Home Forums Verzekering en vergoeding Doorbraak in vergoeding FSL! Reageer op: Doorbraak in vergoeding FSL!

Zojuist trof ik op de website van het Zorginstituut een update over de Rondetafel Diabeteszorg van afgelopen vrijdag aan:
“De Rondetafel Diabeteszorg heeft vrijdag 10 mei 2019 unaniem geadviseerd om op basis van de informatie die er nu ligt, na te gaan of vooralsnog alle mensen met diabetes type 1 flash glucose monitoring (FGM, Freestyle Libre) vergoed kunnen krijgen.”
Lees hier verder: https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/stofwisseling-en-hormoonhuishouding/flash-glucose-monitoring-freestyle-libre-bij-diabetes