Home Forums Verzekering en vergoeding Vraag: collectiviteitskorting zorgverzekering veranderd dus….? #werkgever #dvn Reageer op: Vraag: collectiviteitskorting zorgverzekering veranderd dus….? #werkgever #dvn

De maximale collectiviteitskorting op de basispremie mag vanaf nu niet meer dan 5% i.p.v. 10% zijn. Het idee is dat collectiviteitskortingen een wassen neus zijn. Bijna iedereen kan namelijk een collectiviteitskorting via de werkgever of een vereniging als DVN krijgen. De minister en deskundigen denken dat zorgverzekeraars die kennis meenemen in de berekening van de basispremie en de premie daarom verhogen. Ze zouden ongeveer de volgende som hanteren om de hoogte vast te stellen: ‘basispremie’ = ‘oorspronkelijke premie’ + ‘collectiviteitskorting’. De ‘oorspronkelijke premie’ is dan het bedrag dat verzekeraars nodig hebben om alle zorg van de verzekerden te vergoeden. Als je collectief verzekerd bent, verdwijnt ‘collectiviteitskorting’ weer uit de rekensom. Je krijgt dus niet echt een korting, je hoeft slechts de verhoging niet te betalen. De minister vindt dat de basispremie ongeveer de ‘oorspronkelijke premie’ zou moeten zijn. Daarom wordt de maximale collectiviteitskorting verlaagd.
Of de politiek gelijk heeft is een andere discussie. Ik ben het met u eens dat die hier niet gevoerd hoeft te worden.

Voor aanvullende verzekeringen gelden deze regels niet. Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen hoeveel korting ze daarop geven.