Home Forums Verzekering en vergoeding Doorbraak in vergoeding FSL! Reageer op: Doorbraak in vergoeding FSL!

Het is niet te begrijpen waarom dat nu weer tot EIND 2019 moet duren! Er staat op de site van het Zorginstituut “…de Rondetafel) gaan nu zo snel als mogenlijk een dossier samenstellen met alle beschikbare wetenschappelijke studies “. Wat heeft de Rondetafel dan de afgelopen 4 jaar zitten doen? Hebben ze nu nóg niet de publicaties verzameld? Moeten ze daar nu nog pas aan begínnen?
Eerder is ons – door de minister – beloofd dat er EIND 2018 een standpunt zou zijn. Daarna is ons – door dezelfde minister – toegezegd dat er IN HET VOORJAAR VAN 2019 (nú dus) een standpunt zou zijn. En dan nu nóg een keer een reden voor uitstel zoeken?? Waarom? Is dat het doel van de Rondetafel? Om alle innovaties maar zo lang mogelijk tegen te houden?
Kom op zeg. Vele specialisten hebben het stapeltje literatuur allang klaar en al geanalyseerd. Zie bijvoorbeeld
https://diabeter.nl/nl/over-diabeter/nieuws/tijd-om-wakker-te-schrikken/ , met 85 referenties (!).
De diverse petitionarissen hebben de gegevens ook allang stevig doorgespit, zie bijvoorbeeld
https://sensorvergoeding.nl/de-wetenschap-over-de-sensor/ , maar het orgaan (de Rondetafel) dat dit allang had móeten doen gaat het nu pas een keertje samenstellen. ..