kosten gezondheidszorg en de paradox: duik even dieper in de materie.

  • Allereerst even een opmerking over die gezondheidsparadox: kort en bondig: een dode patiënt is de goedkoopste en het liefst direkt dood neervallen bij het bereiken van de 67jarige leeftijd.
   Dat zou in jouw mening dus het goedkoopst zijn. En daar kan niemand je in ongelijk stellen.

   Voor de sfeer hier zou het beter zijn als u goed leest wat anderen schrijven en niet direct uit emotie reageert. @ben42 draagt de kosten van de FSL in het geheel niet aan als argument tegen vergoeding van de FSL en zegt vóór vergoeding te zijn. Hij gaat enkel in tegen de ongefundeerde claim dat vergoeding de zorgkosten verlaagt. Daarmee helpt hij het betoog voor vergoeding sterker te maken. Het is in ons aller belang dat de argumenten voor vergoeding steekhoudend zijn, gebaseerd op gedegen onderzoek, anders kan de overheid de argumenten makkelijk van tafel vegen.

  • Hunter

  @fgmindebasisverzekering

  Kort en bondig, dit is het rapport waar ik ook op doel.
  Alles gezegd.
  Wachten is op een ZiNvolle beslissing

 • Over sfeer gesproken: we gaan elkaar toch niet afbranden terwijl we het met elkaar eens zijn? Hoezo “ongefundeerde claim”? – Niemand claimt dat vergoeding de zorgkosten verlaagt. Goed lezen, zou ik inderdaad zeggen. Er is alleen gezegd dat tegenover kosten van de FSL ook baten zijn voor de maatschappij. Er ís gedegen onderzoek, maar ZIN doet er tot dusver niks mee.

  • Uit je eigen bericht:
   De netto kosten zijn hierdoor lager dan onze belangenbehartiger beweert.
   Mogelijk heb ik dit verkeerd geïnterpreteerd, maar de stelling klopt alsnog niet. De bewering van DVN dat de FSL €1600 per jaar kost is gewoon waar. Individueel zou de FSL wel tot verlaging van andere zorgkosten kunnen leiden, waardoor de netto toename in zorgkosten voor sommigen geen €1600 is.

   En als ik @ben42’s bericht mag citeren:
   Beweringen dat de kosten lager zijn zullen moeten worden onderbouwd.

  • Hunter

  @DrentscheAA
  Ja ben42 is voor vergoeding, maar de kosten die hij berekend zijn gebaseerd op aannames, maar inmiddels zijn de argumenten “clip en klaar” en onderliggende literatuur is aanwezig waarop een duidelijk andere calculatie naar boven komt.
  Ik probeer te chargeren over “de paradox en kosten in gezondheidszorg”. Want alles onder de streep wordt gezien.
  En laten we een ding voor ogen hebben, vergoeding moet er komen asap ,met terugwerkende kracht want de resultaten waren al voorhande.

  De vereveningstoeslagen aan de verzekeraars echter ook, hun geld was al binnen.

  • Het klopt dat het gebaseerd is op bepaalde aannames, maar dat geldt voor uw bericht niet minder. Kunt u mij laten zien welk onderzoek aantoont dat de totale kosten voor de maatschappij afnemen als de vergoeding van de FSL wordt uitgebreid naar alle diabetespatiënten i.p.v. alleen de huidige groepen?

  • Hunter

  Het arbeidsverzuim daalt in 12 maanden van 20.1% naar 7.7% en het aantal ziekenhuisopnames van 11.1% naar 3.7% (n=273). Dit betekent een grote afname van de kosten voor de maatschappij.

