Home Forums Verzekering en vergoeding FGM voor iedereen in basispakket: snel graag! Reageer op: FGM voor iedereen in basispakket: snel graag!

  • Ben42

Hallo allemaal,

Natuurlijk heb ik ook meningen. En mijn mening is het dat de vergoeding voor het FSL ruimer zou moeten.

Verder wordt er in deze draad over mijn mening geschreven, waarbij ik die mening niet heb geschreven en het mijn mening ook helemaal niet is. Ook een kostenberekening heb ik niet gemaakt, slechts op een onderdeel heb ik een kostenberekening gemaakt. Of de mensen slordig lezen of slordig schrijven kan ik niet beoordelen.

Een voorbeeld:
Dus FGM voor iedereen in het basispakket: snel graag!
Daar ben ik het volledig mee eens

In Nederland zijn ongeveer 17 000 000 mensen verzekerd in het basispakket. Als iedereen een FSL vergoed zou krijgen zou dat een extreem hoog bedrag zijn. Dat iemand hier wat anders bedoelt dan zij of hij schrijft doet daar niet aan af.
Dit is dus slordig geschreven. (Bij een kostenplaatje van 1600 per persoon zitten we dan op een tikkeltje over de 27 miljard)

Wordt er mee bedoelt dat iedere diabeet de FLS vergoed zou moeten krijgen, dan hebben we het volgens het diabetesfonds over 1 200 000 mensen. (Bij 1600 per persoon zitten we dan op bijna 2 miljard). Misschien is dit wat in het schrijven bedoelt wordt.

Of hebben we het alleen over de type 1 diabeten die FLS vergoed zouden moeten krijgen. Of alleen over de insuline gebruikende diabeten die de FLS vergoed zouden moeten krijgen.

In het Isala-onderzoek was voor deelname een grens ingesteld voor de HbA1c. In het laatste onderzoek aangehaald door fgmindebasisverzekering werd een grens aangegeven van “Base case assumptions included (a) baseline HbA1c of 8.6%”.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen wordt de grens aangehouden van 8% (64 mmol).

Bij dit soort onderzoeken is er dus een grens gesteld. En zelf denk ik dat bij vergoeding een grens ook nodig is, maar de huidige regels zijn naar mijn mening veel te strak.

Zelf heb ik geen volledige kostenberekening gepresenteerd en ook heb ik mijn mening niet gegeven over waar de ‘grens’ dan wel moet liggen. Wat ik in deze draad wel heb gedaan is aangegeven dat er slordig wordt geschreven. En dat begon met mijn reactie op de zinsnede “Waarom worden de “kosten” in dit artikel verkeerd weergegeven?”.

In het betreffende artikel werden misschien de baten misschien niet voldoende naar voren gebracht. Maar de kosten werden niet verkeerd weergegeven.

Nu snap ik wel dat mensen vaak iets anders schrijven dan wat ze bedoelen. Maar over het algemeen reageer ik op wat mensen schrijven. Voor mij is niet altijd duidelijk is wat er bedoeld wordt.

Vriendelijke groet,
Ben