Home Forums Autorijden en CBR Rijbewijsverlenging = beproeving door CBR

 • Cenzo

Rijbewijsverlenging = beproeving door CBR

Welke ervaringen hebben jullie met CBR bij het verlengen van het rijbewijs?
Ik ben met DVN over dit probleem – want dat is het – in gesprek. Het gaat hierbij dus niet om de medische keuring; dat komt al elders uitvoerig aan de orde.

Dit is mijn ervaring: CBR verklaart in de oproepbrief dat de beoordeling van de rijtest bestaat uit een technisch onderzoek en/of rijtest met een lesauto. Het zou daarbij niet gaan om een rijexamen maar om een beoordeling of de kandidaat het voertuig verantwoord kan bedienen en veilig aan het verkeer kan deelnemen.

In de praktijk gaat het de rijtest heel anders:
1. De rijtest is een beproeving; feitelijk een streng examen maar dan zonder de bijzondere verrichtingen.
2. De rijtest is eenzijdig: heel veel 30 km zones, weinig autoweg, stadsverkeer en nagenoeg geen provinciale wegen (hoogste
dodencijfer). Dit is gezien de dagelijkse praktijk niet realistisch.
3. Diabetespatiënten zijn bij CBR geoormerkt en er is à priori geen objectieve benadering.
4. De keuringsdeskundigen (kd) zoeken feitelijk naar bevestiging van vooraf ingenomen (negatieve) standpunten over de rijgeschiktheid van diabetespatiënten.
5. De kd zou niet op de stoel van de oogspecialist mogen gaan zitten.
6. De kd moet objectief aan de rijtest beginnen en niet een voorgaand testrapport als uitgangspunt nemen. Met een “open mind” dus.
7. De persoonlijke beoordeling van KD is vaak niet objectief.
8. Assertiviteit wordt niet op prijs gesteld door kd.
9. Diabetes wordt door kd als een ernstige beperking aangemerkt, net als iemand die geestelijk of lichamelijk beperkt
(gehandicapt) is. Aangezien het woord – gehandicapt – maatschappelijk niet meer op prijs wordt gesteld en daarvoor
– iemand met een beperking – wordt gebruikt worden alle diabetici in feite in een categorie geplaatst, waarin ze niet thuishoren.
10. De medische informatie bij CBR is niet actueel.
11. De kd voelt zich gewoon niet op z’n (haar) gemak met een diabetespatiënt aan het stuur.
12. Negatieve opmerking kd in het nagesprek: u rijdt alsof u geen beperking hebt! Wat wil je nog meer als ervaren autorijder (sales
manager met pensioen)? Daarom gaat het nu juist! Je ziet als ervaren bestuurder al lang wat te zien valt maar je moet voor het
oog van kd duidelijk maken dat je vroegtijdig al opgemerkte dingen ook daadwerkelijk gezien hebt.

Kortom:
Er is nog veel werk te doen door DVN om bij CBR het en ander om te buigen. Daaraan kan iedere diabetische automobilist een bijdrage leveren. Wat zijn jouw ervaringen? Laat wat van je horen!

Cenzo
(= naam van mijn hond anders heb ik sowieso een probleem bij verlenging rijbewijs)

  • mike

  vraag me af, wat zijn de criteria voor het CBR om iemand een rijtest op te leggen.
  is dat na een x aantal jaar diabetes hebben, of is het een gevolg van een voorgaande medische keuring waar twijfel is boven gekomen.

