Home Forums Medicijnen Wat is jouw ervaring met de overstap van Lantus-insuline op Abasaglar?

Wat is jouw ervaring met de overstap van Lantus-insuline op Abasaglar?

Gebruik(te) jij Lantus-insuline en ben je zonder verdere berichtgeving geconfronteerd met een overstap naar biosimilar insuline Abasaglar?

DVN heeft meegewerkt aan een stappenplan*. Om deze overstap in goede banen te leiden. Om te weten of dit stappenplan in de praktijk wordt toegepast, horen we graag jouw ervaringen. Deel ze met ons en laat ons weten hoe je werd geïnformeerd over de overstap. Door wie (behandelaar, apotheker)? Wanneer speelde dit? En vooral: ben je uiteindelijk wel of niet overgestapt?

Alvast bedankt!
Belangenbehartigers van DVN, Carin en Heleen

*Het stappenplan is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Diabetesfederatie (NDF). Ook de diabetesvereniging Nederland, de apothekersvereniging (KNMP) en zorgverzekeraar VGZ betrokken. Ook SGE, een groep huisartsen, praktijkondersteuners en apothekers zijn hierbij betrokken geweest en hebben het uitgetest.

 • De arrogantie van de zorgverzekeraar. Het is voor hun niet van belang dat een patiënt en behandelaar weer aan de slag moeten met opnieuw inregelen van je insuline, met alle gevolgen die dat met zich mee kan brengen.
  En Abasaglar is niet goedkoper dan Lantus, maar de hoge heren van de zorgverzekeraar krijgen waarschijnlijk een hogere bonus. Transparantie is ver te zoeken.
  En dan is een er leuk stappenplan, ziet er op papier leuk uit, de praktijk is een andere.
  De zorgverzekeraar moet NIET op de stoel gaan zitten van de huisarts of medisch specialist!

 • Mijn Apotheek vertelde mij de laatste keer dat ik er was, en het er over had met hen dat ze in discussie waren geweest met de zorgverzekeraars om hen te waarschuwen welke gevolgen het kon hebben voor de patiënt en de behandelaars om over te stappen op deze nieuwe insuline.

  Het antwoordt was er al, ze trokken zich daar niets van aan, grof gezegd en ze zouden wel zien.

 • Ik gebruik nu ruim een maand Abasaglar iplv Lantus. Heb meer pijn in spieren en gewrichten. Avondbloedwaarde schommelt meer. Heb de gang van zaken voorgelegd aan de praktijkondersteunster. Die gaat er achteraan, want ze is het totaal niet eens met de manier waarop eea is gegaan.
  Mijn idee: Lantus en Abasaglar zijn op het eindpunt even duur, dus is er een tussenlaag vet aan het verdienen aan onze gezondheid!

 • Ik vind de DVN (waar ik al meer dan 30 jaar lid van ben) zo stil……….

 • Onderstaand de reactie van mijn zorgverzekeraar OHRA. Vanwege privacy heb ik mijn naam en de naam van de medewerkster klachtenteam niet vermeld.

  Onderwerp: geneesmiddel Abasaglar

  Geachte heer XXXXXX,

  In uw reactie op mijn verzoek voor een telefonische afspraak, laat u mij weten uw klacht telefonisch niet te willen bespreken. U verzoekt mij schriftelijk te reageren en met deze e-mail voldoe ik graag aan uw verzoek. Graag geef ik u meer informatie over de wijziging van geneesmiddel Lantus naar het preferente geneesmiddel Abasaglar (Insuline Glargine).

