Home Forums Verzekering en vergoeding Klachtenprocedure afwijzing FreeStyle Libre door verzekeringen

Klachtenprocedure afwijzing FreeStyle Libre door verzekeringen

Okt. 2016 vergoeding aangevraagd bij VGZ : afgewezen.
Nov. heroverweging aangevraagd: afgewezen (Wel duidelijke toelichting ontvangen).
Eind nov: Bemiddeling ingeschakeld door SKGZ.: uitslag via ombudsman negatief, omdat het ZIN (zorg-inst. Nederland ) een negatief advies heeft gegeven in het voorjaar.(Wel zeer goede samenvatting van SKGZ ontvangen + adviezen )
December 2016: volgende stap om het ongelijk van het ZIN aan te tonen. Het ZIN gaf aan dat de FSL niet voldeed aan de stand van Wetenschap en Praktijk. Dit is inmiddels aangetoond dat dit standpunt onjuist is’
Immers de FSL heeft in de praktijk bewezen te voldoen aan de Praktijk ( zie o.a. de grote aantallen positieve reacties op het DIabetes Trefpunt.) Volgens leverancier Abbott betreft het al duizenden tevreden klanten in Nederland. Exacte getallen geven ze niet prijs..Beter HBA1C , minder hypo,s, betere regulatie , minder problemen in de toekomst door betere regulatie.
Ook in de Kamer is de motie t.a.v. het gebruik aangenomen (keuze aan persoon zelf). Motie ingediend door kamerlid Boumeester. Mevr Schippers is nu aan zet. Ook de DVN geeft aan dat de Wetenschap en Praktijk voorwaarden nu voldoende zijn.
Advies SKGZ om de Geschillencommissie in te schakelen.
Ook onderzoeken in het buitenland geven aan dat ook aan de stand van Wetenschap nu wordt voldaan. Vergoeding van de FSL in de ons omringende landen is reeds een feit.
Via de Geschillencommissie probeer ik nu mijn gelijk te halen bij de VGZ ( kosten € 37,- ), die verplicht is om functionerende hulpmiddelen ter beschikking te stellen. Onvoldoende hiervoor bij mij is het bloedprikken d.m.v. naalden en bijbehorende meters ,daar dit nu telkens problemen geeft
De FSL is hierbij voor mij onmisbaar.
Vergoeding wordt dan dus gevraagd, zo mogelijk ook met terugwerkende kracht tot mijn eerste gebruik van de FSL in sept.

sportieve groeten.

 • Hallo Sportieve groeten,
  Ik ben per 01.01.17 overgestapt naar ZilverenKruis, die de helft zegt te vergoeden.
  Jan

  • Maak bezwaar en vraag om volledige vergoeding

  • Pedro

  En voldoe je aan alle voorwaarden die zij daar aan stellen?
  Want vorig jaar was één van de voorwaarden dat je het jaar daarvoor ook al bij hen verzekerd was.

 • Gerard schrijft op 11 02 2017:
  Om de FSL vergoed te krijgen moet hij voldoen aan de stand van de Praktijk Dat hij goed voldoet blijkt uit de meer dan 300 positieve berichten op het Trefpunt. In totaal zijn er al meer dan 3000 gebruikers in Nederland. In de ons omringende landen wordt de FSL ook vergoed.

  Uit een reclame bericht van Abbott het volgende:

  Beste FreeStyle Libre gebruiker, Het FreeStyle Libre systeem heeft bewezen het aantal hypo’s te reduceren, zelfs gedurende de nacht!1

  Angst voor hypo’s is voor veel diabetes patienten een zorg, met name de hypo’s die zich ’s nachts voordoen en waarvan u niet wakker wordt. Pas de volgende ochtend bij het ontwaken voelt u de mogelijke gevolgen: hoofdpijn, zware vermoeidheid of badend in het zweet.

  Door vaker uw glucosewaarden te testen, vooral bij het naar bed gaan en bij het ontwaken, kunt u er achter komen of u last heeft van hypo’s . Met de nieuwe gratis LibreLink app3 en een FreeStyle Libre sensor krijgt u door een pijnloze 1-seconde-scan:


  uw actuele glucosewaarde met een trendpijl die de richting van uw glucosewaarde aangeeft

  uw glucosegegevens van de laatste 8 uur om te zien wat voor invloed voeding, activiteiten en insuline op uw glucosewaarden hebben gedurende de dag en nacht 4

  meerdere rapporten en grafieken die u eenvoudig kunt delen met uw diabetesbehandelaar via uw Android smartphone

  Volgens de DVN is er ook voldaan aan de stand van Wetenschap.