  • Cenzo

  Ha Mike, criteria vroeger en bij mijn weten ook nu zijn vooral aanvoelen hypo en toereikend gezichtsvermogen om veilig aan het verkeer deel te nemen. Dat laatste wordt bepaald door CBR via rapporten oogarts. Het is dus niet zo dat per definitie een rijtest wordt opgelegd. Als blijkt dat er tekortkomingen zijn opgetreden (bv. na veelvuldige laserbehandelingen) verlangt CBR een rijtest om de rijgeschiktheid in beeld te krijgen. Mijn punten van kritiek staan in mijn overzicht. Nadeel van de test is dat er geen objectieve beoordelingspunten zijn (in o.a. Duitsland heb je het puntensysteem in Flensburg, dat inzicht geeft over rijgedrag) voor die test en je krijgt te maken met een keuringsdeskundige, die naar eigen inzicht beoordeelt. Het oogonderzoek dat CBR kan verlangen – en dat voor CBR van groot belang is – is een gezichtsveldonderzoek dat CBR iedere 5 jaar mag verlangen. Dat rapport moet naar CBR en dan zit je in het circuit. Het kan zijn dat je op basis van de uitslag dan een rijtest moet doen. Dat kost extra geld omdat je je eigen auto miet mag gebruiken en je moet naar een rijschoolhouder om een lesauto te leren kennen en daarmee doe je dan de rijtest.

  • mike

  keuringsdeskundige is vergelijkbaar met een examinator,
  hij moet in een momentopname zien dat je of je geschikt bent,
  dat is voor beide maar gedeeltelijk in een beoordelingssysteem te vatten,
  deels is het gewoon het gevoel dat jij aan zo’n persoon geeft.
  belangrijk is dus op zo’n moment dat je laat zien wat hij wil zien, niet er vanuit gaan dat hij het wel snapt dat jij het wel kan.
  een keuringsdeskundige oordeelt aan de hand van normen die hij moet hanteren, en een beetje op zijn gevoel,
  je moet er dus niet vanuit gan dat hij we ziet dat je kjkt, je moet gewoon overdreven duidelijk kijken.
  en hoe hij het al dan niet aanvoelen van en hypo kan beoordelen, gewoon, door op jouw woord af te gaan, dus je moet wel een goed verhaal hebben(en kennis natuurlijk), want als je zgt dat je ze niet goed voelt en daar niet goed op handelt, dan heb je toch wel een probleem.

  • Cenzo

  Ha Mike, we zijn het wel met elkaar eens want wat je zegt klopt bijna helemaal. Met 52 jaar rijervaring en talrijke zakenreizen (meestal auto) in heel Europa als sales manager weet ik als ervaren diabeet hoe ik gezond en zonder schade thuis moet komen. Als ervaringsdeskundige diabeet (met certificaat als DIPer (nu buiten bedrijf) ben ik met veel wateren gewassen. Met veel rijervaring ben ik kennelijk een probleem voor een KD = examinator omdat ik rijd alsof mij niets mankeert (uitspraak KD/v). Is men niet gewend en vindt men niet leuk. Uitkijken, anticiperen, snelheden aanhouden, kijken totdat je bijna kramp in je nek krijgt: ik weet er alles van en speeel het spelletje natuurlijk mee. Vooral laten zien dat iets dat je allang gezien hebt ook zo ervaren wordt.Tegen een vooringenomenheid van de KD omdat die weet dat hij/zij een diabeet aan het stuur krijgt ben je machteloos en dat onderga je lijdzaam. Van open mind is helaas geen sprake. Daarover hoeven wij in dit forum niet te discussiëren. Het zij zo. Eigenlijk was dat niet de reden waarom ik mijn punten heb ingebracht.
  Het gaat erom dat vanuit dit forum ervaringen/probleempunten met CBR aangereikt worden, die DVN kan gebruiken in komend overleg met CBR. Ik ben daarover met DVN in contact.

 • Hallo.

  Ik heb net een brief ontvangen van het CBR dat ik binnenkort een rijtest moet afleggen. Mijn rijbewijs is dan al verlopen dus daarom mag ik ook nog eens een lesauto gaan leren kennen en dus inhuren. Ik ben eigenlijk witheet door dit bureaucratische gedoe. Ik rijd al 40 jaar probleemloos.
  Mijn ervaring van de rijtest houden jullie nog even tegoed.

