Home Forums Nieuw met diabetes Wat is het zorgproces diabetes type 1? Reageer op: Wat is het zorgproces diabetes type 1?

Dat verschilt per patiënt. Patiënten komen vaak eerst met duidelijke klachten bij de huisartsen. Bekende symptomen van diabetes zijn erge dorst en veel plassen. De huisarts meet de bloedsuiker en stelt de diagnose diabetes. De huisarts maakt een inschatting welk type het is en verwijst bij vermoeden van type 1 door naar het ziekenhuis. Daar wordt de patiënt vaak eerst een aantal dagen opgenomen om de insulinedosering in te stellen en de patiënt te leren omgaan met diabetes. Daarna wordt de behandeling overgenomen door een internist (of kinderarts bij kinderen). De patiënt komt een aantal keer per jaar naar het ziekenhuis voor controle bij de internist of diabetesverpleegkundige. In het diabetesteam zitten vaak ook diëtisten en psychologen voor patiënten die daar behoefte aan hebben. Veel patiënten gaan ook jaarlijks naar de oogarts voor controle. Patiënten komen niet allemaal even vaak naar het ziekenhuis. Sommige ziekenhuizen hebben een beleid dat patiënten eens in de drie maanden voor controle moeten komen, maar andere ziekenhuizen stemmen dat meer af op wat de patiënt nodig heeft.