Home Forums Autorijden en CBR Standpunt DVN Reageer op: Standpunt DVN

  • inahbp

Maar de Regeling Eisen Geschiktheid is alleen van wettelijk belang indien een bestuurder een medische keuring moet ondergaan. En of je die medische keuring MOET ondergaan is dus afhankelijk van de informatie waar de overheid (die heeft de taak overgedragen aan RDW en CBR) over beschikt. Er valt dus niet te handhaven!

De DVN adviseert met je arts in gesprek te gaan, maar de meeste artsen weten niet hoe de vork in de steel zit (lees eens dit artikel: Artikel NtvG )

Ik blijf bij het standpunt dat je NOOIT vrijwillig aan het CBR moet doorgeven dat je diabetes hebt.

Nederland is een van de laatste landen geweest die het VN-verdrag Handicap heeft geratificeerd (14 juli 2016). De wijze waarop Nederland rijgeschiktheid heeft geregeld voldoet mijns inziens niet aan het VN-verdrag. Helaas heeft Nederland nog steeds niet het optionele protocol ondertekend, waardoor het nog niet mogelijk is te klagen over bepaalde discriminerende wetgeving in Nederland. Als je hier meer over wilt lezen (in het Engels) zie : UN en EU

Zodra Nederland het optionele protocol heeft ondertekend leg ik de wetgeving rondom rijgeschiktheid in Nederland voor aan de Verenigde Naties! De DVN heeft nog nooit iets bereikt bij politiek overleg, dus daar verwacht ik niks van.

Nederland wil over het algemeen altijd het braafste jongetje van de klas zijn en doet zich altijd voor als progressief land, maar als het gaat over gelijke rechten en de behandeling van mensen met een chronische ziekte is Nederland op z’n minst achterlijk te noemen (zie ook vergoedingen van glucose-sensoren).