Home Forums Behandelaren Mag een behandelaar (tegen jouw wil) de pomptherapie beeindigen? Reageer op: Mag een behandelaar (tegen jouw wil) de pomptherapie beeindigen?

  • inahbp

Beste Emma,

Het is schandelijk hoe er met jou wordt omgegaan door de DVK en de internist. Ten eerste: meld je zo spoedig mogelijk aan bij een ander ziekenhuis, die wel begrip heeft voor jouw situatie.

Volgens mij is er in jouw geval zelfs sprake van tuchtrechtelijk laakbaar handelen door de DVK en haar/zijn team. Dat wil zeggen: als jou de pomp wordt onthouden omdat jij geen afspraken hebt ingepland dan is dat een vorm van behandelen die niet mag volgens de richtlijnen die artsen en verpleegkundigen met elkaar afspreken.

Richtlijnen over de behandeling met een insulinepomp (en alle andere behandelingen van welke ziekte dan ook) zijn bedoeld om goede zorg af te dwingen van ZORGVERLENERS en niet van zorgnemers.

Over de vermeende brief die naar jou toe is gestuurd: dit geldt niet als geldige behandelovereenkomst, aangezien jij geen toestemming hebt verleend aan welke procedure er dan ook is opgesteld in de brief. Als ze een reactie van jou hadden verwacht op die brief, dan hadden ze er zorg voor moeten dragen dat jij die brief kreeg, bijvoorbeeld door de brief aangetekend te sturen.

Dat het ziekenhuis zo met jou durft om te gaan heeft te maken met het vergoedingssysteem van insulinepompen: dit komt uit het ziekenhuisbudget. Maar daar mag jij niet de dupe van worden!

Opnieuw: zoek een ander team dat met jou je leven met diabetes vorm wil geven. Faalangst, angst voor ziekenhuizen….noem het maar op, er zijn tal van redenen waarom een mens met diabetes haar eigen manier heeft om met haar diabetes om te gaan. Een goed diabetes-team houdt juist het meest rekening met alle psychische consequenties die het hebben van diabetes met zich meebrengt en bespreekt de situatie in plaats van hulpmiddelen onthouden van patienten die hun zorg aan het team toevertrouwen.

Ik zit zelf niet bij Diabeter, maar de zorgverleners die ik tot nu toe heb ontmoet van Diabeter vind ik erg sympathiek en gericht op het kijken naar de hele mens met diabetes in plaats van een patient die moeten springen wanneer de dokter zegt dat er gesprongen moet worden. Ik zit zelf bij een arts waarbij ik een uur met de trein moet reizen om er te komen, maar dat heb ik er voor over om bij een team te komen waar ik me bij thuisvoel.

Diabetes mellitus behandel je helaas 99,9% van de tijd zelf. Je zou ZELF de zeggenschap moeten hebben over welke hulpmiddelen je daarbij gebruikt.

Wil je AUB je ervaring delen op zorgkaartnederland.nl? Dan zijn andere patienten gewaarschuwd voordat ze met betreffend diabetesteam in zee gaan. Ook als je uiteindelijk wel “toestemming” krijgt voor een pomp van het team. Het gaat wat mij betreft om het principe.

De termen “zelfmanagement” en “shared decision making” zijn de afgelopen jaren sleutelwoorden in de zorg, maar blijkbaar heeft jouw diabetesteam nog nooit van deze termen gehoord.

PS mocht je geen verlenging van je pomp krijgen dan heb ik nog een “oude” pomp liggen, die je zou kunnen gebruiken.