  Achtergrond informatie
  Wij zijn als zorgverzekeraar altijd zoekende naar een juiste balans tussen de prijs en de kwaliteit van zorg en van geneesmiddelen. De betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. Wij hechten er waarde aan om voor onze verzekerden kwalitatief hoogwaardige zorg beschikbaar te maken en deze daarnaast betaalbaar te houden. Daarom zullen wij bij gelijkblijvende kwaliteit altijd kiezen voor de meest doelmatige oplossing en dit heeft geresulteerd in de keuze om een preferente afspraak te maken met de fabrikant van Abasaglar. De prijs van Abasaglar is hetzelfde als de prijs van Lantus. Ik kan me voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Na de introductie van Abasaglar vond er een landelijke prijsdaling plaats voor Insuline Glargine. Verzekerden die insuline Glargine gebruiken, profiteren van deze prijsdaling. Ook zorgt onze preferente afspraak met de fabrikant van Abasaglar ervoor dat onze zorgpremie stabiel blijft of minder hard stijgt dan nodig is.

  Preferentiebeleid
  Wij hechten veel waarde aan een goede gezondheid van onze verzekerden. Ook begrijp ik dat het lastig is om af te stappen van uw vertrouwde geneesmiddel Lantus. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en ook Diabetesvereniging Nederland (DVN) staan achter ons besluit om Abasaglar aan te wijzen als het preferente geneesmiddel. Uw behandelend arts zal de overstap van Lantus naar Abasaglar met u bespreken en u ook begeleiden volgens afspraken die hierover gemaakt zijn in het stappenplan van de Nederlandse Diabetesfederatie (NDF). U krijgt de Lantus hierdoor in 2019 nog vergoed. Alleen bij een gegronde medische noodzaak kan er worden afgeweken van ons preferentiebeleid. Hieronder wordt verstaan dat de behandeling met het door ons aangewezen geneesmiddel, Abasaglar aantoonbaar medisch niet verantwoord is.

  Niet eens met ons beleid
  Mocht u ondanks mijn uitleg het oneens blijven met ons dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), postbus 291, 3700 AG Zeist, telefoonnummer (088) 900 69 00. Bij deze stichting werkt de Ombudsman Zorgverzekeringen. De Ombudsman probeert door bemiddeling uw klacht op te lossen. Als dit niet lukt, dan kan de SKGZ een bindend advies uitbrengen. De SKGZ is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. De uitkomst van de procedure is beschikbaar uiterlijk 90 dagen nadat de SKGZ het volledige dossier ontvangen heeft. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van SKGZ. Wilt u uw klacht niet voorleggen aan de SKGZ? Dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de rechter.
  ===========================================================================================
  Het is duidelijk dat het meer vragen oproept dan antwoorden geeft.

  “abracadabra” is niet goedkoper! Toch preferent.
  Wat zit hier achter?

  Wat is “doelmatig” voor mij als patiënt/cliënt, als het voor mij niet goedkoper is (zelfs aantoonbaar duurder is!)?
  Wat is “doelmatig” voor de zorgverzekeraar, als het voor mij niet goedkoper is?

  Wat is de rol van DVN in deze zaak/”Lantus-gate”?
  Wordt DVN hier door de zorgverzekeraar gebruikt?
  Heeft DVN hier ook een – financieel?- belang bij?

  Graag ontvang ik antwoorden van DVN, onderbouwd met feiten en cijfers, op al deze vragen.

  Alvast bedankt.

 • Voor alle duidelijkheid: ik neem het de mevrouw van het klachtenteam niets kwalijk. Zij doet alleen maar haar werk.

  Daarom heb ik ook een brief naar dhr. Koopman gestuurd: hij is de hoogste man binnen OHRA. Ik hoop binnenkort zijn reactie op mijn klachtenbrief te kunnen vernemen.

 • @jantje123 Nog een vraag om aan OHRA te stellen: wat staat er precies in het contract tussen OHRA (dat is dus CZ) en fabrikant Lilly? Moeten ál hun verzekerden overstappen naar Abasaglar, of alleen de nieuwe gevallen? Vanaf welke datum? En wat is de looptijd van dit contract? Volgens Axon Healthcare richt Lilly zich op nieuwe patiënten en niet op het switchen van Lantus-patiënten. Als dat zo is, dan is er GEEN ENKELE REDEN om bestaande Lantus gebruikers over te zetten op Abasaglar, zeker niet nu OHRA heeft toegegeven dat Lantus NET ZO GOEDKOOP IS als Abasaglar (wat we natuurlijk ook allang wisten uit het farmacotherapeutischkompas.nl; de patronen van Lantus zijn zelfs goedkoper dan de wegwerppennen van Abasaglar).

