Home Forums Medicijnen Wat is jouw ervaring met de overstap van Lantus-insuline op Abasaglar? Reageer op: Wat is jouw ervaring met de overstap van Lantus-insuline op Abasaglar?

  • Ben42

Een reactie op enkele zinnen die ik tegenkwam in deze draad :

Er blijft maar 1 groep over die blijkbaar wel profiteert!!!! De hoge heren van de zorgverzekeraars.

In Nederland profiteren we allemaal van het systeem. Medicatie in Nederland is goedkoper dan in ons om ringende landen. Medicatie en dan specifiek insuline is veel goedkoper (ongeveer een factor 5 a 10) dan in de US. Dat komt door het systeem dat we in Nederland hanteren. Wij profiteren dus allemaal.

Nu weet ik niet wat er werkelijk betaald wordt voor de Biosimilar insulines in Nederland, de prijzen die je terug kunt vinden op allerlei sites zijn vaak niet de prijzen die zijn afgesproken tussen de Apothekers en de zorgverzekeraar. Maar de Biosimilars zorgen voor concurrentie tussen de grote leveranciers en zorgen er ook voor dat wij als groep wat te kiezen hebben. Hierdoor worden de prijzen in Nederland laag gehouden. Dat zien we terug in de prijzen die in Nederland voor medicatie wordt betaald.

Het argument dat “Abracadabra” BETER is dan Lantus, geldt ook al niet: het is een NAMAAKprodukt (Similar) dat hooguit dezelfde kwaliteit ooit kan bereiken…

Lilly and Boehringer zijn beiden medicijn fabrikanten, ze produceren beiden een biosimilar voor Lantus. Er is GEEN reden om aan te nemen dat de productie methoden die deze twee bedrijven gebruiken een slechter product opleveren dan de leverancier van Lantus levert. Dat het product een ‘namaak’ product is zegt helemaal niets over de kwaliteit, wel over de naam van het product.

Mijn huisarts en diabetesverpleegkundige waren NIET geïnformeerd.
Dit is op zijn minst vervelend en in het ernstige geval slecht. Een studie medicijnen kost vele jaren, aan het op de hoogte blijven van medicatie wordt ook veel aandacht aan besteed. Maar het is niet mogelijk voor een arts om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen op ieder gebied. Helaas heeft het stappenplan niet iedereen bewust bereikt. Voor een Diabetes verpleegkundige, die een smallere specialisatie heeft dan een huisarts zou het bijhouden van de ontwikkelingen op diabetes gebied misschien nog wel te doen zijn. Jammer dat het de DVN niet gelukt is dit aspect voldoende voor het voetlicht te krijgen.

Aantal actiemogelijkheden: Het mooiste zou zijn een actiegroep, die een petitie opstelt!
Maar wie neemt het voortouw?

Zelf zal ik deze actie niet steunen en dus ook niet het voortouw nemen. Maar het lijkt me als je zo gepassioneerd schrijft over een onderwerp, dat je de verantwoordelijkheid voor het voortouw nemen niet bij een ander neer moet leggen.

De beschuldigingen zijn niet gebaseerd op bewijsmateriaal en in een aantal gevallen ook niet met een redenering onderbouwd. Meer dan een onderbuik gevoel zie ik dan niet terug.

Onze zorg hoort bij de overheid, net als vroeger. En niet bij de commercie: mijn schrikbeeld is de USA! En we zijn hard op weg om daar te eindigen.
Gelukkig deel ik dit schrikbeeld niet. Nee ik ben niet met alles blij wat er wordt beslist zowel door overheid als zorgverzekeraar. Maar in zijn geheel bezien hebben we een stelsel dat in de huidige wereld een goed stelsel is, daar hoort ook bij dat er partijen zijn die de kosten bewaken. En ja niet alle maatregelen zijn dan populair.

Zelf ben ik het lang niet met alles eens, wat er gebeurd in de wereld, maar vind dat beschuldigingen die vaak in dit forum worden geuit wel wat meer onderbouwd mogen zijn.

Vriendelijke groet,
Ben