Home Forums Bloedsuikerwaarden Hypers Reageer op: Hypers

  • Ben42

Hallo, ik zal allereerst het mechanisme beschrijven waarom kleine bloedvaten kwetsbaar zijn bij diabeten. Daarna de risico’s wat toelichten en ‘relativeren’.

Het mechanisme.
Je rode bloedlichaampjes hebben ongeveer een levensduur van 90 dagen. Na ongeveer 90 dagen zijn ze verouderd en worden ze middels je ontlasting uit je lichaam verwijderd. (Dat is o.a. de reden dat je ontlasting bruin is). Het lichaam maakt continu nieuwe bloedlichaampjes aan, dit gebeurd o.a. in je mild en in het beenmerg. Deze 90 dagen is een ongeveer en hoe de spreiding daarvan is over de verschillende bloedlichaampjes en verschillende mensen weet ik niet.

Bloedlichaampjes verouderen langzaam, een van de zaken die gebeurd is dat de bloedlichaampjes een klein beetje ‘versuikeren’, een bloedlichaampje verliest daardoor de elasticiteit. Bij een ‘sterke’ versuikering is het zelfs zo dat ze heel erg stijf worden en niet meer goed door de kleine haarvaten kunnen worden getransporteerd. Bij hoge bloedsuikers is dit versuikeren van bloedlichaampjes in hogere mate aanwezig. Met een HbA1c meting wordt vastgesteld in welke mate de bloedlichaampjes ‘versuikerd’ zijn. Een hoge HbA1c waarde is niet goed en zeker reden tot ongerustheid. Wat betreft de versuikering is hoe lager de HbA1c hoe beter. Maar te laag heeft weer wat andere nadelen. HbA1c geeft dan ook een goede indicatie van hoe je bloedsuikers over de laatste 3 maanden zijn geweest.

Hoge waarden gedurende een korte periode, b.v. als je 2 weken lang prednison slikt, heb je verhoogde bloedsuikerwaarden. Maar dit heeft niet zo heel veel effect op de lange termijn waarde, met 2 weken hoge bloedsuikers zal de HbA1c wel een beetje omhoog gaan, maar nauwelijks merkbaar voor het lab en of de arts. Het valt dan nog steeds in de ‘normale’ range.

De twee weken hoge waarden hebben dan ook bij jouw weinig invloed op je HbA1c en een keer een hoge HbA1c heeft slechts een geringe invloed wat schade betreft op je lichaam.

Het probleem is dat je nogal wat jaren met je lichaam moet doen. Behalve bij een heel goede instelling, zal het wel eens voorkomen dat je HbA1c hoger is dan bij ‘gezonde’ mensen. Een klein beetje hoger geeft je een klein beetje extra risico op problemen met de zeer kleine bloedvaten. Maar een gemiddelde verhoging over jaren, dat telt wel op. Voor iedere diabeet geldt dat het bijna onmogelijk is om een HbA1c te handhaven zoals die bij normale mensen is. Bijna iedere diabeet loopt dan ook een iets hoger risico op beschadigingen van de kleine bloedvaten.

We hebben het hier over een risico. Ook gezonde mensen en goed ingestelde diabeten lopen een risico, echter dit is wel veel kleiner dan bij slecht ingestelde diabeten. Ook de tijdsduur dat je diabetes hebt telt natuurlijk mee, iemand die op zijn 80ste diabetes krijgt, loopt wel risico, maar omdat dat risico met de jaren toeneemt is het risico bij iemand die ‘redelijk’ behandeld wordt kleiner, dan iemand die op jonge leeftijd diabetes oploopt.

De twee weken hoge bloedsuikers voor jouw zijn vervelend en niet goed. Maar het is niet iets om je zorgen over te maken. Allereerst leven de bloedlichaampjes 3 maanden, dus de versuikering van de bloedlichaampjes is na 2 weken nog niet echt waarneembaar.

Maar omdat je hopelijk nog vele jaren met je lichaam wilt doen, is er inderdaad wel een punt van zorg, over de jaren heen dien je je Hba1c onder ‘controle’ te houden. Dat wil zeggen een goede balans te vinden in een prettig leven, een zo stabiel mogelijke bloedsuiker, maar ook met zo weinig mogelijk hypo’s. Een hele opgave. Hiermee wil ik je niet ongerust maken, maar een opgave is het wel. Het is dus geen korte termijn probleem, maar een lange termijn probleem.

Vriendelijke groet,
Ben

Kleine haarvaten, waarbij de schade relatief groot is bevinden zich o.a. in het Netvlies, Nieren, lichaamsuiteinden en dan met name de tenen/voeten/benen.