  Quote uit het onderzoek

  • Hunter

  Samenvatting
  Achtergrond en doelstelling: De FreeStyle Libre (FSL) is een continue glucose monitor in de vorm van een subcutane sensor die in de bovenarm wordt geplaatst in combinatie met een reader, en die mogelijk voor mensen met diabetes voordelen biedt in vergelijking met gebruik van vingerpikken en teststrips. Het doel van dit onderzoek was om te analyseren of de FSL een toepasbaar en voldoende betrouwbaar alternatief kan zijn voor vingerprikken en teststrips. Methoden: Alle deelnemers zijn gevraagd gedurende twaalf maanden de FSL te gebruiken. De gegevens zijn en worden verzameld in een register. Eindpunten zijn veranderingen in HbA1c, ervaren kwaliteit van leven – middels meting van de EQ-6D, de SF-12 en een vragenlijst van Diabetes Vereniging Nederland (DVN) – en de invloed van FSL gebruik op ziekenhuisopnames en arbeidsuitval. Er waren drie meetmomenten: bij de start, na zes maanden en na twaalf maanden; de data van respectievelijk 1333, 871 en 273 deelnemers werd geanalyseerd.
  Resultaten: Na twaalf maanden gebruik van de FSL daalt de HbA1c-waarde met 4 mmol/mol, is er een toename van 6.6% van de deelnemers waarbij er geen hypoglykemieën zijn opgetreden in het voorafgaande half jaar en neemt zowel de fysieke als de mentale ervaren kwaliteit van leven significant toe. Daarnaast daalt arbeidsverzuim van 20.1 naar 7.7% en het aantal ziekenhuisopnames van 11.1 naar 3.7%. Het stripgebruik nam af van een mediaan van 6 naar 2 strips per dag.
  Conclusies: De FreeStyle Libre blijkt een goed toepasbaar en voldoende betrouwbaar hulpmiddel met positieve resultaten wat betreft glucoseregulatie, kwaliteit van leven, arbeidsuitval en ziekenhuisopnames.

 • ….. en daarmee is het onderbouwd!
  http://scripties.umcg.eldoc.ub.rug.nl/root/geneeskunde/2018/MollemaJ/?pFullItemRecord=ON
  Overtuigd, @DrentscheAa ?

  • Nee, hoewel het mij erg fijn lijkt om van de FSL gebruik te maken, overtuigt dat onderzoek mij niet. Allereerst kan ik deze scriptie niet inzien, waardoor ik allerlei gegevens over de gebruikte methoden en de resultaten mis. Ten tweede mist een langetermijnanalyse van de zorgkosten. Ten derde, gezien de inclusiecriteria van het FSL-register, zal een (groot?) deel van de patiënten in dit onderzoek al onder de huidige criteria voor vergoeding van een CGM of FSL vallen. Daarmee blijft de vraag staan (die ik in een eerdere reactie al een beetje stel) of uitbreiding van de vergoeding voor een verlaging in de zorgkosten zal zorgen.

   • @DrentscheAa Hoe kun je nu allerlei beweringen doen over de scriptie, over wat er wel en niet in zou staan, en over of het overtuigend is of niet, zonder hem gelezen te hebben?

   • Uit de samenvatting van de methoden en resultaten is op te maken dat de zorgkosten op de lange termijn niet geanalyseerd zijn.
    De inclusiecriteria van het FSL-register zijn hier te vinden.

    Overigens, het onderzoek en de conclusies ervan betwist ik niet. Enkel de relevantie ervan voor deze discussie.

   • @drentscheaa Ik denk dat je inderdaad mijn opmerking “De netto kosten zijn hierdoor lager dan onze belangenbehartiger beweert.” verkeerd interpreteert. Hier viel je over. Volgens jou klopt die stelling niet. De kosten voor de FSL sensoren zijn volgens het artikel van DVN ongeveer € 1.600 per jaar per gebruiker. Dat klopt. Maar het artikel vermeldt helaas niet dat er enkele besparingen tegenover staan. Daardoor zijn de netto kosten lager. Als ik alleen maar de kosten van de strips eraf haal, kom je al op lagere nettokosten dan die € 1.600. Daar heb je geen lange termijn kostenonderzoek en geen scripties of proefschriften voor nodig. En dan is de vermindering van ziekenhuisopnames nog niet eens meegenomen. Dat trekt de nettokosten nog verder naar beneden. Waar het netto op uitkomt is inderdaad niet bekend maar dus zeker niet € 1.600/jaar.

