Home Forums Nieuw met diabetes ik ben nieuw hier Reageer op: ik ben nieuw hier

Wat de diabetesverpleegkundige zegt klopt niet. LADA lijkt qua symptomen op type 2, maar heeft meer kenmerken van type 1. Dat maakt uit voor de behandeling. Bij LADA is niet geheel duidelijk of behandeling met metformine zinvol is.

Kijk hier voor meer informatie: https://www.dvn.nl/Wat-is-diabetes/Andere-typen-diabetes/LADA