Home Forums Verzekering en vergoeding FGM voor iedereen in basispakket: snel graag! Reageer op: FGM voor iedereen in basispakket: snel graag!

  • Hunter

Kritiek op een onderzoek mag en kan altijd om de juiste richting te bepalen.
Afgaande op de resultaten en conclusies zijn er tot nu toe op bovenstaande meldingen alleen kritische geluiden te zien over de kosten, en wie wel en wie niet onder deze vegoeding zou kunnen vallen. Er wordt echter in zijn geheel voorbij gegaan aan de kwaliteit van leven. Ook dat staat in de conclusie: het verhoogd de kwaliteit van leven.
Het ZiN kijkt ook naar de meerwaarde van een product/therapie in het verhogen/verbeteren van de levenskwaliteit. (Gezien de uitspraak gisteren over oncologische PHP behandeling, welk negatief uitvalt voor vergoeding) Laten we ze daaraan herinneren, de levenskwaliteit, levensvreugde, spontaniteit om iets te ondernemen (simpel even fietsen) vergroot je met gebruik van de sensor.
Is dit uit te drukken in geld: ja. Canadese studie heeft dit reeds gedaan. Er mag zo’n 34000C$/jr gespendeerd worden om 1 QALY te bereiken. Voor een schijntje van dit bedrag kan elke DM1 zo’n sensor gebruiken, zijn hele leven.

Economie is inderdaad een andere studie.
Economie en geneeskunde staan lijnrecht tegenover elkaar. Het verdienmodel (als ik dat economisch gezien mag zeggen) van de geneeskunde is aan het begin, maar zeker aan het einde van een leven. Ergens voor je 18e en na je 70e. Beide tijdsspannes waarin men niet economisch actief bijdraagt aan de gemeenschap, maar waar wel “verdient” kan worden in de geneeskunde. Het verdienmodel van de verzekeringsmaatschappij zit tussen de 18 en 70. Een periode waarin ziektes zich minder openbaren. Er is dus een tegenstrijdig belang tussen wat geneeskunde/patiënt wil en wat de premiebetaler/verzekeringsmaatschappij wil. In deze laatste periode wil de verzekeringsmaatschappij geld besparen om later uit te geven.

Dus het gaat niet om geld. Mijn inziens zijn er andere niet doorzichtige zaken achter de schermen die hebben geleid tot vooruitschuiven van een beslissing.