   • Voor sommige individuele patiënten staan er besparingen tegenover, maar onderzoek zal moeten uitwijzen of dat ook voor de populatie diabetespatiënten als geheel geldt en hoe groot die besparing dan is. Bijvoorbeeld, niet iedere patiënt zal minder strips gaan gebruiken. Zelf zou ik graag gebruikmaken van de FSL, maar toch minimaal 4x per dag blijven prikken, omdat ik het onverantwoord vind om een bolus te baseren op sensormetingen. Sensormetingen zijn onnauwkeuriger, kunnen niet gekalibreerd worden en hebben enige vertraging. De informatie tussen de bloedsuikermetingen is wel heel waardevol. Op dit moment heb ik namelijk geen idee hoe mijn bloedsuikerspiegel tussen de metingen fluctueert en of daar verbetering mogelijk is. Hypers en hypo’s zou ik eerder kunnen zien aankomen.
    Onderzoek kan ook uitwijzen hoe groot de groep patiënten is die te maken heeft met ziekenhuisopnames en of besparingen op ziekenhuisopnames in deze groep een significante besparing vormen voor de hele populatie diabetespatiënten.
    Nogmaals, ik zou graag vergoeding voor de FSL willen, maar om de overheid te overtuigen moet daarvoor een sterke onderbouwing zijn.

   • Beste @DrentscheAa, je mag best sceptisch zijn over de mate waarin gebruik van FGM een besparing oplevert in de gezondheidszorg. Niemand heeft hier ook beweerd dat er een netto besparing is. Er wordt slechts gezegd dat de netto kosten lager zijn dan €1600 per jaar per gebruiker, doordat op bepaalde gebieden weer minder zorg wordt geconsumeerd, zoals stripjes. Velen zijn van mening dat de gezondheidswinst opweegt tegen de kosten. Dat is natuurlijk ook een criterium voor vergoeding, net als bij vele hulpmiddelen en medicijnen. Dat er gezondheidswinst is, dat is in vele buitenlandse onderzoeken aangetoond. Maar ik denk wel dat het zo zal worden ingevoerd, dat bij gebruik van FSL de vergoeding van een kleiner aantal stripjes aan de orde is (net zoals nu voor de vier groepen die al in aanmerking komen). De enkeling die naast de FSL toch nog 4 of meer strips per dag wil gebruiken zal dan waarschijnlijk moeten kiezen. De keuze om toch strips te blijven gebruiken in plaats van FGM, dat moet natuurlijk kunnen, je kan niemand een bepaalde behandelwijze opleggen.

   • Niemand heeft hier ook beweerd dat er een netto besparing is. Er wordt slechts gezegd dat de netto kosten lager zijn dan €1600 per jaar per gebruiker, doordat op bepaalde gebieden weer minder zorg wordt geconsumeerd, zoals stripjes.

    Sorry, ik ben vanochtend niet zo precies geweest in het gebruik van de termen. Ik bedoelde te zeggen dat onderzoek moet uitwijzen dat de netto kosten lager zijn dan €1600 per jaar. Dat zal voor sommige patiënten gelden, maar over het geheel genomen zijn de kosten niet noodzakelijk significant lager dan €1600 per patiënt per jaar. Uit onderzoek moet dat blijken.
    Dat de gezondheidswinst mogelijk opweegt tegen de kosten, zal ik zeker niet betwisten.

  • Hunter

  Als iedereen transparant is, ZiN ,zorgverzekeraars en andere steakholders die besluiten nemen over wat wel en niet Zinnige zorg is (zoals het ZiN zelf formuleert) op basis van laatste stand der wetenschap en praktijk dan was deze vergoeding allang geweest.
  Naast transparantie zou het ook fijn zijn dat alle diabeten verenigd zijn in een stichting, een naam, een stem. Nu denken de verzekeraars, verdeel en heers.