  Groet,
  Willemtien

  • Cenzo

  Hallo Willemtien,
  Misschien ben je wat laat gestart met de aanvraagprocedure voor verlenging. Ik ben ook bezig met verlenging. Uit ervaring weet ik dat aan iedere handeling (bericht aan CBR) een reactietijd van CBR van 4 weken gekoppeld is. Als je wat zaakjes moet laten nakijken ben je op die manier zo een paar maanden verder. In 2014 ben ik begonnen met verlengen van mijn rijbewijs in april en dat zou op 30 november aflopen. Door allerlei onderzoeken en veel opgedrongen rijlessen (de buurt begreep er niets van want ik reed normaal in mijn eigen auto) heeft het tot oktober geduurd voordat de laatste rijtest kon worden gedaan. Of je je rijbewijs nog hebt of niet maakte toen niet uit. Je was verplicht in een lesauto te rijden bij de rijtest. Betekent dus inderdaad wennen aan een meestal kleine lesauto op eigen kosten. Vanaf dit jaar mag je je eigen auto gebruiken als je rijbewijs tenminste nog geldig is. Je hebt dus gewoon pech dat je rijbewijs is verlopen.
  Ik rijd nu 52 jaar – vroeger vooral in het buitenland – zonder ongevallen maar bij een test kun je je ervaring en routine beter vergeten want je moet vooral laten merken dat je bijvoorbeeld iets ziet wat je allang gezien hebt. Opmerking keuringsdeskundige (V): u rijdt alsof u geen diabetes hebt. Dat werd door die dame niet op prijs gesteld. Met andere woorden: je doet het niet gauw goed. Veel succes gewenst. Ik doe mijn rijtest op 21 oktober

  Groetje,

  Cenzo-Jan

  • nicnic

  Bij de vraag “Rijtest afleggen” heb ik onderstaande reactie geplaatst op 16 augustus jl. Ik mocht de rijtest gewoon in mijn eigen auto doen. Zoals je kunt lezen, stelt deze rijtest op zich niet veel voor. Niet iets om je druk over te maken. Ik maak me wel enorm druk om de bureaucratische werkwijze van het CBR. Daar ga ik nog mee aan de slag.
  Inmiddels heb ik nu voor 3 jaar mijn rijbewijs verlengd gekregen. Die 3 jaar is vanwege slaap-apneu. Vorig jaar kreeg ik mijn rijbewijs verlengd voor 1 jaar vanwege de toen net geconstateerde apneu en was diabetes/neuropathie blijkbaar geen issue voor het CBR. Dit jaar voor het eerst in mijn 38-jarige carrière met diabetes dus een rijtest.

  Ik moest een rijtest doen vanwege de complicatie neuropathie. Deze rijtest is alleen gericht op het controleren of je voldoende kracht in je benen hebt. Bij het instappen wordt door de “deskundige” via een meting gecontroleerd of je voldoende kracht kunt zetten op de rem. Beide benen worden daarop getest. Daarna een rondje rijden, waarbij belangrijkste onderdeel een noodstop is. Tegelijkertijd koppeling en rem krachtig gebruiken zodat remmen blokkeren. Dat kostte mij wat moeite, gewoon omdat je zoiets als het goed is in het dagelijkse leven nooit gebruikt. Maar ook dat was verder geen probleem. Voor de vorm nog een stukje rijden en dat was het dan. Het gaat dus in dit geval duidelijk niet om een rijexamen of zo, maar puur om het controleren van de kracht in je benen. Ik heb inmiddels bericht gehad dat het ok was en kan gelukkig mijn rijbewijs verlengen. Dan heb ik het verder maar niet over de enorme bureaucratische werkwijze van het CBR (ik ben in april begonnen en mijn rijbewijs verloopt per 1 september). Ik heb trouwens wel van tevoren telefonisch geïnformeerd bij het CBR waarom ik de rijtest moest doen, want dat bleek niet uit de brief.

