Home Forums Werken Goed werkgeverschap??

  • Coos61

Goed werkgeverschap??

27 jaar heb ik gewerkt in een medisch laboratorium waarbij de werkzaamheden bestaan uit het microscopisch beoordelen en diagnosticeren van afwijkingen. Dit betreft kantoorwerkzaamheden waar ik als diabeet type 1 prima mijn bloedsuikerregulatie kon regelen. Er zijn echter ook werkzaamheden die in een steriele ruimte verricht moeten worden. Hier mag niet gegeten en gedronken worden en het is ook niet mogelijk om hier even je bloedsuiker te meten. Dat het hier om productie gaat waarbij nauwkeurig gewerkt wordt mag duidelijk zijn (hoge fysieke werkdruk met hoge concentratie). Ik merkte al langere tijd dat deze werkzaamheden een zware wissel trokken op mijn bloedsuikers. Daarom is 10 jaar geleden, in overleg met de bedrijfsarts, besloten om deze werkzaamheden niet meer te doen.

Tijden veranderen en ook in de gezondheidszorg worden ook efficiëntie slagen gemaakt. Het voorstel van het management was dan ook om opnieuw de werkzaamheden in de steriele ruimte te verrichten. Als argument werd gebruikt (door niet diabeten) dat ze voldoende verhalen kenden van diabeten die hier geen probleem mee zouden hebben. Op mijn vraag of duurzame inzetbaarheid een speerpunt is werd positief gereageerd. Als sportieve man heb ik meegedaan aan een soort zeskamp en dat versterkte hun mening dat ik deze werkzaamheden dan ook prima zou moeten kunnen doen. Na consult van de huidige bedrijfarts ben ik schoorvoetend akkoord gegaan om voorzichtig te beginnen met deze werkzaamheden aan de hand van een opgesteld inwerkschema.

Begonnen werd met sessies van een half uur tot een uur. Dat deze werkzaamheden de nodige impact hadden op mijn bloedsuiker mag logisch zijn, maar dit was goed op te vangen door aanpassing van de insuline dosering. Toen werd het 3 uur achtereen en toen werd de regulatie van bloedsuikers onmogelijk. Zowel fysiek als mentaal heeft dit een behoorlijke impact gehad op mijn dagelijks functioneren. Consult met de diabetesverpleegkundige, bedrijsarts en internist resulteerde in een advies van de bedrijfsarts om deze werkzaamheden buiten mijn takenpakket te plaatsen. De werkgever heeft vervolgens aangegeven niet met mij verder te willen. Werkgever bestrijdt dat deze beslissing diabetes gerelateerd is.

Na overleg met een jurist (waarheidsvinding zal via de rechter niet worden gedaan, hier wordt alleen getoetst) is besloten om middels een vaststellingsovereenkomst mijn baan te beëindigen.

De diabetesverpleegkundige had me reeds verteld dat ze werd geconfronteerd met vele vergelijkbare verhalen. Reden voor mij om dit verhaal toch te publiceren met de hoop dat wordt gekeken naar de mogelijkheden. De vakbonden reppen over een een getrapt systeem van pensioenleeftijd, voor hun een aandachtpunt om ook de mensen met chronische aandoeningen in dit punt te betrekken. Omdat de meeste diabeten type 2 betreffen ligt er voor de DVN mogelijk nog een taak om de naamgeving van deze verschillende aandoeningen onderscheidend te maken.

  • Schandalig dat je op deze manier eruit gewerkt wordt, ik zou met het ontslag niet akkoord gaan en dit ook bij het UWV aangeven , je bent al 27 jaar werkzaam, en hoefde al 10 jaar die werkzaamheden niet te doen, dat hun zogenaamd verhalen gehoord hebben is natuurlijk kolder, je hebt het geprobeerd en het gaat niet, dus terug naar de werkzaamheden zoals je al 10 jaar lang deed en ik kan me dan ook geen enkele reden bedenken voor jouw ontslag.

Wil je reageren op dit bericht, dan moet je ingelogd zijn met je account.