  • Hunter

  De relevantie van wat wij er van vinden mag duidelijk zijn. Iedereen is het daarover eens als je de conclusies leest. Vwb de inclusie en exclusie criteria: elk onderzoek en zijn statistiek zijn zodanig te manipuleren dat de hypothese gehaald wordt. En mag ik er ook op wijzen dat dit geen onderzoek is, maar enkel een dataregistratie met bepaalde criteria. Onderzoek (elk medisch onderzoek ) moet namelijk aangemeld worden bij https://clinicaltrials.gov. Deze is hier dus niet te vinden. Dus, Wie heeft deze criteria opgesteld: het ZiN? De zorgverzekeraars? Welk doel? De laatste stand der wetenschap en praktijk met behulp van clinical trials wordt hier dan ook met voeten getreden, net zoals het feit dat het niets meer waard is als men 18jaar en 1 dag oud is.
  Buiten dat, de resultaten die hier met deze methode zijn toegepast staan op zich en lijken mij relevant en significant genoeg om een conclusie te trekken. Erger, die conclusies waren na het eerste ½ jaar van de registratie niet significant anders dan de 1 jaars resultaten (met enig verschil het aantal mensen wat data heeft ingediend)
  Waarom zo lang gewacht?
  Waarom staat de datum van dit proefschrift op Jan 2018 en gaat het embargo voor publicatie pas eraf eind 2018? Waren de laatste cijfers nog niet bekend? En zouden die andere conclusies kunnen geven? Of was de vereveningsbijdrage al binnen bij de zorgverzekeraars?

  Ten slotte: lange termijn…. het kan/mag niet zo zijn dat na 5 jaar dit product nog steeds niet ruim toegankelijk is gesteld voor alle DM1 diabeten die hiermee willen/kunnen meten. Ons omringende landen hebben dit al omarmd op basis van bestaande literatuur van inmiddels een paar jaar oud. Zij wachten niet op een Nederlandse dataregistratie die opnieuw laat zien dat het positief is voor de mensen en goedkoper voor de gezondheidszorg op korte termijn (zoals blijkt in dit proefschrift) dus zeker op lange termijn als complicaties hiermee voorkomen en terug gedrongen kunnen worden.

  Oren en ogen open, lees en luister wat de lijdend voorwerpen er van vinden. Zij willen niet meer prikken als scannen ook tot de mogelijkheid behoord.
  Wat is het nut om naar de internist te gaan als zij niet meer mogen uitmaken of een diabeet de FSL zou moeten gebruiken. De zorgverzekeraar en ZiN zitten op hun stoel. De specialist is monddood en kunnen alleen de moeilijk behandelbare patiënten begeleiden. Met de FSL zou voor een goed ingestelde diabeet een e-consult 1/jaar voldoende moeten zijn. De internist controleert de cijfertjes en vraagt of je klachten hebt die verband houden met diabetes. Anders is het niet. Goedkoper ook niet.

  • Het is geen klinische trial, maar volgens elke gangbare definitie is het wel een onderzoek. Dat staat zelfs in de samenvatting van de scriptie.
   Wat betreft de inclusiecriteria weet ik niet wie die opgesteld heeft. Mijn punt is dat de resultaten van het onderzoek alleen relevant zijn voor de groep patiënten die aan die criteria voldoet. Van die groep voldoet een deel al aan de huidige voorwaarden voor vergoeding. De resultaten kunnen helaas niet geëxtrapoleerd worden naar de hele populatie diabetespatiënten, waar ook mensen die goed ingesteld zijn een goed HbA1c hebben onder vallen. Dit onderzoek kan daarom hooguit een argument zijn voor uitbreiding van de vergoeding naar de groep die wel aan criteria voor het FSL-register, maar niet aan de huidige voorwaarden voor vergoeding voldoen.

   Uit deze scriptie blijkt niet dat het op de korte termijn goedkoper is voor de gezondheidszorg. Uit het feit dat de ziekenhuisopnames afgenomen zijn, kun je niet afleiden dat de totale zorgkosten afgenomen zijn. Voor enkele individuen zal dat ongetwijfeld het geval zijn. Echter, om uitspraken over alle deelnemers te doen, zullen de zorgkosten voor de hele groep berekend moeten worden. Dat is voor deze scriptie waarschijnlijk niet gedaan, want gezondheidseconomie is een heel ander vakgebied dan geneeskunde.