  • mike

  afgelopen week verhaal aangehoord van collega buschauffeur, type 2 diabetes.
  hij moest voor het eerst naar oogarts en internist,
  oogarts geen probleem, internist is lastiger.
  hij gebruikt metformine en amaryl, dat in combinatie met een D rijbewijs is best lastig.
  amaryl stimuleert de alvleesklier, met als bijkomend nadeel dat het hypo’s kan veroorzaken.
  hierdoor moet je wel voldoen aan de eis van het cbr dat je 2x per dag meet en op essentiele momenten.
  doordat hij type 2 heeft met alleen pillen, heeft hij dus ook niet een meter beschikbaar.
  nu maar hopen dat de internist hier niet al te moeilijk over doet, hij zeurde al wel over het ontbreken van een diabetesdagboek.

 • Dus als ik het goed begrijp is hij buschauffeur en gebruikt hij medicijnen die hypo’s kunnen veroorzaken en meet hij bewust niet, eis is dat hij minstens 2 keer per dag MOET meten, en terecht je gaat toch ook niet je passagiers in gevaar brengen, hij meet niet met alle risico’s van dien, hij heeft niet eens een meter, heel eerlijk gezegd mogen ze van mij bij die man zijn rijbewijs direct afpakken.

  • Cenzo

  Mij is niet duidelijk geworden of de buschauffeur getest moet worden door CBR. Als dat zo is (en ook als dat niet zo is) moet deze chauffeur gewoon meten – zelfs vaker als hij dienst heeft in geval van twijfel – bv. tijdens een pauze. We moeten aan de keuringsdeskundigen CBR (KD) overbrengen dat we als diabeet onze eigen verantwoordelijkheid nemen voor verantwoorde deelname aan het verkeer. Als iedere diabetespatiënt dat beseft wordt ons imago bij CBR beter en heeft de DVN het een stuk makkelijker in het overleg met CBR. Dus buschauffeur koop zelf de meter maar met strips (is tenslotte voor je werk) en maak een goede indruk bij je eventuele rijproef. Je moet je diabetes onder controle hebben.
  Overigens: bij oogproblemen (bv. veelvuldig gelaserd) is de rijtest (op rijgeschiktheid) wel degelijk bijzonder intensief en meer een examen.

  • Louis

  Ik zit het hele item als vrachtwagenchauffeur met DB2 door te lezen en ben het er helemaal mee eens dat het CBS een mieren-penetrerende instantie is om het zo maar eens te zeggen.
  Daardoor was ook ik veel te laat met het nieuwe rijbewijs. Gelukkig kneep mijn werkgever een oogje dicht en heb ik niet zonder inkomsten gezeten. Overigens mag je een jaar na de verloopdatum wel rijden maar krijg je bij controle wel een proces verbaal.

  Bij het verlengen van de rijbewijzen heb ik ook vaak tenenkrommend gezeten. Vraag me niet waarom, maar ook ik moest een rijtest afleggen waarbij het voornamelijk ging om de kracht in mijn been bij het remmen i.v.m. met een mogelijke noodstop. Het rijden stelde niks voor, dit werd me bij aanvang al meegedeeld. Deze test heb ik gewoon met mijn personenauto afgelegd, hoewel de verlening het groot rijbewijs betrof. Uiteraard kwam ik die test dus met glans door. Ik had genoeg kracht in het been.

  Overigens begrijp ik niet waarom niet iedereen zelf een glucosemeter heeft. deze is me al lang geleden door mijn huisarts verschaft.
  En omdat ik inmiddels insuline spuit, (Iets wat me echt reuze mee valt!) controleer ik mijzelf ook 4x per dag, waarvan 1x onderweg voor de lunch. Ik doe het ook onderweg en heb hier totaal geen moeite mee. Het is een kwestie van accepteren dat het nu eenmaal zo is en ik er echt geen verandering meer in kan brengen. Het zij zo, dus heb ook ik die knop maar omgezet. ik leef er goed mee.

