Home Forums Verzekering en vergoeding FGM voor iedereen in basispakket: snel graag! Reageer op: FGM voor iedereen in basispakket: snel graag!

Voor sommige individuele patiënten staan er besparingen tegenover, maar onderzoek zal moeten uitwijzen of dat ook voor de populatie diabetespatiënten als geheel geldt en hoe groot die besparing dan is. Bijvoorbeeld, niet iedere patiënt zal minder strips gaan gebruiken. Zelf zou ik graag gebruikmaken van de FSL, maar toch minimaal 4x per dag blijven prikken, omdat ik het onverantwoord vind om een bolus te baseren op sensormetingen. Sensormetingen zijn onnauwkeuriger, kunnen niet gekalibreerd worden en hebben enige vertraging. De informatie tussen de bloedsuikermetingen is wel heel waardevol. Op dit moment heb ik namelijk geen idee hoe mijn bloedsuikerspiegel tussen de metingen fluctueert en of daar verbetering mogelijk is. Hypers en hypo’s zou ik eerder kunnen zien aankomen.
Onderzoek kan ook uitwijzen hoe groot de groep patiënten is die te maken heeft met ziekenhuisopnames en of besparingen op ziekenhuisopnames in deze groep een significante besparing vormen voor de hele populatie diabetespatiënten.
Nogmaals, ik zou graag vergoeding voor de FSL willen, maar om de overheid te overtuigen moet daarvoor een sterke onderbouwing zijn.