Home Forums Hulpmiddelen minimed 640G drama Reageer op: minimed 640G drama

  • BertR

Als je een nieuwe sensor plaatst, dan ontstaat er, door de naald rond de meetdraad zgn micro trauma. Hierdoor kan de meting de eerste 24 uur verstoord raken. Daarom geeft bv de helpdesk van Abbott vaak het advies om de Freestyle libre vte plaatsen en pas 12-24 uur later te activeren. In die tijd heeft het lichaam het grootste deel van het micro trauma gerepareerd.
Voor andere sensoren geldt eigenlijk precies hetzelfde. Om die reden plaats ik een nieuwe Dexcom sensor een dag eerder zodat kan acclimatiseren.
Veel gebruikers van OpenAps closed loop systemen doen dat ook. Als jouw insulinepomp wordt bestuurd met behulp van een sensor, dan wil je – ook bij een stop-voor-laag – wel graag dat dit zo goed mogelijk geschiedt. Om die reden gaat mijn voorkeur uit naar een pompregeling waarbij de meetwaarde van de sensor wordt afgelezen en bewaakt, bv met Xdrip op een smartphone. Je kunt dan elke ochtend, in nuchtere staat, de sensor ijken met een vingerprik en controleren of de afwijking niet te groot is. Als je met Xdrip een insulinepomp bestuurt, dan kun je de gemeten waarde gebruiken om te kalibreren.
Op die manier worden pompen van Medtronics (alleen oudere modellen), Dana (Koreaanse pompen) en Accu Chek (Combo en Insight) door nogal wat gebruikers in de wereld toegepast.
Zelf doe ik dat ook en daardoor zit ik meer dan 80% van de tijd binnen de band van 4 – 9 mmol/l.
Er zijn echter dagen dat ik schrik van de hoeveelheid insuline die mijn pomp naar binnen moet werken om de glucose omlaag te krijgen (zoals vandaag het geval is). Gemiddeld was er enkele uren lang een constant niveau van 7 eh nodig om in de buurt van de 12 mmol/l komen/blijven. Dat is het gevolg van sterk wisselende insulinerestentie. Met de hand valt dat niet gemakkelijk te regelen. In de link hier beneden is te zien hoe dat verloopt.
Zodra de glucosespiegel gaat dalen, dan houdt de pomp op met het toedienen van insuline totdat de glucose weer gaat stijgen. Dus basaal op nul!

Pompbesturing met AndroidAps