   Het nut van de internist is niet minder dan voor de uitvinding van de FSL, maar een klein beetje toegenomen. Terwijl voorheen de FSL aan niemand voorgeschreven kon worden, is dat nu bij een beperkte groep patiënten mogelijk.

  • Hunter

  Dus FGM voor iedereen in het basispakket: snel graag!
  Daar ben ik het volledig mee eens

  • Hunter

  https://lnkd.in/e8aSEtp

  Dat zou een geweldig succes kunnen zijn als het stand houdt bij mensen.

  Insuline producerende alpha cellen die genezing van deze ziekte kan geven.

  Nog lang wachten en in de tussentijd glucose scannen

  • Mooi werk. Vanuit alfacellen betacellen maken klinkt eenvoudiger dan de lange route vanaf stamcellen. En ook mooi dat je zo het overactieve immuunsysteem voor de gek houdt.
   Maar ja, muizen zijn wel andere dieren dan mensen. Daar is nog een lange route te gaan.

  • Hunter
  • Hunter

  Kritiek op een onderzoek mag en kan altijd om de juiste richting te bepalen.
  Afgaande op de resultaten en conclusies zijn er tot nu toe op bovenstaande meldingen alleen kritische geluiden te zien over de kosten, en wie wel en wie niet onder deze vegoeding zou kunnen vallen. Er wordt echter in zijn geheel voorbij gegaan aan de kwaliteit van leven. Ook dat staat in de conclusie: het verhoogd de kwaliteit van leven.
  Het ZiN kijkt ook naar de meerwaarde van een product/therapie in het verhogen/verbeteren van de levenskwaliteit. (Gezien de uitspraak gisteren over oncologische PHP behandeling, welk negatief uitvalt voor vergoeding) Laten we ze daaraan herinneren, de levenskwaliteit, levensvreugde, spontaniteit om iets te ondernemen (simpel even fietsen) vergroot je met gebruik van de sensor.
  Is dit uit te drukken in geld: ja. Canadese studie heeft dit reeds gedaan. Er mag zo’n 34000C$/jr gespendeerd worden om 1 QALY te bereiken. Voor een schijntje van dit bedrag kan elke DM1 zo’n sensor gebruiken, zijn hele leven.

  Economie is inderdaad een andere studie.
  Economie en geneeskunde staan lijnrecht tegenover elkaar. Het verdienmodel (als ik dat economisch gezien mag zeggen) van de geneeskunde is aan het begin, maar zeker aan het einde van een leven. Ergens voor je 18e en na je 70e. Beide tijdsspannes waarin men niet economisch actief bijdraagt aan de gemeenschap, maar waar wel “verdient” kan worden in de geneeskunde. Het verdienmodel van de verzekeringsmaatschappij zit tussen de 18 en 70. Een periode waarin ziektes zich minder openbaren. Er is dus een tegenstrijdig belang tussen wat geneeskunde/patiënt wil en wat de premiebetaler/verzekeringsmaatschappij wil. In deze laatste periode wil de verzekeringsmaatschappij geld besparen om later uit te geven.

  Dus het gaat niet om geld. Mijn inziens zijn er andere niet doorzichtige zaken achter de schermen die hebben geleid tot vooruitschuiven van een beslissing.

  • Mijn kritiek is nu vooral gericht op de kosten, omdat op dat vlak in de argumentatie voor vergoeding regelmatig allerlei onbewezen aannames gebruikt worden. Dat verzwakt het betoog voor vergoeding en zal daardoor minder overtuigend zijn voor de overheid. Alleen met een sterke en doordachte argumentatie maken we een kans.

   Ook de conclusie over de kwaliteit van leven kun je als wetenschapper niet extrapoleren naar andere groepen dan de groep die onderzocht is.