  Ik hoop dat er mensen zijn die aan dit verhaal iets hebben

  Met vr. gr.
  Louis

 • Hallo allemaal.
  Zoals geschreven zou ik nog even terugkomen met mijn ervaring met de rijtest.
  Die test heb ik afgelegd. De deskundige, een hele aardige en begripvolle meneer, kreeg van het CBR verkeerde info over mij. Vantevoren werd dit met mij besproken.
  Uit de bloeduitslagen waar naar gevraagd was bij de aanvraag hadden zij zelf geconcludeerd dat ik aan een spieraandoening leed en bovendien orthopedisch schoeisel droeg. Beide niet waar.
  Oké, zei de deskundige, ik ga uw spierkracht even meten, maar dan zijn we ook snel klaar wat mij betreft.
  In de auto werd de spierkracht in voeten en handen gemeten en toen we gingen rijden moest ik nog een noodstop uitvoeren. Alles was dik in orde. Ik ben door.
  Wel wacht ik nog op de brief met de verklaring van geschiktheid. Hoeveel jaar ik geschonken krijg weet ik dus nog niet. De test viel mij 100% mee.
  De deskundige bleef ook vertellen dat hij er was om mij te helpen. Heel geruststellend.
  Nu plan ik nog een gesprek met de huisarts om uit te zoeken waardoor het CBR tot de foute medische vertaling van mijn gegevens kon komen.

 • Hoe gaat het verder ?
  Nou, na een week nog geen brief van het CBR bij de post, dus maar even gebeld.
  Langdurig keuzemenu…. gekozen, vraag gesteld, doorverbonden, vraag weer gesteld.
  ‘ Het is goed dat u belt, dan kan ik het nu gaan activeren. ‘ ‘ Hoezo ?’ vroeg ik, ‘ moest ik dan bellen om het te activeren ? ‘ ‘ Nee, maar nu gaat we er sneller mee aan de gang.’ ‘ En als ik niet gebeld had ? ‘ ‘ Dan gingen we het een week later activeren, we maken er nu spoed van. Ook omdat uw rijbewijs al verlopen is zoals u zegt. ‘
  De deskundige die me de rijtest afnam had niet mogen zeggen dat de verklaring van geschiktheid binnen een paar dagen bij mij op de mat zou vallen.
  Het CBR gaat hem dit nog even vertellen.
  Ik heb gevraagd of ze hem vooral ook de complimenten willen geven omdat hij me zo geruststellend de rijtest door loodste.
  Dat vond het CBR fijn om te horen.
  Nu wacht ik maar weer machteloos af of er nog meer verrassingen achteraan komen…

  • Cenzo

  Gelukt vanmorgen! Een positief en praktisch ingestelde keuringsdeskundige (man dit keer) stelde in het voorgesprek geen onnodige vragen of begon een preek te houden (zoals de KD dames eerder) maar stelde voor maar gelijk te gaan autorijden. Prima, dat is de essentie van de rijtest: aantonen dat je rijgeschikt bent. Het werd wel een intensief autoritje waarin diverse varianten zijn beproefd. De beoordeling was positief, dus ik zal binnen 10 dagen een brief van CBR ontvangen met de informatie hoe lang mijn rijbewijs wordt verlengd. Ben erg benieuwd.

  Cenzo-Jan

 • Hier ben ik weer.
  Ik heb de brief ontvangen en ben geschikt verklaard om 5 jaar verder te rijden !
  Waarom slechts 5 jaar gegeven wordt is mij niet duidelijk. Staat niks over in de brief.
  Deze alinea staat verderop in de brief:
  Zijn er voorwaarden verbonden aan uw rijbewijs?
  Soms is het noodzakelijk dat u aan bepaalde voorwaarden voldoet om veilig te kunnen rijden. Bijvoorbeeld : u moet een bril dragen tijdens het rijden.
  Die voorwaarde wordt in een code op uw rijbewijs gezet. In dat geval krijgt u van het CBR een aparte brief over de voorwaarden die voor u gelden. U krijgt deze brief tegelijk met deze brief. Of in ieder geval binnen een paar dagen.

  Ik ben inderdaad brildragend en vermoed dat dit dus op mij van toepassing is.
  Maar wanneer ik dit zal weten???? De brief met de code zat dus niet bij de eerste brief in, hè? Zal ik zo’n codebrief krijgen of niet ?

