Home Forums Verzekering en vergoeding FGM voor iedereen in basispakket: snel graag! Reageer op: FGM voor iedereen in basispakket: snel graag!

@drentscheaa Ik denk dat je inderdaad mijn opmerking “De netto kosten zijn hierdoor lager dan onze belangenbehartiger beweert.” verkeerd interpreteert. Hier viel je over. Volgens jou klopt die stelling niet. De kosten voor de FSL sensoren zijn volgens het artikel van DVN ongeveer € 1.600 per jaar per gebruiker. Dat klopt. Maar het artikel vermeldt helaas niet dat er enkele besparingen tegenover staan. Daardoor zijn de netto kosten lager. Als ik alleen maar de kosten van de strips eraf haal, kom je al op lagere nettokosten dan die € 1.600. Daar heb je geen lange termijn kostenonderzoek en geen scripties of proefschriften voor nodig. En dan is de vermindering van ziekenhuisopnames nog niet eens meegenomen. Dat trekt de nettokosten nog verder naar beneden. Waar het netto op uitkomt is inderdaad niet bekend maar dus zeker niet € 1.600/jaar.