   In Nederland is niet officieel vastgesteld wat 1 QALY mag kosten, maar onofficieel ligt de hoogte van dat bedrag op ongeveer €80000. Ver boven het bedrag in veel andere landen, waaronder Canada. Hoeveel QALYs een FSL of CGM oplevert is mij niet bekend.

  • Ben42

  Hallo allemaal,

  Natuurlijk heb ik ook meningen. En mijn mening is het dat de vergoeding voor het FSL ruimer zou moeten.

  Verder wordt er in deze draad over mijn mening geschreven, waarbij ik die mening niet heb geschreven en het mijn mening ook helemaal niet is. Ook een kostenberekening heb ik niet gemaakt, slechts op een onderdeel heb ik een kostenberekening gemaakt. Of de mensen slordig lezen of slordig schrijven kan ik niet beoordelen.

  Een voorbeeld:
  Dus FGM voor iedereen in het basispakket: snel graag!
  Daar ben ik het volledig mee eens

  In Nederland zijn ongeveer 17 000 000 mensen verzekerd in het basispakket. Als iedereen een FSL vergoed zou krijgen zou dat een extreem hoog bedrag zijn. Dat iemand hier wat anders bedoelt dan zij of hij schrijft doet daar niet aan af.
  Dit is dus slordig geschreven. (Bij een kostenplaatje van 1600 per persoon zitten we dan op een tikkeltje over de 27 miljard)

  Wordt er mee bedoelt dat iedere diabeet de FLS vergoed zou moeten krijgen, dan hebben we het volgens het diabetesfonds over 1 200 000 mensen. (Bij 1600 per persoon zitten we dan op bijna 2 miljard). Misschien is dit wat in het schrijven bedoelt wordt.

  Of hebben we het alleen over de type 1 diabeten die FLS vergoed zouden moeten krijgen. Of alleen over de insuline gebruikende diabeten die de FLS vergoed zouden moeten krijgen.

  In het Isala-onderzoek was voor deelname een grens ingesteld voor de HbA1c. In het laatste onderzoek aangehaald door fgmindebasisverzekering werd een grens aangegeven van “Base case assumptions included (a) baseline HbA1c of 8.6%”.
  Om voor vergoeding in aanmerking te komen wordt de grens aangehouden van 8% (64 mmol).

  Bij dit soort onderzoeken is er dus een grens gesteld. En zelf denk ik dat bij vergoeding een grens ook nodig is, maar de huidige regels zijn naar mijn mening veel te strak.

  Zelf heb ik geen volledige kostenberekening gepresenteerd en ook heb ik mijn mening niet gegeven over waar de ‘grens’ dan wel moet liggen. Wat ik in deze draad wel heb gedaan is aangegeven dat er slordig wordt geschreven. En dat begon met mijn reactie op de zinsnede “Waarom worden de “kosten” in dit artikel verkeerd weergegeven?”.

  In het betreffende artikel werden misschien de baten misschien niet voldoende naar voren gebracht. Maar de kosten werden niet verkeerd weergegeven.

  Nu snap ik wel dat mensen vaak iets anders schrijven dan wat ze bedoelen. Maar over het algemeen reageer ik op wat mensen schrijven. Voor mij is niet altijd duidelijk is wat er bedoeld wordt.

  Vriendelijke groet,
  Ben

  • Ben42

  Hoewel Nederland geen Canada is, wil ik toch nog even wijzen op de volgende berekening :

  Is dit uit te drukken in geld: ja. Canadese studie heeft dit reeds gedaan. Er mag zo’n 34000C$/jr gespendeerd worden om 1 QALY te bereiken. Voor een schijntje van dit bedrag kan elke DM1 zo’n sensor gebruiken, zijn hele leven.