 • Hallo @ Jantje123,

  Eigenlijk wordt door OHRA in je mail al gezegd, mocht het niet goed werken die Abasaglar en je behandelaar staat er ook achter kun je altijd terugkeren naar je vertrouwde Lantus.

  Dit is al wat ik met mijn behandelaar heb besproken, ik heb toevallig een nieuwe bestelling voor Lantus gedaan, dus kijken wat er gebeurt, of er überhaupt een uitleg komt door de apotheker.

  Tenslotte is de behandelaar die het laatste woord heeft, en niet de verzekeraar.

 • beste @rodia1 was het maar waar, dat de behandelaar het laatste woord heeft! Dat is helaas in Nederland niet het geval. Er is verschil tussen medische indicatie en vergoedingsindicatie. Iets kan medisch door je behandelaar geïndiceerd zijn maar dan betekent helaas niet dat het dan ook vergoed wordt.
  Het enige wat OHRA hier lijkt toe te zeggen is dat als Abasaglar medisch niet verantwoord wordt bevonden door de behandelaar dat ze dan kúnnen afwijken van hun preferentiebeleid. De vraag is of de behandelaar wil verklaren dat het onverantwoord is om Abasaglar te gebruiken en vervolgens is het nog maar de vraag of OHRA ook werkelijk gáát afwijken van hun preferentiebeleid. Wat je hier wel aan kunt zien, is dat de verzekeraar heeft veroorzaakt dat alle behandelaars het heel druk gekregen hebben met het begeleiden van patiënten en het schrijven van indicaties. Heeft iemand wel eens uitgerekend wat al die consulten allemaal kosten, en dat voor iets dat niet eens goedkoper is?

  • Ik ben bij Univé verzekerd, wellicht is het daar anders, maar denk het niet.

   En logischer is het inderdaad dat het bij nieuwe gevallen, dus nieuwe insuline gebruikers dit eerder voor de hand ligt om naar deze insuline te gaan.

   Maar zoals ik uit eerdere reacties lees, is dat dus niet het geval en moeten we er blijkbaar allemaal aan geloven.

   In mijn geval, ik wacht af en wie weet is die insuline nog niet eens zo slecht.

  • Ben42

  Hallo Rodia1

  Tenslotte is de behandelaar die het laatste woord heeft, en niet de verzekeraar.
  De behandelaar bepaald welk middel (werkzame stof) hij voorschrijft, in dit geval gaat het over de werkzame stof Glargine. Vervolgens bepaald de verzekeraar van welke fabrikant dat product betrokken wordt.

  De verzekeraars proberen over het algemeen het middel zo goedkoop mogelijk te betrekken. Dat weten de producenten van geneesmiddelen en in Nederland zijn ze bereid om de prijzen voor geneesmiddelen te verlagen. (In ons omringende landen zijn geneesmiddelen veelal duurder, in de US zijn geneesmiddelen zoals Insuline veel duurder). De verzekeraars zorgen hierdoor dat de producenten met elkaar gaan concurreren. In geval van de Glargine, heeft de verzekeraar het voor elkaar gekregen dat de leveranciers (ook de oorspronkelijke leveranciers) voor een relatief lage prijs het middel levert.

  Wat de werkelijke prijzen zijn die de verzekeraars voor de middelen betalen, zullen ze over het algemeen niet publiceren. De prijzen die wij zien, zijn vaak niet de prijzen die werkelijke betaald worden.

