Home Forums Nieuw met diabetes hba1c waarde erg laag Reageer op: hba1c waarde erg laag

  • Ben42

Hypoglycemie is een ernstige aandoening.

De waarden die je aangeeft zijn inderdaad laag. Echter als deze alleen (inclusief de HbA1c) uit de Libre komen, dan dient dit overgedaan te worden met een betrouwbare methode, namelijk een laboratorium bepaling. De Libre is niet gemaakt om dit soort diagnoses ook maar enigszins te kunnen maken, de kans dat de Libre foutieve waarden geeft is groter dan dat je daadwerkelijk hypoglycemie hebt.

Wel is het een goede meting om aan de arts te laten zien om zowel een laboratorium bepaling te laten doen alsmede misschien een aantal bloedglucose waarden te laten meten.

Dus niet wachten maar je direct aanmelden bij de huisarts.

Vriendelijke groet,
Ben

De Libre meet niet de bloedglucose waarde, maar meet de glucose in het vocht net onder de huid. Daarna wordt door de software dit uitgedrukt in een bloedglucose waarde. Deze waarde is niet in alle gevallen betrouwbaar. De ‘HbA1c waarde’ die uit de Libre komt wordt weer gebaseerd op de verzamelde informatie, dit is geen HbA1c waarde maar een schatting gebaseerd op de metingen (die misschien niet al te nauwkeurig waren).
Een laboratorium waarde voor de HbA1c zal misschien een heel andere uitkomst geven. Bevestigd de laboratorium bepaling de door jouw gemeten waarde, dan kan de arts naar aanleiding daarvan je traject bepalen.