Home Forums Ouder van een kind Verantwoordelijkheid school en leerkrachten

Verantwoordelijkheid school en leerkrachten

Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de leerkracht en de school bij de zorg voor mijn kind met diabetes? Zijn ouders ten allen tijde verantwoordelijk, ook als zij de school gevraagd hebben het kind te prikken indien nodig? Kunnen ouders de school aansprakelijk stellen als er iets mis gaat? Zijn er wettelijke regels wat dit betreft?

 • Op 28 januari vond een overleg plaats tussen de coalitie en het ministerie van Onderwijs. Goed nieuws: de juristen die namens het ministerie van Volksgezondheid betrokken zijn, zijn het eens met de praktische oplossing die Diabetesvereniging Nederland namens de coalitie heeft aangedragen. De oplossing spitst zich toe op de definitie van “beroepsmatig handelen”. Kort gezegd betekent dit dat de handelingen die leerkrachten en onderwijzend personeel verrichten voor kinderen met diabetes geen medische handelingen zijn en niet onder de wet BIG vallen. DVN-directeur Olof King: “Dit is heel belangrijk, omdat het voor kinderen met diabetes anders veel moeilijker zou worden om gewoon naar school te gaan. Maar we zijn er nog niet”.

  Scenario’s

  Deze uitkomst is een stap in de goede richting. De coalitie vindt het vervolgens van belang dat op school de juiste kennis en vaardigheden aanwezig zijn om kinderen met diabetes te begeleiden bij hun zelfzorg. Dat kan doordat leerkrachten of onderwijs ondersteunend personeel hierover geïnstrueerd zijn, maar scholen kunnen ook extern ondersteuning zoeken, bijvoorbeeld via wijkzorg. In het overleg met het ministerie is afgesproken dat de betrokken partijen diverse scenario’s gaan uitwerken om de oplossing in de praktijk te brengen. Hierbij worden ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de zorgverzekeraars betrokken. Doel is om in september 2015, bij de start van het nieuwe schooljaar, een nieuw protocol te hebben met heldere afspraken.

  Diabetesvereniging Nederland gaat zich met de andere leden van de coalitie vol inzetten in het vervolg van dit traject. Zodat kinderen met diabetes gewoon naar school kunnen.

  • ilona

  Onze ervaring is: is ook kindafhankelijk. Het ene kind heeft nu eenmaal soms andere dingen nodig dan het andere. In de klas van ons kind zit nog een kind met diabetes. Dit is voor de leerkrachten niet altijd even handig….. . Er zijn met beide kinderen nl. verschillende afspraken gemaakt. Gewoon, omdat de kinderen totaal verschillend zijn. Het ene kind kan nu eenmaal soms meer verantwoordelijkheid aan dan het andere.

  En nee, we zijn er nog niet. Ook leerkrachten en personeel van scholen zijn maar mensen en maken fouten. Ook dat moeten wij willen blijven zien en met hen in gesprek blijven. Gewoon, in alle openheid en eerlijkheid, daar bereik je het meeste mee. En dan gaat het eigenlijk in de praktijk het beste.

 • Goed nieuws voor kinderen met diabetes op de basisschool en hun ouders! Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft een factsheet uitgebracht, waarin het juridisch kader en de financieringsmogelijkheden beschreven staan voor diabeteszorg op school.

  Niet-beroepsmatig handelen
  Het belangrijkste nieuws voor kinderen met diabetes en hun ouders: onderwijspersoneel mag diabeteszorg uitvoeren in onderwijstijd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg beschouwt voortaan het toedienen van medicatie en insuline aan leerlingen met diabetes als niet-beroepsmatig handelen, vergelijkbaar met wat ouders en andere familieleden doen. Onderwijspersoneel mag deze handelingen uitvoeren onder bepaalde voorwaarden:

  * De persoon die die de handelingen uitvoert, doet dit vrijwillig. Daarnaast zijn de persoon die behandeld wordt (of een wettelijk vertegenwoordiger van die persoon) en degene die de handelingen uitvoert allebei akkoord met de constructie.
  * Er is sprake van een persoonlijke band. De leerling en de degene die de handelingen uitvoert hebben een persoonlijke verstandhouding over een langdurige tijdsperiode.
  * De uitvoerder van de handelingen is bekwaam (heeft voldoende kennis, ervaring en een positieve houding) om de handelingen uit te voeren.
  * Er vindt overleg plaats met de kinderarts of kinderdiabetesverpleegkundige, bijvoorbeeld over scholing en instructie en achtervang bij calamiteiten.
  * De handeling mag niet worden uitgevoerd tegen betaling.

  Het document van de Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft een antwoord op de moties van de Tweede Kamerleden Van Meenen en Siderius/Ypma over de invulling van de diabeteszorg binnen het passend onderwijs.

  Lees de volledige factsheet over Diabeteszorg in het basisonderwijs.
  Lees het nieuwsbericht op de website van Diabetesvereniging Nederland

Wil je reageren op dit bericht, dan moet je ingelogd zijn met je account.