  Heeft u nog vragen, kijk dan even op onze website……

  Het CBR heeft het monopoly en ik ben weer genoodzaakt erachteraan te bellen.

  Als ik mijn rijbewijs heb ga ik meteen mijn verlenging voor over 5 jaar maar aanvragen. Bezwaar maken heeft ook geen zin, want dan kan ik nog mijn rijbewijs niet verlengen.

  Ik ben not amused.

 • Nog even het vervolg.
  Ik heb gebeld naar het CBR en gevraagd naar de, naar mijn vermoeden, missende codebrief.
  Nee, die was voor mij niet van toepassing, anders had die er wel bij gezeten.
  Grrrrr.
  Ik heb aangegeven dat de ontvangen brief daar niet duidelijk in was.
  Misschien een duidelijker brief maken voor volgende ontvangers ? ….
  Toen nog gevraagd waarom ik een verlenging voor 5 jaar kreeg en niet voor 10 jaar.
  Volgens de meneer van het CBR was dat in 2010 wettelijk vastgelegd dat elke diabeet voor 5 jaar max. een verlenging kan krijgen.
  Om mij wat tegemoet te kunnen komen vertelde hij dat ook wettelijk was vastgelegd dat een keuring door een oogarts slechts om de 10 jaar noodzakelijk is. Als er tenminste geen sprake is van een progressieve oogziekte…. zoals bij diabetes.

  Ik ga mijn rijbewijs nu van het gemeentehuis halen.

  • wilzje

  Op 17 juli kwam ik terug van de oogarts en was daar weer uitgebreid getest. Bij thuiskomst een brief van het CBR dat het tijd was mijn rijbewijs te verlengen. Gelijk via internet een eigen verklaring ingevuld, want weet uit ervaring dat dit allemaal nog weleens lang kan duren. Natuurlijk gelijk een brief terug dat ik naar de huisarts en de oogarts moest. Gebeld met het CBR dat ik 17 juli uitgebreid getest ben en of ik die brief niet kan opsturen. Antwoord: nee! U moet opnieuw en daar moet u geld voor betalen. Uitgelegd dat ik dat echt geldverkwisting vind, maar volgens de mevrouw van het CBR begreep ik het allemaal niet goed???!!!! Snel afspraak gemaakt bij de oogarts en ook de huisarts werkte snel en goed mee. oogarts vond het ook onzin en geldverkwisting en keurde mij “goed”. Alles snel opgestuurd en enkele dagen later weer een brief terug. Toch nog even terug naar de huisarts, want er moesten nog wat vragen beantwoord worden. Wat een onzin, de HA had alles al keurig omschreven, maar nu moest het op een ander formulier. Nu was mijn HA zo vriendelijk om niets extra te rekenen, maar anders dus 2 bezoeken moeten betalen. Al met al kreeg ik een brief thuis dat ik weer 5 jaar mocht rijden. Mijn huidige rijbewijs is geldig tot eind november, maar omdat ik zo netjes en snel heb gereageerd is mijn nieuwe rijbewijs geldig tot augustus 2020. Ze pikken dus zo even 3 maanden van me. Het is dat je het CBR nodig hebt en je graag je rijbewijs verlengt wilt hebben, maar anders had ik ze toch al meermalig door de telefoon heen getrokken hoor. Hoeveel mensen zonder diabetes rijden er wel niet met bep. medicatie of slechte ogen (en over drank en drugs nog niet eens gesproken)??? Volgens de mevrouw van het CBR is dat ieders verantwoordelijkheid. Ik ga een stuk verantwoordelijker met mijn diabetes en leven om als menig niet diabeet en wordt hierop afgerekend. Vind het geen stijl! Wens een ieder veel succes die nog een rijtest of andere test moet ondergaan, maar de DVN moet echt het CBR eens flink aanpakken!!

