Home Forums Bloedsuikerwaarden Niet werkende free style libre Reageer op: Niet werkende free style libre

  • KarelP

Zeer vreemd, inderdaad. Al kan het toevallig zo zijn natuurlijk, de uitdaging nu is zien uit te vinden waar het misgaat.

Snap niet goed waarom de daggrafiek niet volledig kan zijn als de glucose te snel stijgt of daalt.

Dat is op zich goed uit te leggen: In de meeste gevallen wanneer de melding ” Glucose niet beschikbaar, probeer na 10 minunten nog een keer” dan is er op dat moment vaak sprake van sterke stijging en/of daling van de glucosewaarden. Zo sterk dat de sensor dat niet bij kan houden. Maar het is ook nog eens zo wanneer er sprake is van dergelijk instabiele momenten, de gebruiker moet gaan bloedprikken. Het is een voorzorgsmaatregel die ingebouwd moet worden. Uiteindelijk is een bloedprik altijd nog de meest accurate waarde. Door de reader op zo´n moment geen reading te laten maken forceer je de gebruiker om te gaan prikken.

Op de momenten dat je zo´n 10 minunten melding krijgt, leggen de sensor/reader ook niets vast. Gegevens worden dan niet opgeslagen. Dat verklaart dan ook de gaten in de grafiek en dat voor de duur van de 10-minuten melding. In de meeste gevallen zal dat niet voor al te lange periodes zo zijn.. Als de melding zich meerdere uren achtereen blijft voordoen, dan ligt het probleem wellicht in de sensor zelf.

De 10 minunten melding komt dus in de meeste gevallen voor wanneer de glucosewaarden minder stabiel zijn. Heel theoretisch kan het natuurlijk zijn dat je ´s nachts minder stabiel bent… door wat voor reden dan ook. Misschien in het geval je iets bijzonders eet, of juist niet, of bij een bepaalde inspanning, spanning etc.. Een sensor kan soms dingen vertellen die wij ons zelf nooit hebben gerealisseerd zonder de sensor. Het is een monitoringssysteem tenslotte.

Maar bovenstaande hoeft natuurlijk niet perse de oorzaak te zijn: Andere mogelijke oorzaken: Sensor heeft iets losgelaten.., niet voldoende vocht aanwezig onder de huid om goede meting te doen, te veel druk op de sensor (bijvoorbeeld door er op te liggen)… Maar er kan natuurlijk sprake zijn van een slecht functionerende sensor. Uiteindelijk kun je waarschijnlijk zelf het beste een inschatting maken waar het misgaat. Vooral als je alles overzichtelijk in kaart hebt gebracht. Je kent jouw eigen lichaam ook nog eens als geen ander. Door alles in kaart te hebben kun je waarschijnlijk sneller conclusies trekken, eventueel in overleg met jouw DVK en wellicht Abbott.

NB: ik ben geen expert o.i.d. maar heb mij wel enigzins verdiept. Ik hoop dat je iets aan deze info hebt. Maar voor de echte expertise moet je natuurlijk bij de specialisten in het ziekenhuis zijn en bij Abbott.