Home Forums Verzekering en vergoeding Doorbraak in vergoeding FSL! Reageer op: Doorbraak in vergoeding FSL!

  • Hunter

Beste Inge, goed dat er eindelijk van jullie kant gereageerd wordt op dit forum met betrekking tot wat jullie gedaan hebben in een ver verleden. Uiteraard zijn diabeten hier dankbaar voor. Voortschrijdend inzicht is ook nu bij jullie helder, immers de opheffing gaat plaats vinden.
Dat is goed, maar nog nog niet genoeg. In dit geval niet best is the enemy of good, want de versnippering in verenigingen, met daarbij hun zelfverheerlijkingen is nog steeds aanwezig.
Alle zichzelf respecterende verenigingen, fondsen of stichtingen die zich ten doel stellen diabetes Type1 de wereld uit te helpen zouden de armen ineen moeten slaan en één vereniging moeten oprichten die naar dat doel kan werken. Met daarbij alle obstakels wegnemend tegenover de overheid, industrie en zorgverzekeraars. Dat laatste wil niet zeggen tegenwerken, maar ook met hen de handen ineen slaan.
Nu is het op ieder terrein: ieder voor zich en god voor ons allen, kijk mij eens!, verdeel en heers.Met als resultaat dat bv deze vergoeding van de FSL jaren later dan in het buitenland plaats vindt.
Okay, we hebben een zeer goed zorgsysteem in vergelijking met het buitenland, maar er is nog zoveel te leren door naar het buitenland te kijken. Juist dit introverte bestuursklimaat met hun aanverwante verenigingen leidt er vaak toe dat innovaties pas jaren later in Nederland toepasbaar zijn.

De publieke opinie bespelen en informeren is onderdeel van een strategisch communicatie plan, dat heb ik in deze FGM vergoeding bij de DVN totaal gemist. Altijd deelde de DVN achteraf mee wat er bereikt is, of wat zij bereikt hebben.
1. Niet altijd enkel de DVN was hiervan de initiator, maar vaker toehoorder. Was het niet zo, dat jullie het polderen binnen de RondeTafel beter lag. Immers als patiënten belangenvereniging moet je nog langer mee in die vergaderingen. Een al te grote mond kan niet. Nou, hadden jullie die maar. Wat zou er gebeurd zijn als je als patiëntenvereniging met je vuist op tafel had geslagen?
2. Er zijn petities geweest, al dan niet ondersteund maar zeker niet openlijk door de DVN. Waarom niet?
3. Er zijn kamervragen gekomen die geïnitieerd zijn door patiënten
4. Er zijn patiënten naar het ZorgInstituut geweest.
Meerdere burgers en bezorgde mensen met of zonder diabetes hebben zich als lid of geen lid van de DVN afgevraagd wat de DVN nu eigenlijk deed of doet.

Een teruglopend ledenaantal is dus indicatief voor de DVN en zijn goede bedoelingen, maar in een tijd als deze (en niet 30-40 jaar geleden) is méér nodig. Daadkracht, deadlines, ownership, verantwoordelijkheid en communicatie met leden. Alleen dan heeft een vereniging bestaansrecht.
Terug in moeders’schoot het DiabetesFonds dus, want daar kwam de DVN vandaan. Dat is een goede stap op weg naar een lange reis. Deze reis moet eindigen in een comfortabel en eensgezinde organisatie. Ik roep dan ook de NDF, maar ook de NIV end de NvvE op om samen met alle anderen een toekomstplan neer te leggen binnen een nog grotere organisatie als waar jullie nu voor staan.

Succes er mee.

In de tussenliggende tijd zou alles op alles gezet moeten worden om nu de CGM uit het ziekenhuisbudget te halen en onder te brengen bij de zorgverzekeraars als wetenschappelijk en praktisch bewezen onderdeel van verzekerde zorg. Als de DVN zich openlijk hiervoor gaat inzetten in media, bij overheid en verzekeraars zal het vertrouwen in DVN toenemen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Draai het om!