   • Megan

   Dat pakken van een paar maanden herken ik. Bij mijn eerste vijf jaarlijkse verlenging was ik ook een paar maanden kwijt. CBR gaf als reden dat ze de datum van het rapport van de oogarts aanhielden en niet de datum waarop mijn rijbewijs verliep. Bij de tweede verlenging was ik maanden van te voren al begonnen met de procedure omdat de rijksdienst voor het wegverkeer mij een brief had gestuurd en stelde dat het CBR achterstanden had. Uiteindelijk waren die snel ingelopen. Toen ik wachtte met mijn oogonderzoek kreeg van het CBR weer bericht dat het te lang duurde en dat ze mijn aanvraag anders terzijde gingen leggen. Nou moe! Ben ik op tijd begonnen vanwege hun achterstand, wordt ik daar voor gestraft. Ik heb toen gemaild, de datum van mijn oogcontrole aangegeven, en ik heb ze gezegd dat ik het later deed omdat ze anders weer maanden van mijn rijbewijs gingen inpikken. Uiteindelijk is het toen goed gegaan. Ze hebben verlengd per datum afloop oude rijbewijs. Maar het is elke vijf jaar, weer de strijd aangaan en afwachten wat er dan weer gebeurd.

 • Bijval voor deze woorden.

  Alleen kan het CBR niets aan doen dat de rijbewijzen maar 5 jaar geldig zijn. Dit is een eis vanuit Europa. Voor de rest is het heel bureaucratisch.

 • Nederland kan als men wil afwijken van europeese regels, kijk maar naar de koffieshops.
  Het cbr is niks anders als een corrupte instelling, als je bijvoorbeeld met alle papieren naar de balie van het cbr gaat en extra betaald dan krijg je voorrang, absurd natuurlijk net als het absurd is dat een particuliere organisatie wat het cbr is mag beslissen over overheidspapieren.

  En hoeveel mensen rijden er rond die na het halen van hun rijbewijs diabetes hebben gekregen ? want die hoeven helemaal niet aan te geven dat ze diabetes hebben.

  Al met al weer een krom geheel heel dat rijbewijs door het cbr.

  • Cenzo

  Ik kreeg gisteren bericht van CBR dat mijn rijbewijs zonder beperking is verlengd. Dat was genieten natuurlijk na de ellende in 2014. Toch blijf ik kwaad op CBR.
  Hoe anders was het dit jaar. Ik kreeg te maken met een mannelijke keuringsdeskundige. Geen gezeur vooraf. Laten we maar gewoon gaan rijden (nu in mijn eigen auto). Heel ontspannen dus. De test verliep prima bij deze KD. Uitslag nu dus positief bij de eerste test.

  Toch is er van alles niet in orde bij de CBR rijtest:
  Hoe kan het dat de testresultaten zo afwijken bij drie KD (2 x V, 1 x M)? Het enige verschil is dat er nu met de eigen auto gereden mag worden als het rijbewijs nog niet is verlopen.
  De voorgesprekken met de dames werkten intimiderend en wekten de indruk alsof je al geoormerkt was.
  Het is eerlijker als de KD met een “open mind” de proefrit aangaat en daarmee zonder toespraak gelijk begint
  Het mogen rijden in je eigen auto werkte ontspannend en voelde veel beter dan in de kleinere lesauto.
  Een KD mag de beoordeling nooit laten leiden door assertiviteit van de kandidaat. Die heeft recht daarop. De KD dames vonden dat kennelijk niet.
  Nogmaals: bij de testrit gaat het erom of de kandidaat kan aantonen dat hij/zij voldoende rijgeschikt is om veilig aan het verkeer deel te nemen. Dus zonder toespraken en vooroordelen.
  Hiermee is voor mij persoonlijk het verhaal verlenging rijbewijs voorlopig afgesloten.

  Groetjes en veel succes bij jullie verdere contacten met CBR.

  Houd wel DVN mevr. Dharma Behari op de hoogte!

  Cenzo

Wil je reageren op dit bericht, dan moet je ingelogd zijn met je account.