  Diabeten die de FSL gebruiken wil ik vragen om hun tevredenheid door te geven aan het ZIN ( Zorginstituut Nederland ) . Dit kan heel eenvoudig via hun site. ( http://www.zorginstituutnederland.nl) En dan tevens aangeven dat je vindt dat deze vergoed moet worden . Dit kan door het contactformulier in te vullen en te verzenden. Des te meer inzendingen des te groter de kansen. Zelf ben ik in afwachting van de vorderingen van de SKGZ. nl via de Geschillencommissie. Zodra zij een beslissing nemen hoor je dat via het Trefpunt
  Sportieve groeten.

  • Di 11 april
   Het laatst ontvangen antwoord van het ZIN is dat de Ronde Tafelgesprekken plaats vinden en dat daar de DVN aanwezig is.
   Op 15 febr. vond het laatste gesprek plaats, hoe ver de vorderingen zijn kunnen we niet weten. Het ZIN vindt dat diabeten voldoende inbreng hebben bij deze gesprekken : of de FSL in het basispakket moet komen door de aanwezigheid van de DVN. Daar ben ik het niet mee eens. Ook particulieren kunnen hierover hun zegje doen. Op dit moment gebruiken in Nederland al zo’n 3000 diabeten de FSL. Dat wil zeggen dat 3000x120euro per maand door diabeten zelf wordt betaald. Dat is per jaar 12 x 360.000: 4.320.000 euro. Al deze diabeten gebruiken nu bovendien weinig of veel minder middelen om bloed te prikken.
   De ziektekostenverzekeringen zijn verplicht om functionele hulpmiddelen ter beschikking te stellen en dan is bloedprikken in pijnlijke vingertoppen bij mij erg gevoelig en soms zelfs niet mogelijk. De FSL is daar een geweldige oplossing voor.
   Behalve bovenstaande tekst heb ik nog zo’n 10 tal bewijzen verzameld ( ook lab. gegevens ) om straks op de hoorzitting bij de Geschillencommissie duidelijk te maken dat de FSL in het basispakket dient te komen en niet langer te wachten gezien het kostenplaatje. Het is immers niet eerlijk dat diabeten met geringe inkomsten hierover niet kunnen beschikken. { vorm van discriminatie )
   Zelf woon ik op korte afstand van de grens met Duitsland, daar wordt de FSL al lang vergoed. Van Europees denken is hier dus geen sprake.
   Het gaat me te ver om hier alle motivatie te beschrijven. Alle bewijzen ( een 15tal ) heb ik naar de SKGZ verzonden. Ik hoop dat ze allemaal gelezen worden. Volgende week krijg ik tijdens de Hoorzitting een half uur de kans om nog toelichting te geven op mijn motivatie.
   Hopenlijk zal het ZIN dan hun standpunt officieel wijzigen.
   Daarna zal ik een korte samenvatting maken van de bewijzen.
   Sportieve groeten.

 • @gerard Loeffen; bedankt voor het het delen van de link. Het formulier vul ik a.s. vrijdag in (gelijk uitslag van de jaarlijkse APK).

  Ben benieuwd naar je bevindingen.

  In elk geval bedankt voor je tomeloze inzet.

 • @gerard Loeffen; ZIN heb ik aangeschreven en het een afwijzing gehad. Er wordt verwezen naar een link in een email die niet benaderbaar is. En een link ontvangen die verwees naar hun contactgegevens…

  Ook zijn de “Ronde Tafel” gesprekken gaande en daar hield het antwoord op.

  Ben benieuwd naar de uitkomsten van de gesprekken. Het tweede gesprek vond plaats in februari dit jaar.

  De internist ook nog gesproken en zijn verwachting is dat de FSL mogelijkerwijs volgend jaar wordt vergoed. Het ziekenhuis/arts wilde geen medische verklaring afgeven waarom ik juist gebaat ben bij de FSL.
  De arts is wel voorstander dat ik het gebruik. Eerst kijken wat de gesprekken met ZIN en DVN opleveren.

  Anders probeer ik een andere weg te bewandelen..

