Home Forums Behandelaren Flash glucosemonitoring in basispakket. Wat vind jij? Reageer op: Flash glucosemonitoring in basispakket. Wat vind jij?

  • AeneA

Dat is ook niet het struikelblok, maar haar onwil om zich erin te verdiepen nu de zorgverzekeraars besloten hebben dit systeem ook voor DM type 2 te vergoeden. Zij moet zich bijscholen, want alle diabeten die 4 x spuiten hebben er nu recht op, en zo is de FSL van de internist uitgebreid naar de huisarts en diabetes-verpleegkundige of praktijkondersteuner.
en dat vraagt bijscholing, maar zonder die bijscholing van hun moeten zij jou de FSL voorschrijven onder jouw omstandigheden. Dus poot stijf houden bij jouw aankomende bezoek, je hebt er recht op! En… Jij kunt zonder haar kennis over Free Style Libre met de monitoring beginnen…