  Uit het document gehaald : long-term (50 years)
  Kosten van de FLS zover mij bekend : 1600 per Jaar.
  50 jaar X 1600 Euro per jaar = 80 000 Euro, toch heel wat meer dan een schijntje van de 33789C$ (22592 Euro).
  De meerkosten waren 33789C$ (22592 Euro) per QALY en niet per kalender jaar. De meerkosten van 33789 C$ waren niet de meerkosten per jaar. (De meerkosten van CGM vs SMBG zijn echt geen bijna 100 Canadese dollar per dag). In hoeveel tijd 1 QALY bereikt wordt vermeld het gelinkte artikel niet.

  Zoals enkele mensen binnen deze draad al opmerkten, dient er wel goed gelezen te worden.

  Vriendelijke groet,
  Ben

  • Hunter

  Diabetes Research and Clinical Practice 2018, 138: 193-200
  Cost calculation for a flash glucose monitoring system for UK adults with type 1 diabetes mellitus receiving intensive insulin treatment:
  CONCLUSIONS: The flash monitoring system has a modest impact on glucose monitoring costs for the UK NHS for patients with T1DM using intensive insulin. For people requiring frequent tests, flash monitoring may be cost saving, especially when taking into account potential reductions in the rate of severe hypoglycaemia.

  • In Diabetes Research and Clinical Practice 2018, 138: 193-200 staat dat de kosten van FSL GBP 35 per sensor zijn. Dat is nog geen 40 euro. Waarom zouden wij in NL dan 60 euro moeten betalen?

  • Hunter

  @ben42
  In de melding van DVN zal bedoeld worden alle diabeten die dagelijks 1 of meerdere malen insuline spuiten/cq pomp therapie hebben. (MultiDay Injectors), dat is inclusief de DM2.
  Totaal 100% DM1 plus ~10% van DM2 patiënten = 160000. (80+80)
  De richtlijn gehanteerd door de NVI/NDF vwb HbAc1 = 53-57mmol (is hetzelfde als de onlangs gepubliceerde nieuwe richtlijn van de ADA). Voor ouderen >70jaar: 64mmol.
  Nadruk wordt gelegd op de glucosevariabiliteit en “time in range”.

  Als je dit onderzoek gaat extrapoleren naar de “normale DM1 patiënt” en niet de patiënt die al een RTCGM zou mogen hebben of >70jaar is (gezien de marge van 70mmol), binnen deze discussie: mag je dan concluderen dat het scannen over de lange range (40-50jaar) gezondheidswinst oplevert? Rekening houdend met een naar zekerheid aangrenzende waarschijnlijkheid dat er minder ziekenhuis opnames zullen zijn, minder complicaties zullen voorkomen en de behandeling daarvan, minder arbeidsverzuim zal ontstaan; mag je dan op basis van dit stuk zeggen: in de basisverzekering voor alle diabeten die het willen en kunnen.
  Mijn antwoord is dan ja.
  Sec de prijs: webshop 60E, OTC 40E, UK: 35E. Rekening houdend met een eroderende prijs en competitieve instromer, zal dat over 40-50 jaar tijdspanne goedkoper worden, wat de aanvangsprijs ook zal zijn. Wellicht raadzaam om nu ook de tussenhandel eruit te mikken, die ruiken ook weer geld.
  Ieder kan nu zelf berekenen wat de kosten zijn met 10-12/prikken/dag, + ziekenhuis bezoek en opnames omdat de time in range niet goed is of de HbAc1 niet onder de marge met kans op complicaties.

  Dan staat nog steeds: willen we als diabeet de ons opgelegde automutulatie laten blijven bestaan of gaan we voor een e-Health oplossing wat dan alleen voor de rijke mensen onder ons een voorrecht zal worden.
  Is dat ons sociale gezondheids-systeem? Dat is er toch! Immers per jaar wordt voor 300miljoenE uitgegeven aan medicatie voor 7500 mensen. Daar zeggen we toch ook niets over? Is dan een ex equo prijs voor diabetes hulpmiddel of op jaarbasis misschien ietsje meer (wat ik niet verwacht cq kan berekenen) voor 160000 mensen te rechtvaardigen.

  Pijnloos meten is weten, pijnlijk prikken is missen.

Wil je reageren op dit bericht, dan moet je ingelogd zijn met je account.