  • Hoi Racingbike
   Bij mij werkte de verwijzing naar een Email wel.
   Het ZIN wil haar standpunt nog steeds niet wijzigen, vandaar dat ik moet bewijzen bij de rechter dat nu wel kan worden bewezen dat de FSL voldoet aan de stand van W. En Pr..
   Daarbij heb ik nu hulp gevraagd bij Abbott en de DVN, Van Abbott heb ik verwijzingen ontvangen t.a.v. wetenschappelijke symposia o.a. te Munich ( Duitsl. ) en onlangs op 15 febr 2017 te Parijs. Hulp van DVN is gevraagd.
   Sportieve groeten.

 • Ik heb bij Anderzorg rekening ingediend, en afgewezen!
  Hoop dat we snel wat meer weten over vergoedingen.

 • GERARD LOEFFEN schreefop 20 mrt 2017: vervolg procedure vergoeding FreeStylelibre

  Als bewijslast om bij het ZIN aan te tonen dat de stand van Wetenschap en Praktijk nu ruimschoots voldoende is heb ik een 10 tal bewijzen verzameld in binnen en buitenland.
  Hier een vb van een van de bewijzen: nl wetensch. symposium te Parijs op 15 febr 2017:
  Tijdens een recente meeting in Parijs werd aangetoond dat dankzij het FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring systeem (FGM) patiënten geen beperkingen meer ervaren in het aantal tests dat zij kunnen uitvoeren. Een nieuw register op basis van 86.4 millioen uren aan glucosegegevens, 63.8 miljoen scans verzameld bij vermoedelijk 50.831 unieke gebruikers van FGM bevestigt dat des te hoger de testfrequentie, des te beter de glykemische instelling (Dunn, 2017).
  Een aantal van de belangrijkste voordelen van het gebruik van FGM die werden vastgesteld tijdens het register waren (Dunn, 2017):
  · Gemiddeld waren patiënten instaat om zich 16.3 keer per dag te scannen.
  · Het HbA1c nam af in functie van een stijging in test frequentie van 8.0% tot 6.7% (p<0.001).
  · Gelijktijdig daalde de tijd onder 3.88, 3.05 en 2.5 mmol/L respectievelijk 15%, 40% en 49% per dag (p<0.001).
  · De tijd boven de 10 mmol/L daade in functie van het scan gedrag van 10.4 tot 5.7 uren per dag (-44%, p<0.001).
  · De tijd binnen doelbereik 3.88 – 10 mmol/L nam toe van 12 tot 16.8 uren per dag (+40%, p<0.001).
  Conclusie
  In het dagelijkse gebruik van Flash Glucose Monitoring werd een sterke positieve associatie gevonden tussen de scanfrequentie en diverse gezondheidsparameters.
  Natuurlijk gaat bovenstaande bewijs naar de SKGZ.
  Wanneer het geschil zal plaats vinden weet ik nog niet, daar moet ik nog een uitnodiging voor ontvangen, jammer dat het allemaal zo lang duurt, de kosten voor de diabeten lopen maar door. Heb hoop op een goede afloop.
  Sportieve groeten

 • Gerardloeffen : ook leuk om te weten:Landen met vergoeding van de FSL voor kinderen:
  Waarom duurt het in Nederland zo lang????
  · België – OK
  · Duitsland – per verzekeraar
  · Spanje – toestemming voor vergoeding beschikbaar
  · Italië – per regio
  · Zweden – OK
  · Oostenrijk – OK
  · Noorwegen – per regio
  · Verenigde Staten – professioneel systeem goedgekeurd
  · Luxemburg – OK
  · Frankrijk – toestemming voor vergoeding beschikbaar
  · Zwitserland – per verzekeraar
  · Finland – per regio
  · Denemarken – per regio

  Landen met vergoeding voor volwassenen met type 1 diabetes
  · België – OK
  · Duitsland – per verzekeraar
  · Spanje – toestemming voor vergoeding beschikbaar
  · Italië – per regio
  · Zweden – OK
  · Oostenrijk – OK
  · Noorwegen – per regio
  · Verenigde Staten – professioneel systeem goedgekeurd
  · Luxemburg – OK
  · Frankrijk – toestemming voor vergoeding beschikbaar
  · Zwitserland – per verzekeraar
  · Finland – per regio
  · Denemarken – per regio

  Landen met vergoeding voor volwassen met type 2 diabetes die meerdere keren per dag insuline gebruiken
  · België – OK, deels
  · Duitsland – per verzekeraar
  · Spanje – toestemming voor vergoeding beschikbaar
  · Italië – per regio
  · Zweden – OK
  · Oostenrijk – OK
  · Luxemburg – OK
  · Frankrijk – toestemming voor vergoeding beschikbaar
  · Zwitserland – per verzekeraar

  Bronnen verzekeringsdocumenten (indien publiek beschikbaar)

 • Goed actie. Ga zo door.