  Door deze wijze van werken zorgen de zorgverzekeraars ervoor dat de prijzen in Nederland voor Insuline veel lager zijn dan de prijzen voor insuline in b.v. de U.S. Door je alleen naar de Nederlandse gepubliceerde prijzen te kijken zie je dit effect niet. De doelmatigheid van deze werkwijze zie je wel door de prijzen te vergelijken met omringende landen of door te vergelijken met de prijzen in de US.

  En voor mensen die medicatie gebruiken is het in het algemeen vervelend, dat het merk, de vorm, de kleur, de verpakking, de toedieningshulpmiddelen de hulpstoffen etc. van medicijnen veranderen. In het algemeen beinvloed dit niet de werking van het middel. Zelf ervaar ik het ook als lastig als een verpakking etc. weer eens veranderd. Ook vermoed ik dat een deel van de medicatie fouten direct wordt veroorzaakt door dit soort wijzigingen.

  In het algemeen blijft het zo dat de behandelaar gaat over de werkzame stof, de verzekeraar gaat over de leverancier van die stof.

  Ben

 • Hallo @ben42 Je kunt niet zo in het algemeen stellen dat “de behandelaar het laatste woord” heeft. Dat heb ik wel gemerkt met de Freestyle Libre. De behandelaar schrijft een brief dat deze sensor medisch noodzakelijk is. Dat betekent dan niet dat deze sensor dan ook vergoed wordt. Zorgverzekeraar heeft dus het laatste woord.
  Dat is óók zo met heel aantal medicijnen, werkzame stoffen die wel medisch noodzakelijk zijn en worden voorgeschreven maar niet vergoed worden. Er is dan óf een eigen bijdrage of het wordt in zijn geheel niet vergoed. Ik denk dat je het iets te ideaal ziet, of misschien nog geen negatieve ervaringen gehad hebt.

  In dit specifieke geval heeft de verzekeraar het NIET voor elkaar gekregen dat het middel een relatief lage prijs heeft. Immers, Lantus is net zo goedkoop. Dat is informatie van OHRA zélf (lees de boven geposte brief), niet slechts uit de gepubliceerde prijzen. Misschien is het wel zo, dat de verzekeraar indirect heeft bereikt dat de prijs van Lantus is gezakt (tot hetzelfde niveau van Abasaglar). Maar daarmee is het onzinnig geworden om iedereen te laten overstappen. Het leidt voor dit middel dus alleen maar tot extra kosten (extra consulten, extra begeleiding). Daarom vroeg ik naar de inhoud van het contract dat de zorgverzekeraar heeft. Hoe vast hebben zij zich verbonden aan Lilly? Wanneer mag de verzekeraar (en de verzekerde) pas weer profiteren van eerlijke prijsconcurrentie?

 • Wat ik me eigenlijk ook afvraag, hoe zit het dan nu met Lantus, wordt die helemaal niet meer geleverd of is dit alleen, maar weggelegd voor diegene die dit zelf moeten betalen uit eigen zak.

  • Ben42

  Hallo @ben42 Je kunt niet zo in het algemeen stellen dat “de behandelaar het laatste woord” heeft.
  Dit heb ik niet geschreven. Ik heb het over werkzame stof, dus over medicatie. Waarbij voor dure medicatie nog een aantal additionele zaken van toepassing zijn.

  Dat heb ik wel gemerkt met de Freestyle Libre. De behandelaar schrijft een brief dat deze sensor medisch noodzakelijk is. Dat betekent dan niet dat deze sensor dan ook vergoed wordt. Zorgverzekeraar heeft dus het laatste woord.
  Hier hebben we het over een hulpmiddel, niet over medicatie. Hulpmiddelen zijn richtlijnen voor. Een behandelend arts heeft daar wel invloed op, maar niet uitsluitend. (De inhoud van de basisverzekering wordt door de politiek bepaald, niet door de verzekeraar. Voor extra’s (extra vergoedingen of extra verzekeringen), daar heeft de verzekeraar wel zijn eigen zegje in.

