Home Forums Verzekering en vergoeding Doorbraak in vergoeding FSL! Reageer op: Doorbraak in vergoeding FSL!

Een update over de stand van zaken op de website van het ZIN: Stand van zaken Flash Glucose Monitoring
en hier een bericht van DVN: Eind 2019 waarschijnlijk duidelijk wie FGM vergoed krijgt

Dit heeft te maken met het tot nu toe ontbreken van eenduidig klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Ook het meest recente onderzoek dat in Nederland in 2019 is afgerond en waarvan de resultaten nog worden gepubliceerd, lijkt te weinig klinisch bewijs te bieden om de meerwaarde van FGM ten opzichte van het vingerprikkers aan te tonen.
bron: Zorginstituut Nederland

Dit verbaast mij eigenlijk niet meer. Toch ben ik benieuwd waar dit aan ligt. Aan een fout in de onderzoeksopzet of zijn de resultaten onvoldoende?