Home Forums Verzekering en vergoeding Doorbraak in vergoeding FSL! Reageer op: Doorbraak in vergoeding FSL!

Leeftijdsdiscriminatie zal wel mogen in de zorgverlening, als er medische gronden voor zijn. Maar nu zijn er geen medische gronden om mensen die vóór hun 18e al FGM hadden deze na hun 18e ook te verschaffen. Alleen dat zij een druk leven hebben?
In afwezigheid van zorgvuldige medische gronden prevaleert naar mijn inzien Artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.”
Wie wil dit even voor de rechter brengen? Hallo DVN???????