  Dat is óók zo met heel aantal medicijnen, werkzame stoffen die wel medisch noodzakelijk zijn en worden voorgeschreven maar niet vergoed worden. Er is dan óf een eigen bijdrage of het wordt in zijn geheel niet vergoed. Dure medicatie zijn inderdaad andere richtlijnen voor.

  Ik denk dat je het iets te ideaal ziet, of misschien nog geen negatieve ervaringen gehad hebt.
  Mijn ervaringen laat ik erbuiten. En hoe ik het zie daar heb ik niet over geschreven.

  In dit specifieke geval heeft de verzekeraar het NIET voor elkaar gekregen dat het middel een relatief lage prijs heeft. Immers, Lantus is net zo goedkoop.
  Het middel heeft in vergelijking met het buitenland een relatief lage prijs, dat heeft de verzekeraar voor elkaar gekregen. (Dat daarmee ook een relatief lage prijs voor de Lantus is ‘ontstaan’, dat is alleen maar een pluspunt).

  Dat is informatie van OHRA zélf (lees de boven geposte brief), niet slechts uit de gepubliceerde prijzen. Zoals al gezegd, ook de OHRA zal de prijzen die worden betaald niet vrij geven. Dat iemand van de voorlichting de publieke prijzen als gelijk noemt doet daar niet aan af. Ik weet niet wat de prijzen zijn, dat zal een gemiddelde werknemer van de OHRA ook niet weten.

  Misschien is het wel zo, dat de verzekeraar indirect heeft bereikt dat de prijs van Lantus is gezakt (tot hetzelfde niveau van Abasaglar). Maar daarmee is het onzinnig geworden om iedereen te laten overstappen.
  Hoe het precies in zijn werk is gegaan en in zijn werk gaat kan ik ook alleen maar na gissen. Aan de afgesproken prijs zullen ook door de leverancier randvoorwaarden zijn gesteld. Deze randvoorwaarden verdwijnen niet als een andere leverancier zijn prijzen ineens gaat veranderen.

  Het leidt voor dit middel dus alleen maar tot extra kosten (extra consulten, extra begeleiding). Daarom vroeg ik naar de inhoud van het contract dat de zorgverzekeraar heeft. Hoe vast hebben zij zich verbonden aan Lilly? Wanneer mag de verzekeraar (en de verzekerde) pas weer profiteren van eerlijke prijsconcurrentie?
  Het is zeker zo dat regels en wijzigingen regels vaak nadelige gevolgen hebben voor de kosten voor bepaalde mensen. Soms worden die kosten te laag ingeschat, waarbij de totale omzetting meer kost dan het ooit oplevert.
  Ook bij de overheid komt het voor dat ze op die manier ‘geld over de balk’ gooien. Soms wordt er vooraf niet goed genoeg nagedacht over een verandering. Onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en leveranciers en ook de uitkomsten worden zelden naar buiten gebracht. Vaak wordt er wel iets gezegd in de richting van het publiek, maar zelden komen de cijfers op tafel. Onderhandelen wordt over het algemeen gedaan in situaties waarbij beide partijen niet het achterste van hun tong laten zien.

  Van flink wat zaken, zoals de onderhandelingen, daar heb ik ook geen inzicht in. Zou ik dat wel hebben, dan zou ik misschien ook tot een oordeel kunnen komen. In deze draad gaat het over het overzetten van de medicatie Glargine van een merk naar een ander merk. Mijn opmerkingen slaan op die ‘overstap’.

  Vriendelijke groet,
  Ben

  • puck

  Ik heb 2 weken abasaglar gebruikt, kreeg heel erge spierpijn van in bovenbenen en slaap handen.
  Volgens de apotheker kan dit niet ,zal ergens anders aan liggen.Ik heb toch de lantus
  weer meegekregen,moest toch zelf betalen voor het eigen risico.
  Nu 2 keer de lantus gespoten en geen klachten meer. Ina

 • Ik ga vanmiddag mijn insuline ophalen, had natuurlijk gewoon Lantus besteld, maar mij benieuwen wat ik meekrijg.
  Ook ik heb een vermoeden dat ik die Abasaglar meekrijg met waarschijnlijk een speciale uitleg hierover van de apotheek.

