Home Forums Medicijnen Wat is jouw ervaring met de overstap van Lantus-insuline op Abasaglar? Reageer op: Wat is jouw ervaring met de overstap van Lantus-insuline op Abasaglar?

  • Ben42

Hallo @ben42 Je kunt niet zo in het algemeen stellen dat “de behandelaar het laatste woord” heeft.
Dit heb ik niet geschreven. Ik heb het over werkzame stof, dus over medicatie. Waarbij voor dure medicatie nog een aantal additionele zaken van toepassing zijn.

Dat heb ik wel gemerkt met de Freestyle Libre. De behandelaar schrijft een brief dat deze sensor medisch noodzakelijk is. Dat betekent dan niet dat deze sensor dan ook vergoed wordt. Zorgverzekeraar heeft dus het laatste woord.
Hier hebben we het over een hulpmiddel, niet over medicatie. Hulpmiddelen zijn richtlijnen voor. Een behandelend arts heeft daar wel invloed op, maar niet uitsluitend. (De inhoud van de basisverzekering wordt door de politiek bepaald, niet door de verzekeraar. Voor extra’s (extra vergoedingen of extra verzekeringen), daar heeft de verzekeraar wel zijn eigen zegje in.

Dat is óók zo met heel aantal medicijnen, werkzame stoffen die wel medisch noodzakelijk zijn en worden voorgeschreven maar niet vergoed worden. Er is dan óf een eigen bijdrage of het wordt in zijn geheel niet vergoed. Dure medicatie zijn inderdaad andere richtlijnen voor.

Ik denk dat je het iets te ideaal ziet, of misschien nog geen negatieve ervaringen gehad hebt.
Mijn ervaringen laat ik erbuiten. En hoe ik het zie daar heb ik niet over geschreven.

In dit specifieke geval heeft de verzekeraar het NIET voor elkaar gekregen dat het middel een relatief lage prijs heeft. Immers, Lantus is net zo goedkoop.
Het middel heeft in vergelijking met het buitenland een relatief lage prijs, dat heeft de verzekeraar voor elkaar gekregen. (Dat daarmee ook een relatief lage prijs voor de Lantus is ‘ontstaan’, dat is alleen maar een pluspunt).

Dat is informatie van OHRA zélf (lees de boven geposte brief), niet slechts uit de gepubliceerde prijzen. Zoals al gezegd, ook de OHRA zal de prijzen die worden betaald niet vrij geven. Dat iemand van de voorlichting de publieke prijzen als gelijk noemt doet daar niet aan af. Ik weet niet wat de prijzen zijn, dat zal een gemiddelde werknemer van de OHRA ook niet weten.

Misschien is het wel zo, dat de verzekeraar indirect heeft bereikt dat de prijs van Lantus is gezakt (tot hetzelfde niveau van Abasaglar). Maar daarmee is het onzinnig geworden om iedereen te laten overstappen.
Hoe het precies in zijn werk is gegaan en in zijn werk gaat kan ik ook alleen maar na gissen. Aan de afgesproken prijs zullen ook door de leverancier randvoorwaarden zijn gesteld. Deze randvoorwaarden verdwijnen niet als een andere leverancier zijn prijzen ineens gaat veranderen.

Het leidt voor dit middel dus alleen maar tot extra kosten (extra consulten, extra begeleiding). Daarom vroeg ik naar de inhoud van het contract dat de zorgverzekeraar heeft. Hoe vast hebben zij zich verbonden aan Lilly? Wanneer mag de verzekeraar (en de verzekerde) pas weer profiteren van eerlijke prijsconcurrentie?
Het is zeker zo dat regels en wijzigingen regels vaak nadelige gevolgen hebben voor de kosten voor bepaalde mensen. Soms worden die kosten te laag ingeschat, waarbij de totale omzetting meer kost dan het ooit oplevert.
Ook bij de overheid komt het voor dat ze op die manier ‘geld over de balk’ gooien. Soms wordt er vooraf niet goed genoeg nagedacht over een verandering. Onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en leveranciers en ook de uitkomsten worden zelden naar buiten gebracht. Vaak wordt er wel iets gezegd in de richting van het publiek, maar zelden komen de cijfers op tafel. Onderhandelen wordt over het algemeen gedaan in situaties waarbij beide partijen niet het achterste van hun tong laten zien.

Van flink wat zaken, zoals de onderhandelingen, daar heb ik ook geen inzicht in. Zou ik dat wel hebben, dan zou ik misschien ook tot een oordeel kunnen komen. In deze draad gaat het over het overzetten van de medicatie Glargine van een merk naar een ander merk. Mijn opmerkingen slaan op die ‘overstap’.

Vriendelijke groet,
Ben