Waarom het goed is om stil te staan bij het verlies van je gezondheid

Net als de meeste mensen dacht ik bij rouw en verlies eerst vooral aan een verlies na overlijden. Maar ook het omgaan met het verlies van gezondheid, bijvoorbeeld diabetes, is een uitdaging. Een chronische ziekte kan diep ingrijpen in je leven.

Als je je ziekte kunt accepteren, ontstaat er ruimte voor wat er wel is

Al enige jaren heb ik diabetes type 2. Het zit in de familie, ook mijn moeder en broer hebben het al lang. Ik dacht altijd: diabetes hoort bij hen, en niet bij mij. Wel dus, bleek na een routinecontrole bij de bedrijfsarts.

Een nieuwe weg
Een paar jaar geleden ben ik een nieuwe weg ingeslagen: ik heb de opleiding tot  rouw- en verliesbegeleider gevolgd en ik heb nu een eigen praktijk. Ik zie in mijn werk dat iedereen een ziekte op zijn of haar eigen manier ervaart. Er kan ontkenning zijn (bijvoorbeeld je levensstijl niet aanpassen), boosheid (dit wil ik echt niet!) of verdriet.

Wanneer een verlies van gezondheid een grote impact op je leven heeft, dan kan je dat verlies niet zomaar naast je neerleggen. Er is geen handleiding voor hoe je ‘goed’ je verlies kunt nemen. Wat ik wel weet is dat er twee uitdagingen zijn:

  1. Belangrijk is om actief stil te staan bij wat je hebt verloren en wat dat voor jou en jouw verdere leven betekent (ziekteoriëntatie).
  2. Maar het is ook belangrijk om je aan te passen aan het leven dat verder gaat, aan de veranderingen in jouw leven, ook nu je door je ziekte misschien niet alles kan wat je zou willen (levensoriëntatie).

Roeien met twee riemen
Als je het verlies van gezondheid vergelijkt met roeien in een roeiboot, dan gebruik je twee roeispanen om vooruit te gaan, anders draai je rondjes. Beide roeispanen (ziekte- en levensoriëntatie) zijn belangrijk.

Belangrijk is dat je beiden in beweging brengt. Door stil te staan bij het verlies, besef je wat je kunt doen om (groter) gezondheidsverlies te voorkomen. Of om te erkennen, accepteren dat je een verlies lijdt. Zo was ik zelf in het begin weinig open over mijn diabetes op mijn werk, ik wilde het niet erkennen, en had dan moeite om lekkernijen te weigeren. Nu ik meer open ben, is dat probleem niet meer aan de orde.

Kracht
Als je je ziekte kunt accepteren, ontstaat er ruimte voor wat er wel is. Voor de wereld om je heen en de uitdagingen van elke dag, ook nu je een aandoening hebt. Er ontstaat kracht om het verlies te dragen en om je leven anders in te richten. Misschien met een ander ritme of andere activiteiten. Om verder te kunnen, is het dus juist goed om stil te staan bij verlies.

Wil je reageren op dit bericht, dan moet je ingelogd zijn met je account.