 • Gerard schrijft op 19 april:
  Samenvatting inbreng van Hoorzitting van G.M.M. Loeffen dd 19 apr. 2017

  Onderwerp : motivatie gebruik FreeStylelibre

  Redenen waarom ik vind dat het FreeStyle Libre systeem vergoed moet worden voor mij en diabetespatiënten zoals ik.
  Gerard Loeffen
  1)      Door gebruik van dit systeem wordt mijn gezondheid beter. Dat blijkt ook uit de berichten van mijn internist en mijn diabetesverpleegkundige a: Hba1c verbeterd nl van 60 (voor sept 2016 ) naar 56 na 2 mnd FSL, na 4 mnd. naar 49 en nu 45, .  b: minder ernstige hypo’s, korter van duur door pijltjes systeem  c. herstel vingertoppen.(bloed prikken zeer pijnlijk en soms niet mogelijk).  Met bl .s .metingen   heb ik dit in 45 jaar nog nooit kunnen bereiken.                                        
  Andere internisten zijn het eens met mijn internist dat gebruikers van het FreeStyle Libre systeem er een betere gezondheid op nahouden. Door HetFSL- systeem kan de internisten de patiënten beter volgen en zodoende beter behandelen.
  2)      Het is  oneerlijk (discriminatie )  dat alleen mensen met een hoger inkomen zich dit systeem kunnen veroorloven. Dit heeft tot gevolg dat des te hoger je inkomen is des te hoger je kansen op een betere gezondheid. Dit zorgt voor ongelijkheid binnen onze maatschappij. Veel reacties op diabetestrefpunt hierover. In Nederland zijn ook zo’n 3000 FSL gebruikers. Zij betalen nu 3000×120 euro x 12 mnd . Komt neer op 4.320.000 euro per jaar. De ziektekostenverzekeringen leveren daardoor geen of veel minder prikmaterialen aan deze FSL gebruikers. De FSL is flink goedkoper dan andere CGM systemen en erg eenvoudig in gebruik en interpretatie, en niet duurder dan bloed prikken als je dit vaak per dag moet.
  3)      Er is ook sprake van ongelijkheid tussen inwoners van Europa. Er is sprake van discriminatie tussen bijvoorbeeld de inwoners van Duitsland (waar ik dicht bij woon) en België versus Nederland. In Duitsland en België wordt het systeem namelijk wel al vergoed voor patiënten zoals ik. Het is in het Europees verdrag van de rechten van de mens verboden om rechten toe te kennen op basis van afkomst. (volledige lijst van landen die vergoeden reeds eerder verzonden )
  4)      Het kan toch niet zijn dat een ontwikkeld land als Nederland achterblijft inzake de medische technieken die beschikbaar zijn voor diabeten.  Dit zorgt voor ongelijkheid.
  5)      Mijn verzekeraar ( en het ZIN ) zegt mij dat er onvoldoende wetenschappelijk onderzoek is verricht naar dit systeem. Deze informatie is niet correct. De FSL voldoet in ruime mate aan de stand van Wetens. en Praktijk.
  a.       Uit de grootste studie ooit met diabeten blijkt dat des te vaker mensen zich kunnen testen met FreeStyle Libre, des te beter hun gezondheidsparameters.( zie reeds eerder toegezonden bewijs )
  b.      Met betrekking tot medisch onderzoek, is de hoogst haalbare publicatie die mogelijk is in Europa, een publicatie in het magazine “The Lancet”. Het FreeStyle Libre systeem werd beschreven en getoetst in “The Lancet” op basis van een onderzoek dat aan de hoogst haalbare onderzoekscriteria voldeed. Opnieuw blijkt hieruit dat patiënten zoals ik, wanneer zij gebruik maken van het FreeStyle Libre systeem, er een betere gezondheid op nahouden dan wanneer zij dienen te vingerprikken. Des te hoger de testfrequentie des te beter de glykemische instelling. Bewijs hiervoor reeds eerder toegezonden.
  C. Zie ook de reeds toegezonden bewijzen van wetenschappelijke symposia  en onderzoeken. (o.a. van Parijs )
