Home Forums Hulpmiddelen Hoera! FGM vergoed Reageer op: Hoera! FGM vergoed

Beste Ben42

Je wilt weten of DVN onafhankelijk is? Of wil je weten of DVN Winkel onderdeel is van Diabetesvereniging Nederland? Voor de zekerheid geef ik je antwoord op beide vragen.

Onafhankelijkheid DVN
Diabetesvereniging Nederland (DVN) is een onafhankelijke vereniging en een erkend goed doel met ANBI-status. Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet DVN aan strikte voorwaarden voldoen. Daarvoor zijn diverse gedragscodes opgesteld.
Bij de sponsoring en fondsenwerving hanteert DVN de volgende uitgangspunten:

1. DVN is en blijft volstrekt onafhankelijk van de geldgever in het kader van sponsoring en/of fondsenwerving;
2. DVN staat voor transparantie, jaarlijks publiceert DVN een overzicht met bedrijfsnamen en ontvangen gelden op de website;
3. DVN accepteert nimmer reputatieschade als gevolg van de sponsoring en/of fondsenwerving;
4. DVN sluit voor iedere sponsoring een overeenkomst waarin onder andere deze uitgangspunten ondubbelzinnig worden vastgelegd;
5. DVN maakt geen afspraken op basis van exclusiviteit tenzij de aard van de afspraak dit noodzakelijk maakt.

Naast Gedragscode Sponsoring en Fondsenwerving volgt DVN navolgende gedragscodes en gedragsregels:
Gedragscode Geneesmiddelenreclame, inclusief de code publieksreclame voor geneesmiddelen (Stichting Code Geneesmiddelenreclame)
Gedragscode fondsenwerving en sponsoring Patientenfederatie
Gedragscode Medische Hulpmiddelen
Richtlijn werving nalatenschappen IF

DVN Winkel versus DVN
1. DVN winkel is een winkel van Mediq
2. Mediq heeft een overeenkomst met DVN REGIE BV (aparte entiteit maar 100% eigendom van Diabetesvereniging Nederland)
3. De waarde van de overeenkomst is gelegen in het feit dat Mediq de merknaam DVN kan gebruiken en dat deze winkel exclusief bestemd is voor de leden van de vereniging.
4. De vereniging kan volgens mij wel degelijk reclame maken voor DVN winkel!!
a. Klant is verzekerd van kwalitatief goede producten (denk aan de discussie in het verleden over de meters)
b. DVN staat er achter
c. De revenuen die voortkomen uit DVN winkel zijn direct en indirect bestemd voor DVN

Overigens is de allerbelangrijkste bron van inkomsten van DVN nog steeds de contributie van onze leden. Dáárom is het ook zo van belang dat iedereen die diabetes heeft lid wordt!

Hopelijk is het nu duidelijker, hoe ingewikkeld het eigenlijk ook is.

Groetjes
DVN