Home Forums Verzekering en vergoeding FGM voor iedereen in basispakket: snel graag! Reageer op: FGM voor iedereen in basispakket: snel graag!

  • Hunter

De relevantie van wat wij er van vinden mag duidelijk zijn. Iedereen is het daarover eens als je de conclusies leest. Vwb de inclusie en exclusie criteria: elk onderzoek en zijn statistiek zijn zodanig te manipuleren dat de hypothese gehaald wordt. En mag ik er ook op wijzen dat dit geen onderzoek is, maar enkel een dataregistratie met bepaalde criteria. Onderzoek (elk medisch onderzoek ) moet namelijk aangemeld worden bij https://clinicaltrials.gov. Deze is hier dus niet te vinden. Dus, Wie heeft deze criteria opgesteld: het ZiN? De zorgverzekeraars? Welk doel? De laatste stand der wetenschap en praktijk met behulp van clinical trials wordt hier dan ook met voeten getreden, net zoals het feit dat het niets meer waard is als men 18jaar en 1 dag oud is.
Buiten dat, de resultaten die hier met deze methode zijn toegepast staan op zich en lijken mij relevant en significant genoeg om een conclusie te trekken. Erger, die conclusies waren na het eerste ½ jaar van de registratie niet significant anders dan de 1 jaars resultaten (met enig verschil het aantal mensen wat data heeft ingediend)
Waarom zo lang gewacht?
Waarom staat de datum van dit proefschrift op Jan 2018 en gaat het embargo voor publicatie pas eraf eind 2018? Waren de laatste cijfers nog niet bekend? En zouden die andere conclusies kunnen geven? Of was de vereveningsbijdrage al binnen bij de zorgverzekeraars?

Ten slotte: lange termijn…. het kan/mag niet zo zijn dat na 5 jaar dit product nog steeds niet ruim toegankelijk is gesteld voor alle DM1 diabeten die hiermee willen/kunnen meten. Ons omringende landen hebben dit al omarmd op basis van bestaande literatuur van inmiddels een paar jaar oud. Zij wachten niet op een Nederlandse dataregistratie die opnieuw laat zien dat het positief is voor de mensen en goedkoper voor de gezondheidszorg op korte termijn (zoals blijkt in dit proefschrift) dus zeker op lange termijn als complicaties hiermee voorkomen en terug gedrongen kunnen worden.

Oren en ogen open, lees en luister wat de lijdend voorwerpen er van vinden. Zij willen niet meer prikken als scannen ook tot de mogelijkheid behoord.
Wat is het nut om naar de internist te gaan als zij niet meer mogen uitmaken of een diabeet de FSL zou moeten gebruiken. De zorgverzekeraar en ZiN zitten op hun stoel. De specialist is monddood en kunnen alleen de moeilijk behandelbare patiënten begeleiden. Met de FSL zou voor een goed ingestelde diabeet een e-consult 1/jaar voldoende moeten zijn. De internist controleert de cijfertjes en vraagt of je klachten hebt die verband houden met diabetes. Anders is het niet. Goedkoper ook niet.