  Sinds de info van de DVN vandaag behoefde ik het bovenstaande niet uitvoerig meer toe te lichten door de link naar de info van de DVN
  6   Dankzij het FreeStyle Libre systeem heb ik een veel aangenamer leven . Voorheen diende ik mij zo’n 2000 keer per jaar in de vinger te prikken. Vaak moest ik mij hiervoor afzonderen, of mijn normale activiteiten onderbreken tijdens mijn werk,  mijn handen wassen, prikken, uitlezen van de resultaten en een beslissing nemen. Nu vervang ik dit alles door een eenvoudige scan.         Wat mezelf betreft:  tijdens sportactiviteiten was ( zonder de FSL)  controle niet mogelijk. Vaak een hypo als gevolg.
  7) Tot slot nog een aantal belangrijke motieven:
  —a,, Pijltjesindicatie met de FSL voorkomt ontregelingen, bemerkt vroegtijdig aankomende hypo,s en hoge waardes.
  —-b ,, Op termijn kostenbesparing door minder ontregelingen en minder complicaties.
  —c,, economisch belang: minder ziekteverzuim/en arbeidsongeschiktheid.
  —d,, vergoeding in ons omringende landen ( compleet overzicht reeds eerder ingezonden.)
  —e.. foremberichten op diabetes trefpunt zijn enorm positief (m.u.v. de vergoeding)
  —f.. Goede regulatie kan niet gebaseerd zijn op enkele metingen per dag door te prikken. Met de FSL hebben we inzicht in de dagcurves, maar ook de curves van de nacht.
  —g..Wat mezelf betreft: Door de vele info die de scanner mij biedt , is deze voor mij onmisbaar geworden o.a. stijgende of dalende bl s. d.m.v. pijltjes, dagelijkse grafieken, gem. gluc.  hypo gegevens enz  Ook uitgebreide info via de software en PC helpen me met het analyseren van mijn waardes zowel voor mij als mijn arts.
  Alle FSL gebruikers vinden het volstrekt oneerlijk dat ze deze zelf moeten betalen. Het is medische noodzaak om goed geregeld te kunnen zijn .Over mijzelf: De laatste 9 mnd geen bloedprikmaterialen besteld, maar wel 1080 euro voor sensoren betaald. Daarom mijn verzoek om dit bedrag alsnog te vergoeden. De FSL is voor mij niet duurder dan bloedprikken.
  —h.. 2x per week vergelijk ik de bl s. door te scannen en te prikken. Dit levert geen noemenswaardige verschillen op ( 0,5 tot 1 mmol ) Dat kan zowel aan de meters liggen als de scanner, maar voor de regulatie is dat geen probleem.
  Tot slot:
  Reactie op brief t.a..v. een voorlopig advies  dd 10 april van het ZIN .(Advies art, 114 Zorgverzek . Wet )
  Dit advies  kan aangepast worden indien er nieuwe feiten of omstandigheden naar voren komen, waardoor uw standpunt kan wijzigen. Dit is zeker het geval met bovenstaande bewijzen. De VGZ wijst de aanvraag af , terwijl er in ruime mate wordt voldaan aan de stand van W, en Pr.
  Bij de Hoorzitting bleek de VGZ reeds op de hoogte te zijn van het gewijzigde standpunt van het ZIN. Hopelijk zal het ZIN dit nieuwe standpunt snel bij de minister bekend maken, zodat de volgende stap genomen kan worden.
  Het overleg: De Rondetafel Diabeteszorg biedt voor mij op het ogenblik nog geen oplossing en is te breed van opzet,  vandaar dit particulier initiatief. Denk aan de hoge kosten iedere maand voor een medisch noodzakelijk middel.: zeker voor o.a. moeilijk regulierbare diabeten, kleine kinderen, zwangeren, lich. en geestelijk gehandicapte diabeten, Hierover zal nog wel discussie volgen.
  Hopelijk kunnen FSL gebruikers van bovengenoemde tekst gebruik maken om hun zorgverzekering te overtuigen van de noodzaak voor opname in de basisverzekering

  Sportieve groeten
  Gerard Loeffen

 • mooie actie gerard ! Ben benieuwd welke kant dit op gaat

Wil je reageren op dit bericht, dan moet je ingelogd zijn met je account.