Home Forums Verzekering en vergoeding Zorgverzekering 2016 hulpmiddelen

 • kdrkdr

Zorgverzekering 2016 hulpmiddelen

Helaas heb ik de nodige klachten en heb voor diverse kwalen hulpmiddelen nodig. Op de sites van bijvoorbeeld DSW en ONVZ kan je vinden of een hulpmiddel (insulinepomp, orthopedisch schoeisel, beademingsapparatuur etc.) je eigendom wordt en hoe vaak het vervangen mag worden. Menzis zegt dat ze er mee komen. (voor 2015 staat het er ook)
Bij Ohra en CZ vind ik de informatie niet. (CZ antwoordt op vraag: we vervangen als nodig is. Vaag!)
Best belangrijke informatie. Voorbeeld: als je een pomp in bruikleen hebt kan je hem (juridisch gezien) niet verzekeren. Hoeft ook niet. Als hij je eigendom is natuurlijk wel. Ook vind ik het wel fijn om te weten hoe lang ik bijvoorbeeld met spullen moet doen.
Heeft de DVN zo’n overzicht? Als dat niet zo is hierbij een tip: vraag alle verzekeringen een duidelijk document te maken zoals DSW dat doet https://t.co/QpvqKR90Ph. Is voor iedereen begrijpelijk. Zeker voor verzekeringen die DVN aanbiedt lijkt me het logisch dat leden weten wat ze krijgen.

 • Hallo kdrkdr,

  we hebben even wat zoekwerk verricht. Hieronder de informatie van de verzekeraars met wie DVN een collectief contract heeft.

  CZ heeft net als DSW een regelement hulpmiddelen op de site: https://www.cz.nl/~/media/actueel/voorwaarden/reglement%20hulpmiddelen.pdf?la=nl-nl.
  De informatie van OHRA vind je hier: http://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/diabetesmateriaal.jsp
  En de informatie van Zilveren Kruis vind je hier: https://vergoedingen.zilverenkruis.nl/diabeteshulpmiddelen.

  Heb je specifieke vragen over de informatie op die pagina’s, dan kun je het beste even contact opnemen met de betreffende verzekeraar.

  • Pedro

  Een vraag aan de CZ verzekerden:
  Op de site van CZ staan de vergoedingen die gegeven worden voor diabetes testmateriaal, bij 3 of meer injecties per dag staat dat zij maximaal € 1,60 per dag vergoeden. Is dit alleen voor de teststrips of moeten hier ook de lancetten van betaalt worden en hoeveel wordt er gerekend voor een teststrip, is dit plm. 40 cent?
  Dit is de tekst:

  Diabetestestmateriaal zoals bedoeld in de basisverzekering zijn glucosemeters, teststrips, lancetten en prikpennen. Hiermee bepaalt u de bloedsuikerwaarde in uw bloed. Hebt u een insulinepen of insulinepomp nodig? Bekijk de vergoedingen insulinetoedieningsmateriaal.

  Vanaf 1 januari 2014 krijgt u een vergoeding op basis van een categorie-indeling. Welke categorie op uw situatie van toepassing is, hangt af van hoe vaak u per dag insuline spuit.

  1A. Behandeling met insuline wordt overwogen. U bent nagenoeg uitbehandeld met bloedsuikerverlagende orale middelen. Vergoeding € 35,70 (eenmalig voor de looptijd van je verzekering).
  1B. U hebt zwangerschapsdiabetes met of zonder gebruik van insuline. Vergoeding: € 228,48 (maximale vergoeding voor de duur van je zwangerschap).
  2. U hebt 1 tot 2 maal daags een insuline-injectie nodig. Vergoeding: € 0,43 per dag.
  3A. U hebt 3 of meer insuline-injecties per dag nodig. Vergoeding: € 1,60 per dag.
  3B. U hebt 3 of meer insuline-injectie per dag nodig en het is medisch noodzakelijk dat de bloedglucosemeter voldoet aan persoonsgebonden eisen. Vergoeding: € 1,96 per dag.
  4: U bent gebruiker van een insulinepomp. Vergoeding: € 2,73 per dag.

  Dus is dit ongeveer 400 teststrips per kwartaal + 400 lancetten.
  Ik denk er namelijk over om van Menzis naar CZ over te stappen gezien de “snode” plannen die Menzis heeft.

   • kdrkdr

   De reactie helpt me niet verder. Op alle sites kan je zoeken op “Regelement hulpmiddelen” en dan vind je wel een overzicht. Hoe lang je met spullen moet doen staat er vaak niet in. Verzekeraars moeten een voorbeeld nemen aan DSW die wel helder is. Lijkt me nou een mooie taak voor een patientenvereniging om die vraag uit te zetten.

  • Pedro

  Voor de volledigheid nog even de pagina waar dit vandaan komt:
  https://www.cz.nl/vergoedingen/diabetestestmateriaal

  De vergoedingen van 2015 gelden ook voor 2016

 • Hallo Pedro,

  Diabetestestmateriaal omvat glucosemeters, teststrips, lancetten en prikpennen. Het hele pakket dus. In het reglement hulpmiddelen staat dit ook beschreven (p.26): https://www.cz.nl/~/media/actueel/voorwaarden/reglement%20hulpmiddelen.pdf?la=nl-nl.

  • Pedro

  Maar wat is de normale verstrekking per kwartaal 400 strips?

 • Even gecheckt bij CZ. De normale verstrekking per kwartaal is inderdaad 400 strips, als je in de categorie drie of meer injecties per dag valt. Weet je zo voldoende Pedro?

  • Pedro

  OK, bedankt, ik weet genoeg. Die € 1,60 per dag is zo niets zeggend als je de prijsafspraken tussen de leveranciers en de zorgverzekeraars niet kent.

  Toen ik een doosje strips zelf moest kopen bij de apotheek moest ik destijds € 53 betalen voor 50 stuks. Toen mijn verzekering ze ging vergoeden nam de apotheek opeens genoegen met € 26 per 50. Momenteel zie ik dat ze € 19,71 per 50 vergoeden op mijn overzichten. Dus de prijzen zijn voor de gebruiker niet altijd even duidelijk.

  Ik denk dat ik de overstap maar maak naar CZ met een 50+ aanvullende verzekering (collectief via mijn werk, dat scheelt weer aardig wat procenten nml. 10% basis en 15% op aanvullende)

 • bij CZ heb ik tot nu toe altijd een machtiging via de specialist gekregen voor meer strips

 • Beste Kdrkdr, Uit je vraag maakte ik op dat je deze info niet kon vinden bij sommige verzekeraars. Nu zie ik dat je iets anders bedoelt. De termijnen voor het gebruik van hulpmiddelen staan vast: voor een meter 3 jaar, voor een pomp 4 jaar. Daar hoeven we dus geen overzicht van te maken, dit geldt voor alle zorgverzekeraars.

  Als er meer vragen zijn, dan horen we dat graag!

Wil je reageren op dit bericht, dan moet je ingelogd zijn met je account.