Home Forums Verzekering en vergoeding FGM voor iedereen in basispakket: snel graag! Reageer op: FGM voor iedereen in basispakket: snel graag!

Het is geen klinische trial, maar volgens elke gangbare definitie is het wel een onderzoek. Dat staat zelfs in de samenvatting van de scriptie.
Wat betreft de inclusiecriteria weet ik niet wie die opgesteld heeft. Mijn punt is dat de resultaten van het onderzoek alleen relevant zijn voor de groep patiënten die aan die criteria voldoet. Van die groep voldoet een deel al aan de huidige voorwaarden voor vergoeding. De resultaten kunnen helaas niet geëxtrapoleerd worden naar de hele populatie diabetespatiënten, waar ook mensen die goed ingesteld zijn een goed HbA1c hebben onder vallen. Dit onderzoek kan daarom hooguit een argument zijn voor uitbreiding van de vergoeding naar de groep die wel aan criteria voor het FSL-register, maar niet aan de huidige voorwaarden voor vergoeding voldoen.

Uit deze scriptie blijkt niet dat het op de korte termijn goedkoper is voor de gezondheidszorg. Uit het feit dat de ziekenhuisopnames afgenomen zijn, kun je niet afleiden dat de totale zorgkosten afgenomen zijn. Voor enkele individuen zal dat ongetwijfeld het geval zijn. Echter, om uitspraken over alle deelnemers te doen, zullen de zorgkosten voor de hele groep berekend moeten worden. Dat is voor deze scriptie waarschijnlijk niet gedaan, want gezondheidseconomie is een heel ander vakgebied dan geneeskunde.

Het nut van de internist is niet minder dan voor de uitvinding van de FSL, maar een klein beetje toegenomen. Terwijl voorheen de FSL aan niemand voorgeschreven kon worden, is dat nu bij een beperkte groep patiënten mogelijk.