Home Forums Verzekering en vergoeding Doorbraak in vergoeding FSL! Reageer op: Doorbraak in vergoeding FSL!

Wat verstaat DVN onder ‘ruime vergoeding’?
Hoe schat DVN nu de kansen in voor ‘ruime vergoeding’?
Wat is het standpunt van DVN over vergoeding van teststrips in combinatie met de FSL?