Home Forums Verzekering en vergoeding Doorbraak in vergoeding FSL! Reageer op: Doorbraak in vergoeding FSL!

Er zijn twee dingen in dit bericht https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/stofwisseling-en-hormoonhuishouding/flash-glucose-monitoring-freestyle-libre-bij-diabetes die mij zorgen baren.
1. Er staat “Het gaat hierbij om mensen die door middel van vingerprikken (minimaal 6 keer prikken per dag) hun bloedwaarden inregelen.” Dit zou kunnen betekenen dat je al een machtiging moet hebben om 6 of meerdere keren per dag te prikken, wil vergoeding van fgm overwogen worden. Dat is weer maar een beperkte groep!
2. In het antwoord van ZIN aan @gerblok staat “waarvan de bloedwaarden met vingerprikken goed zijn in te regelen”. Dat wekt ook zorgen op wat betreft een ruime vergoeding. Het woord “goed” heeft een sterke lading bij het ZIN. Als iets al goed is, dan hoeft het in hun ogen niet beter te worden. Er bestaat geen recht op de beste zorg, wel op goede zorg. “Goed” vinden ze helaas al “goed genoeg”. Dus is het van belang wat zij voor criteria nemen als “goed in te regelen zijn”.
BEIDE PUNTEN MOETEN AANDACHTSPUNTEN ZIJN BIJ DE RONDETAFEL OP 6 DECEMBER.
Het is nu toch ruim bekend dat een bepaalde HbA1c waarde niet meer “goed” is. Het gaat om de glucosevariabiliteit, het aantal hypo’s en hypers, en de “time in range”. Pas dan kan het “goed” genoemd worden.