  Wat ik er tot op heden over lees bij https://www.mijnmedicijn.nl/diabetes-suikerziekte-insulines/abasaglar lijkt het nogal mee te vallen met deze insuline.

  De bijwerkingen die @puck noemt, heb ik daar nog niet gelezen, en is trouwens wel handig @puck om dit daar te vermelden.

  Ik hou jullie op de hoogte.

 • Inmiddels gebruik ik Abasaglar nu sinds 3 juni, en moet zeggen dat ik er tot op heden prettige ervaringen mee heb, tenminste wat de toediening betreft, gaat soepel en vlot.

  Alleen merkte ik vanochtend op dat ik uitslag aan mijn hals en onderkin had, allemaal kleine bultjes, of dit nu met deze insuline te maken heeft, moet ik nu even afwachten, of dat ik door een fanatieke mug meerdere keren ben gestoken.

  Dat zal moet blijken, even dit aanzien of het erger wordt.

 • Mijn man gebruikt al 18 jaar lantus, toen ik zijn medicatie ging halen ,dus lantus werd mij zonder pardon gemeld dat hij ablasagar kreeg en geen lantus meer met erbij werd gemeld, het is hetzelfde, dus ook hetzelfde gebruik,verder niets. Beetje raar toch.
  Vriendelijke groeten els sielias

 • Overstap stappen plan? begeleiding wat is dat?
  Had weer nieuwe Lantus nodig, kreeg een papieren zakje mee met de insuline en thuis aangekomen bleek het ablasagar te zijn, navraag gedaan bij mijn behandellaar, was exact hetzelfde werd mij verzekerd, nou mooi niet ik heb nu schommelingen niet normaal meer, ik heb nu in een maand meer zenuw beschadigingen dan in de 10 jaar van mijn diabetes verleden, zere handen en voeten, dus ze worden bedankt.
  Ik hoop weer terug te kunnen naar lantus.
  Als ik goed ben ingelicht werkt ablasagar maar 16 tot 18 uur, ik spuit deze voor ik naar bed ga dus middags rond 14-16 uur is het uitgewerkt, na mijn avond eten vliegt het omhoog en moet ik novorapid blijven bij spuiten om het maar een beetje redelijk te houden maar hypers van 18 tot 20 waren heel normaal, dus echt balen.

  • Rodia1

  Hallo KeesMoek,

  Waar haal je die informatie vandaan dat deze insuline maar 16-18 uur werkt, ik heb dat namelijk nergens kunnen vinden en zou natuurlijk ook niet mogen lijkt mij.

  Overigens gebruik ik deze insuline nu 8 dagen en kan niets vreemds of anders merken hiervan moet ik eerlijk zeggen.

  Hoe dat over 1 maand is moet ik nog zien, is nu nog weinig over te zeggen.

  Verder werd er alleen met de eerste afgifte door de apotheker vermeld dat i.p.v. de Lantus dus nu deze insuline werd vervangen en werd gevraagd of ik daarvan op de hoogte was, en was ook zo.

  Stappenplan was er niet, werd gewoon tussen neus en lippen door mij verteld.

 • KeesMoek ,drie maanden geleden ben ik juist van Lantus overgestapt naar Tresiba omdat de Lantus veel te kort werkte en ik steeds in de nacht moest bij spuiten. ik spoot de Lantus met de lunch.
  De Tresiba was ook wennen qua instelling. spuit deze de late avond, maar doet het nu prima.

  • Ook ik gebruik sinds een jaar Tresiba, ben er tevreden over en werkt lang. Geen gedoe met bjbetaling etc. Nu moet ik zeggen – schrijven, ik heb een verzekering die heeft geen preferentie beleid.

Wil je reageren op dit bericht, dan moet je ingelogd zijn met je account.